Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sveriges officiella statistik

Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet socialförsäkring och statistikområde stöd vid ålderdom.

Som statistikansvarig myndighet har vi bland annat ansvar för:

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras. 

Pensionsmyndighetens officiella statistik är del av Sveriges officiella statistik (Lag 2001:99). 

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen för Sveriges officiella statistik inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Statistikområdet stöd vid ålderdom 

Följande områden ingår i detta statistikområde:

Allmän pension - utbetalningar

Statistik kring inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension samt statistik om personer som har enbart premiepension och enbart garantipension. Statistik allmän pension - utbetalningar

Premiepension - sparande

Statistik kring: kontovärde i premiepension, sparande i fondtorget, sparande i AP7 Såfa, sparande i traditionell försäkring, sparare och pensionärer, första intjänandeår till premiepensionssparandet samt valt efterlevandeskydd. Statistik om sparande i premiepensionen

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Statistik kring: bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och äldreförsörjningsstöd i kombination med bostadstillägg. Statistik bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Efterlevandepension

Statistik kring: änkepension, garantipensiont till änkepension, efterlevandepension till premiepension, omställningspension, garantipension till omställningspension, efterlevandestöd och barnpension i olika kombinationer. Statistik efterlevandepension

Allmän pension - intjänande

Statistik kring: pensionsunderlag, pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, intjänade pensionsrätter till inkomstpension och premiepension, total pensionsbehållning, pensionsbehållning i inkomstpensionen, kontovärde i premiepensionen och överföra premiepensionsrätter.

Statistik intjänande till allmän pension

Statistik pensionskonton

Publiceringsplan för statistikdatabasen

I publiceringsplanen finns publiceringsdatum för officiell statistik och annan statistik i vår statistikdatabas.Publiceringsplan för statistikdatabasen

Förändringar och korrigeringar

Du kan se alla förändringar och korrigeringar som görs i den publicerade statistiken. Förändringar och korrigeringar

Nätverk av myndigheter

Det finns idag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) har ansvar för att samordna och stödja systemet i den officiella statistiken. Mer om nätverket och samordning av Sveriges officiella statistik hos Statistiska centralbyrån