Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Användningsvillkor för Pensionsmyndighetens statistik

Du får under vissa villkor fritt kopiera, mångfaldiga och sprida vidare all statistik som finns på webbplatsen. Det gäller såväl tabeller som diagram. 

Följande villkor gäller:

Ange källa

Du ska alltid ange att Pensionsmyndigheten är källa ("Källa: Pensionsmyndigheten") om du använder/sprider statistik där Pensionsmyndigheten står som källa.

Om du gör bearbetningar

Om du bearbetat statistiken får du inte ange Pensionsmyndigheten som källa. Ange gärna att det är bearbetad statistik från Pensionsmyndighetens webbplats.

Foton och illustrationer

Du får inte använda fotografier och illustrationer. De skyddas av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen) och får inte kopieras eller spridas utan Pensionsmyndighetens tillstånd.

Länkar

Du får gärna länka till våra statistiksidor.