Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sveriges pensioner 2006-2021

Rapporten ger en övergripande beskrivning av hur de samlade pensionsbeloppen har utvecklats i Sverige under perioden 2006–2021. Den visar inbetalningar, utbetalningar, förvaltat pensionskapital och värdet på alla idag utlovade pensioner i Sverige.

Rapport publicerad 2023-02-22

Presentation av rapporten

Spela video

Kort videopresentation av rapporten Sveriges pensioner 2006-2021.

Sammanfattning

De samlade beloppen för pensionerna i Sverige fortsätter att växa.

Det totala förvaltade pensionskapitalet uppgick till 8 700 miljarder kronor 2021. Både in- och utbetalningarna har ökat och uppgick till 578 miljarder kronor respektive 528 miljarder kronor 2021.

Samma år summerade den samlade pensionsskulden till 17 200 miljarder kronor. Det kan jämföras med Sveriges BNP samma år som uppgick till 5 452 miljarder konor.