Officiell statistik | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Officiell statistik

Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom (SFS 2001:100).

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras

Den officiella statistiken finns tillgänglig i elektronisk form utan avgift. All officiell statistik har beteckningen Sveriges officiella statistik eller har märkts med symbolen. Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.