Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Skatt och pension - frågor och svar

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring pension och skatt.

Det är Skatteverket som sammanställer alla årliga skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter). Nya regler sedan 2019 gör att vi inte längre skickar någon årlig kontrolluppgift till dig från Pensionsmyndigheten. Du kan se alla dina skattepliktiga
inkomstuppgifter hos Skatteverket. Skatteverket 

Vill du endast ha inkomstuppgifter om Pensionsmyndighetens utbetalningar loggar du in hos oss. Logga in på Mina sidor

Om du behöver uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd  hämtar du dem genom att logga in hos oss på Pensionsmyndigheten. Har du inte e-legitimation kontaktar du oss enklast via e-post. Skicka e-post

Du kan också kontakta kundservice på telefon 0771-776 776.

Du kan enkelt ta reda på vilken skatt vi drar på din pension genom att logga in på Mina sidor. Om du till exempel har ett extra skatteavdrag kan du se det där. Du kan också ändra skatteavdraget. Logga in på Mina sidor

Det beror på att du får pension från flera håll, dels allmän pension från staten men också tjänstepension från dina tidigare arbetsgivare. Du kanske fortfarande arbetar också och får lön. Var och en som betalar ut pengar till dig gör ett preliminärt skatteavdrag på din pension. Det kan göra att ditt totala skatteavdrag blir för lågt.

Pensionsmyndigheten drar skatt enligt den skattetabell som gäller i den kommun där du bor och det grundavdrag som gäller för dig ingår i tabellen. Tjänstepensionsföretagen drar normalt 30 procent i skatt. I din deklaration finns en skatteuträkning där all preliminärt inbetald skatt lagts samman och avräknas mot den slutliga skatten. Om statlig inkomstskatt på Skatteverkets webbplats

I årets deklaration kan du inte göra något. Men om du vill slippa kvarskatt nästa år bör du se till att det görs ett högre preliminärt skatteavdrag på dina pensionsinkomster i fortsättningen. Det bästa är om du begär att det dras ett högre skatteavdrag på den pensionsinkomst som är högst.

Vill du att högre skatt dras på tjänstepensionen eller på din privata pensionsförsäkring får du vända dig till det bolag som betalar ut den pensionen. Du kan också ansöka om jämkning av skatten hos Skatteverket. Dit kan du också vända dig om du vill ha mer information i denna fråga.

Vill du att Pensionsmyndigheten gör ett högre skatteavdrag kan du anmäla det via Mina sidor och tjänsten Ändra skatt på din pension. Ändra skatteavdrag på din pensionSkatteavdrag och jämkning på din pension

Be om en ny jämkning hos Skatteverket. Om du har e-legitimation, till exempel BankID, kan du ansöka elektroniskt på Skatteverkets webbplats. Där finns även blanketter att fylla i och skriva ut för den som saknar en e-legitimation. Blanketter hittar du även på Skatteverkets servicekontor. Skatteverkets webbplats

När du tar ut den allmänna pensionen betalar du skatt på den precis som på lönen.

På Skatteverkets webbplats kan du få mer information om skatter. Tänk också på att skatten på pensionen är högre än skatten på motsvarande arbetsinkomst. Skatteverkets webbplats

För att du ska få rätt skatteavdrag det år du tar ut din pension är det viktigt att begära jämkning hos Skatteverket. Skatteuttaget från den månad du tar ut pension kan annars bli alldeles för lågt i förhållande till din totala årsinkomst.

Din tidigare arbetsgivare drog nämligen skatt, som om du skulle haft din lön under hela året och Pensionsmyndigheten kommer, om du inte begär jämkning, att dra skatt som om du haft din pension under hela året.

Även under din tid som pensionär kan det vara viktigt att begära jämkning, speciellt om du har inkomster från flera håll.

Skatten på din pension blir lägre om du väntar med att ta ut den tills det år du fyller 67 år. Fortsätter du att jobba blir skatten på din lön också lägre jämfört med den skatt du skulle behöva betala om du tar ut pensionen och den är lika stor som din lön.

Exempel

Två personer har båda en pension på 216 000 kronor per år före skatt. En av dem tar ut sin pension vid 63 års ålder medan den andra väntar med sitt uttag till 67 års ålder. Skillnaden i pension efter skatt mellan de två pensionärerna blir cirka 1 800 kronor per månad.

Orsaken till skillnaden i pension är det förhöjda grundavdraget för den äldre pensionären.

Nej, du får bara jobbskatteavdrag på din lön, inte på pensionen.

Ja, det är riktigt. Vid arbete från ditt 67:e levnadsår betalar din arbetsgivare endast ålderspensionsavgift på 10,21 procent.