Officiell statistik | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Officiell statistik

Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Använder du Pensionsmyndighetens officiella statistik?

Vi kommer till 2020 göra förändringar i vår statistik och vill därför komma i kontakt med våra användare.

Tyck till! Vad är bra, vad kan göras bättre, och vad är extra viktigt?

Skicka dina synpunkter med e-post

Om personuppgifter

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för:

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras. 

Pensionsmyndighetens officiella statistik är del av Sveriges officiella statistik (Lag 2001:99). Statistikområdet stöd vid ålderdom består av följande statistikprodukter:

SF0301 Statistik om utbetalningar av allmän pension

Tabell 1. Allmän pension, totalt antal pensionärer fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Tabell 2. Allmän pension, årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, uttagsandel och typ av pension

Tabell 3. Allmän pension, antal pensionärer fördelat efter regelverk, kön och typ av pension

Tabell 4. Allmän pension, antal pensionärer fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

Tabell 5. Allmän pension, årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av pension

SF0302 Statistik om intjänande till inkomstpension

Tabell 1. Intjänande till inkomstpension - Antal personer med pensionsrätt för intjänandeåret samt genomsnittligt pensionsunderlag och genomsnittlig pensionsrätt i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

Tabell 2. Intjänande till inkomstpension, antal personer med pensionsbehållning och genomsnittlig pensionsbehållning i kronor, fördelat efter kön och åldersgrupp

SF0303 Statistik om premiepensionssparande

Tabell 1. Premiepensionssparande, totalt antal personer inom premiepensionssystemet

SF0305 Statistik om efterlevandelivräntor enligt SFB

Tabell 1. Efterlevandelivräntor enligt SFB, antal personer och årsbelopp fördelat efter kön och åldersgrupp

SF0306 Statistik om efterlevandepension till vuxna

Tabell 1. Efterlevandepension till vuxna, antal personer fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av efterlevandepension 

Tabell 2. Efterlevandepension till vuxna, årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av efterlevandepension

SF0307 Statistik om barnpension och efterlevandestöd till barn

Tabell 1. Barnpension och efterlevandestöd till barn, antal barn och årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av förmån

SF0308 Statistik om äldreförsörjningsstöd

Tabell 1. Äldreförsörjningsstöd, antal pensionärer och årsbelopp (tusental kronor) fördelat efter kön, åldersgrupp och typ av förmån

SF0309 Statistik om bostadstillägg till pensionärer

Tabell 1. Bostadstillägg till pensionärer, antal pensionärer fördelat efter kön, åldergrupp och pensionsförmån

Tabell 2. Bostadstillägg till pensionärer - Årsbelopp fördelat efter kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Tabell 3. Bostadstillägg till pensionärer - Antal pensionärer och årsbelopp fördelat efter pensionsförmån och kön

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med symbolen. 

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns idag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet i den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på Statistiska centralbyråns webbplats.