Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Pensionsmyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom statistikområdet Stöd vid ålderdom. 

Vi ansvarar bland annat för att statistiken är:

  • objektiv
  • dokumenterad 
  • kvalitetsdeklarerad

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen:

Logotyp för Sveriges officiella statistik

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken 

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

Statistikområdet stöd vid ålderdom 

Följande områden ingår i detta statistikområde:

Allmän pension - utbetalningar

Statistik kring inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension samt statistik om personer som har enbart premiepension och enbart garantipension. Statistik allmän pension - utbetalningar

Premiepension - sparande

Statistik kring: kontovärde i premiepension, sparande i fondtorget, sparande i AP7 Såfa, sparande i traditionell försäkring, sparare och pensionärer, första intjänandeår till premiepensionssparandet samt valt efterlevandeskydd. Statistik om sparande i premiepensionen

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Statistik kring: bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och äldreförsörjningsstöd i kombination med bostadstillägg. Statistik bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Efterlevandepension

Statistik kring: änkepension, garantipensiont till änkepension, efterlevandepension till premiepension, omställningspension, garantipension till omställningspension, efterlevandestöd och barnpension i olika kombinationer. Statistik efterlevandepension

Allmän pension - intjänande

Statistik kring: pensionsunderlag, pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, intjänade pensionsrätter till inkomstpension och premiepension, total pensionsbehållning, pensionsbehållning i inkomstpensionen, kontovärde i premiepensionen och överföra premiepensionsrätter.Statistik intjänande till allmän pensionStatistik pensionskonton

Publiceringsplan för statistikdatabasen

I publiceringsplanen finns publiceringsdatum för officiell statistik och annan statistik i vår statistikdatabas.Publiceringsplan för statistikdatabasen

Du hittar även all statistik från Pensionsmyndigheten och andra statistikansvariga myndigheter i SCB:s publiceringskalender för officiell statistik.SCB:s publiceringskalender

Förändringar och korrigeringar

Du kan se alla förändringar och korrigeringar som görs i den publicerade statistiken. Förändringar och korrigeringar