Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Beställa statistik

Om du inte hittar den statistik som du söker inom våra områden på webben går det bra att göra en beställning. 

Vid beställning av statistik som innebär att särskilda bearbetningar måste göras debiteras en kostnad om 850 kronor per timme, exklusive moms. Statistik som redan finns sammanställd av Pensionsmyndigheten lämnas ut utan kostnad.

beställ via e-post statistik@pensionsmyndigheten.se

Personliga uppgifter

Vi lämnar inte ut individdata utan endast aggregerad statistik. Vi kan heller inte lämna ut kontaktuppgifter, som till exempel namn och adresser på enskilda individer.

Har du frågor som rör ditt personliga konto ber vi dig att kontakta kundservice: 

För forskare och studenter

För beställning av mikrodata för forskningsändamål behövs som regel etikprövning.