Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet till och med 2002

I rapporten redovisas statistikuppgifter om utbetalade pensioner i det gamla pensionssystemet som gällde till och med 2002.

Systemet omfattar förmånerna ålderspension, efterlevandepension, förtidspension/sjukbidrag, vårdbidrag och handikappersättning samt tilläggsförmåner som t.ex. bostadstillägg till pensionärer. I statistiken finns också uppdelning på folkpension och allmän tilläggspension(ATP).

Regler och regeländringar

Under perioden 1999-2002 skedde följande större regelförändringar som påverkar statistiken:

  • Från 2001 är alla handikappersättningar huvudförmåner.
  • Från 2001 börjar förtida uttag av ålderspension betalas ut enligt det nya pensionssystemet till personer födda 1938 eller senare. Dessa ingår inte i den officiella statistiken.
  • Under fliken tidsserier redovisas uppgifter om antalet pensioner, pensionstagare och utbetalat belopp åren 1985 -2002. Under perioden har ett antal regelförändringar skett. 

För information om regler och regeländringar se Lagar och regler.

Lagar och regler

Mått och dimensioner

Som årsstatistik används utbetalningarna i december respektive år. De mått som används är pensionstagare, pensioner och utbetalat årsbelopp (decemberutbetalningen x 12). I de flesta tabellerna anges årsbeloppet i 1000 kr men i några tabeller redovisas utbetalningarna omräknade till basbelopp. De dimensioner som förekommer är kön, åldersgrupper och omfattning.

Förkortningar

  • FP = folkpension
  • ATP = tilläggspension
  • PT = pensionstagare
  • FTP/SJB = förtidspension/sjukbidrag
  • OP = omställningspension
  • FOP = förlängd omställningspension
  • SEP = särskild efterlevandepension

Källor och datakvalitet

Statistiken hämtas från det administrativa system som betalar ut pensionerna och är en totalundersökning. Uppgifterna stämmer därmed i princip med vad som faktiskt betalats ut till de försäkrade. Fel som beror på felkodningar av dimensionsvärdena kan dock förekomma. Det kan även förekomma avvikelser jämfört med annan publicerad statistik framtagen vid en annan tidpunkt beroende på uppdateringar i försäkringskassans datalager.

Utgifter och finansiering

För information om den allmänna pensionens utgifter och finansiering se Finanisiering.

Ytterligare information

För dokumentation av hur den officiella statistiken framställs och dess kvalitet se Statistiska Centralbyråns webbplats.