Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Verksamhetsläget för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice februari 2022

Svar på regeringsuppdrag där Pensionsmyndigheten redovisar både verksamhetsläget under februari 2022 för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice samt redovisar en fördjupad verksamhetsanalys.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Pensionsmyndigheten verksamhetsläget under februari 2022.

Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut i ansökningsärenden om bostadstillägg var 80 dagar i februari, jämfört med 58 dagar i januari. Målet om genomsnittliga handläggningstider på 40 dagar uppnåddes därmed inte.

Andelen besvarade telefonsamtal inom 10 minuter var 69 % i februari, jämfört med 66 % i januari. Målet om att andelen samtal som besvaras inom 10 minuter ska öka till minst 75 % uppnåddes inte i februari.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag