Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utvecklingen av pensionen och den disponibla inkomsten

Rapporten är en årligen återkommande rapport som visar hur pensionsutvecklingen har varit under de senaste tio åren för olika exempel på pensionärshushåll. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag.

Sammanfattning 

Pensionärerna, eller typfallen, som redovisas i rapporten är; (1) ensamstående pensionär med enbart garantipension, (2) ensamstående kvinnlig pensionär med en genomsnittlig pension för kvinnor i 74 års åldern, (3) motsvarande för en genomsnittlig manlig pensionär i 74 års ålder, (4) en ensamstående pensionär, i 74 års ålder, med relativt hög allmän pension och (5) samboende par där ena maken är 74 år, och där hushållets disponibla inkomst motsvarar snittet för samboende pensionärer

De fem pensionärshushållen har alla under perioden 2015–2024 fått en real ökning av den disponibla inkomsten, det vill säga inkomst efter skatt och bidrag. Ökningen har i 2023 års priser varit mellan 7 och 20 procent, med en högre real utveckling av den disponibla inkomsten för ensamstående typfall med relativt lägre pensionsinkomster. Allra högst ökning av den reala disponibla inkomsten den senaste 10 års perioden har den genomsnittliga kvinnliga pensionären haft, närmare 20 procent.

I rapporten görs också en prognos för perioden 2025–2027. Förändringarna i reala disponibla inkomster fram till 2027 prognostiseras vara marginella. Garantipensionären och den genomsnittliga kvinnliga pensionären förväntas få en marginell sänkning medan de övriga typfallen får en marginell ökning. Högst ökning får typfallet med relativt hög allmän pension, en ökning med 1,3 procent i real disponibel ökning.