Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om Pensionsmyndigheten - frågor och svar

Så går du tillväga för att träffa någon att prata pension med och hur du går tillväga om du bytt namn eller adress. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Du kan inte besöka Pensionsmyndighetens kontor för att få hjälp med ditt ärende, men vi har tillsammans med Försäkringskassan och Skatteverket ett samarbete på lokala servicekontor runt om i Sverige. Där kan du få svar på frågor om pension, socialförsäkring och skatter.Besök ditt närmaste servicekontor

Hur mycket ett samtal till 0771-776 776 kostar beror på den ordinarie samtalstaxan i respektive land (beroende på vilket avtal kunden har med sin operatör).

Om du ändrat namn eller adress anmäler du det inte till oss utan till Skatteverkets folkbokföring. De ändrar då adressuppgifterna och skickar vidare dessa till ett antal myndigheter.

Pensionsmyndigheten registrerar inte adressändringar eller personuppgifter på egen hand, utan använder samma adressregister som Försäkringskassan. Därför kan det dröja några dagar innan Pensionsmyndigheten har din nya adress.

Flyttar du utomlands anmäler du det första gången till Skatteverket. Flyttar du sedan mellan två utlandsadresser behöver du anmäla det till oss. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer i ett egenhändigt undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
839 77 Östersund
Sweden

Att meddela ny utlandsadress är viktigt så att information om dina pensionspengar kan nå fram till dig.