Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Beställa statistik

Om du inte hittar den statistik som du söker inom våra områden på webben går det bra att göra en beställning. 

Vid beställning av statistik som innebär att särskilda bearbetningar måste göras debiteras en kostnad om 850 kronor per timme, exklusive moms. Statistik som redan finns sammanställd av Pensionsmyndigheten lämnas ut utan kostnad. Beställ via e-post: statistik@pensionsmyndigheten.se

Personliga uppgifter

Vi lämnar inte ut individdata utan endast aggregerad statistik. Vi kan heller inte lämna ut kontaktuppgifter, som till exempel namn och adresser på enskilda individer.

Har du frågor som rör ditt personliga konto ber vi dig att kontakta kundservice: 

Telefon: 0771-776 776 E-post: kundservice@pensionsmyndigheten.se

För forskare och studenter

För beställning av mikrodata för forskningsändamål behövs som regel etikprövning.