Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Officiell statistik

Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för:

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras. 

Pensionsmyndighetens officiella statistik är del av Sveriges officiella statistik (Lag 2001:99). Statistikområdet stöd vid ålderdom består av följande statistikprodukter:

Allmän pension - utbetalningar

Statistik kring inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension samt statistik om personer som har enbart premiepension och enbart garantipension.

Statistik allmän pension - utbetalningar

Premiepension - sparande

Statistik kring: kontovärde i premiepension, sparande i fondtorget, sparande i AP7 Såfa, sparande i traditionell försäkring, sparare och pensionärer, första intjänandeår till premiepensionssparandet samt valt efterlevandeskydd.

Statistik om sparande i premiepensionen

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Statistik kring: bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och äldreförsörjningsstöd i kombination med bostadstillägg.

Statistik bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Efterlevandepension

Statistik kring: änkepension, garantipensiont till änkepension, efterlevandepension till premiepension, omställningspension, garantipension till omställningspension, efterlevandestöd och barnpension i olika kombinationer.

Statistik efterlevandepension

Allmän pension - intjänande

Statistik kring: pensionsunderlag, pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, intjänade pensionsrätter till inkomstpension och premiepension, total pensionsbehållning, pensionsbehållning i inkomstpensionen, kontovärde i premiepensionen och överföra premiepensionsrätter.

Statistik intjänande till allmän pension

Statistik pensionskonton

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns idag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet i den officiella statistiken.

Mer om nätverket och samordning av Sveriges officiella statistik hos Statistiska centralbyrån