Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vilket allmänt pensionssystem vill pensionsspararna ha?

De flesta pensionssparare föredrar ett inkomstgrundat pensionssystem framför ett folkpensionssystem. Det visar Pensionsmyndighetens undersökning i vilken vi tillfrågat pensionssparare i åldrarna 30–65 år om deras önskemål om allmänt pensionssystem. 

Sammanfattning

Ett pensionssystem kan vägledas av olika principer. Det finns inget facit för vad som är rätt. Valet av principer handlar mycket om värderingar och pensionsspararnas egna värderingar har betydelse för pensionssystemets legitimitet och hållbarhet. Den undersökning vi presenterar här är ett försök att förstå vilket allmänt pensionssystem pensionsspararna föredrar.

Resultaten i undersökningen visar att de flesta pensionssparare föredrar ett inkomstgrundat pensionssystem framför en allmän pension som är lika för alla, det vi här kallar ett folkpensionssystem. Undersökningen visar också att drygt hälften är positiva till hur den allmänna pensionen fungerar idag, medan en dryg femtedel är negativa. Oavsett om intervjupersonerna föredrar inkomstgrundad pension eller folkpension så betonar många vikten av att det ska löna sig att arbeta och att man ska bidra till pensionssystemet, eller åtminstone ha bott i Sverige för att kunna ta ut allmän pension. Både de som är positiva och de som är negativa till hur dagens pensionssystem är utformat lyfter även dessa saker som argument för sin inställning.