Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sveriges pensioner 2006-2020

Rapporten ger en övergripande beskrivning av hur de samlade pensionsbeloppen har utvecklats i Sverige under perioden 2006–2020. Den visar inbetalningar, utbetalningar, förvaltat pensionskapital och värdet på alla idag utlovade pensioner i Sverige. 

Rapport publicerad 2022-03-16

Sveriges framtida pensioner och det samlade pensionskapitalet i förhållande till Sveriges BNP.

BNP

Värdet av varor och tjänster i Sverige under ett år

Framtida pensioner

Värdet av alla idag utlovade framtida pensioner. I alla delar av pensionssystemet finns det täckning för detta.

Pensionskapitalet

Det totala värdet i AP-fonderna, premiepensionen och alla pensionsförsäkringar. 

Sammanfattning av rapporten

De samlade beloppen för pensionerna i Sverige fortsätter att växa. Det totala förvaltade pensionskapitalet uppgick till 7 400 miljarder kronor 2020. Både in- och utbetalningarna har ökat och uppgick till 570 miljarder kronor respektive 511 miljarder kronor 2020. Samma år summerade den samlade pensionsskulden till 16 300 miljarder kronor.

Rapporten ger en övergripande beskrivning av hur de samlade pensionsbeloppen har utvecklats i Sverige under perioden 2006–2020.