Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Verksamhetsläget för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice april 2022

Svar på regeringsuppdrag där Pensionsmyndigheten redovisar både verksamhetsläget under april 2022 för handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice samt redovisar en fördjupad verksamhetsanalys.

Sammanfattning

Denna rapport redovisar utfallet för april 2022 avseende handläggningen av bostadstillägg och tillgängligheten i kundservice.

Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut i ansökningsärenden om bostadstillägg var 88 dagar i april jämfört med 91 dagar i mars. Målet om genomsnittliga handläggningstider på 40 dagar uppnåddes därmed inte.

Andelen besvarade telefonsamtal inom 10 minuter var 72 % i april jämfört med 70 % i mars. Utfallet närmade sig målet om att andelen samtal som besvaras inom 10 minuter ska öka till minst 75 % men uppnåddes inte helt.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag