Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Verksamhetsläget för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice mars 2022

Svar på regeringsuppdrag där Pensionsmyndigheten redovisar både verksamhetsläget under mars 2022 för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice samt redovisar en fördjupad verksamhetsanalys.

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Pensionsmyndigheten verksamhetsläget under mars 2022. 

Denna rapport inleds med att redovisa utfallet för mars 2022 avseende handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice och avslutas med en analys av verksamhetsläget.

Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut i ansökningsärenden om bostadstillägg var 91 dagar i mars, jämfört med 80 dagar i februari. Målet om genomsnittliga handläggningstider på 40 dagar uppnåddes därmed inte.

Andelen besvarade telefonsamtal inom 10 minuter var 70% i mars, jämfört med 69 % i februari. Målet om att andelen samtal som besvaras inom 10 minuter ska öka till minst 75 % uppnåddes inte i mars.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag