Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet från och med 2003

I statistiken redovisas uppgifter om utbetalade pensioner i det nuvarande pensionssystemet som infördes 2003. Systemet omfattar alla födda 1938 eller senare.

Det tidigare pensionssystemet omfattar alla födda 1937 och tidigare. Vissa regelförändringar gjordes även för dessa pensionärer i samband med införande av det nuvarande systemet.

Första året för ordinarie uttag av ålderspension i det nuvarande pensionssystemet är 2003 då de som föddes 1938 fyllde 65 år. Förtida uttag av ålderspension enligt nuvarande regler har dock varit möjligt sedan 2001.   

Pensionssystemet omfattar förmånerna ålderspension, efterlevandepension och bostadstillägg till pensionärer m.fl. I statistiken finns uppdelning på delförmåner inom respektive pensionstyp.

För mer information om förmånerna se under Så fungerar pensionen.

Så fungerar pensionen

Regler och regeländringar

Sedan 2003 har inga regelförändringar som påverkar statistiken skett. För information om regler och regeländringar se Lagar och regler.

Lagar och regler

Mått och dimensioner

Som mått på årsstatistik används utbetalningarna i december respektive år. Övriga mått som används är pensionstagare, pensioner, årsbelopp och medelårsbelopp.
 
För vissa små förmåner som endast fanns i det tidigare pensionssystemet och som inte längre nybeviljas finns endast uppgifter om antalet förmånstagare. I statistiken över utbetalade belopp ingår därför inte beloppen för dessa förmåner. Eftersom det rör sig om små belopp har detta ingen större betydelse för statistiken.
 
I den regionala statistiken över utbetalade års- och medelårsbelopp redovisas inte belopp som betalas till utomlands boende. Skälet är att dessa utbetalningar ofta är s.k. småbeloppsutbetalningar som avser en längre period än december månad. Det är därför inte möjligt att beräkna beloppen som års- och medelårsbelopp.  

De dimensioner som förekommer är kön, åldersgrupper, län och omfattning.

Förkortningar

Inga förkortningar förekommer.

Källor och datakvalitet

Statistiken hämtas från det administrativa system som betalar ut pensionerna och är en totalundersökning. Uppgifterna stämmer därmed i princip med vad som betalats ut till de försäkrade. Fel som beror på felkodningar av dimensionsvärdena kan dock förekomma. Det kan även förekomma små avvikelser jämfört med annan publicerad statistik framtagen vid andra tidpunkter.

Utgifter och finansiering

För information om den allmänna pensionens utgifter och finansiering. Finanisiering

Ytterligare information

För dokumentation av hur den officiella statistiken framställs och dess kvalitet se Statistiska Centralbyråns webbplats.

Statistiska centralbyrån