Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utvecklingen av pensionsinkomsten för fyra typfall, 2013–2026

Svar på regeringsuppdrag där Pensionsmyndigheten redovisar typfallsberäkningar för fyra ensamstående pensionärer och deras inkomstutveckling under de senaste tio åren.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Pensionsmyndigheten typfallsberäkningar för fyra ensamstående pensionärer och deras inkomstutveckling under de senaste tio åren. Pensionärerna är alla 74 år gamla 2022 och pensionsinkomsterna redovisas även efter skatt och eventuellt bostadstillägg.

Rapporten innehåller även en prognos för typfallens disponibla inkomster för de fyra nästkommande åren.

Rapporten är Pensionsmyndighetens svar på det sedan 2014 årligt återkommande regleringsbrevsuppdraget om typfallsmått.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag