Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Verksamhetsläget för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice januari 2022

Svar på regeringsuppdrag där Pensionsmyndigheten redovisar både verksamhetsläget under januari 2022 för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice samt redovisar en fördjupad verksamhetsanalys.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Pensionsmyndigheten både verksamhetsläget under januari 2022 för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice samt redovisar en fördjupad verksamhetsanalys.

Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut i ansökningsärenden om bostadstillägg var 58 dagar i januari. Målet om genomsnittliga handläggningstider på 40 dagar uppnåddes därmed inte.

Andelen besvarade telefonsamtal inom 10 minuter var 66 % i januari. Målet om att andelen samtal som besvaras inom 10 minuter ska öka till minst 75 % uppnåddes inte i januari.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag