Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pension och a-kassa - frågor och svar

Frågor och svar om vad som gäller kring pension och a-kassa. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Om du har ersättning från arbetslöshetskassan, eller kommer att få det i framtiden påverkas din dagpenning om du tar ut pension.

Nya regler gäller från och med 2 juli 2018 och innebär att din dagpenning kommer att minskas med beloppet för din pension. 

Exempel på ny arbetslös från den 2 juli 2018

Kalle söker ersättning från sin a-kassa från och med den 2 juli 2018. Kalle väljer också att göra ett uttag av sin pension med 500 kronor per månad.

A-kassan beslutar att bevilja en ersättningsperiod med en ersättningsnivå på 80 procent. A-kassan beslutar också om ett pensionsavdrag från ersättningen per dag på 1/22 av 500 kronor (22,73 kronor per dag).

Om Kalle gör ett uppehåll i sitt pensionsuttag och meddelar a-kassan detta ska också avdraget upphöra vilket betyder att han får arbetslöshetsersättningen utan avdraget på 22.73 kronor per dag från och med det datum då pensionsuttaget upphör.  

Exempel på arbetslös som har ett pensionsuttag både före och efter den 2 juli 2018

Stina har en period med arbetslöshetsersättning beviljad från mars 2018 och har fått 35 ersättningsdagar. Hon har också valt att ta ut premiepension som betalas ut med 450 kronor per månad.

Den genomsnittliga inkomsten per dag från mars 2018 är 1 000 kronor, ersättningsnivå 65 procent på grund av pensionsuttaget, vilket ger en ersättning per dag på 650 kronor. Avdraget räknas som 1/260 av årspensionsbeloppet, 450 x 12 / 260 vilket blir 20,77 kronor i avdrag per dag.

Från och med den 2 juli 2018 kommer ersättningsnivån automatiskt att räknas upp till 80 procent av 1000 kronor vilket blir 800 kronor och avdraget räknas om till 1/22 av månadspensionen vilket blir 20,45 kronor per dag tills dess att hon eventuellt väljer att göra ett uppehåll i sitt pensionsuttag.

Du måste alltid meddela a-kassan om du tar ut, eller har tagit ut, pension eftersom det påverkar din ersättning. Detta gäller även om du tar ut en liten del av din pension, till exempel bara 25 procent av din premiepension. Din ersättning kommer att minskas med det pensionsbelopp du blir beviljad.

A-kassan påverkas om du samtidigt tar ut någon del av din pension. En minskning av din ersättning från a-kassan görs med motsvarande pensionsbelopp.

Du räknas som pensionär och har en utbetalning varje månad av din pension oavsett om du har placerat pensionen i en kapitalförsäkring. Det innebär att det kommer att påverka din eventuella ersättning från a-kassan om du blir arbetslös.

Om du återkallar din pension och utbetalningen upphör, upphör också minskningen på din arbetslöshetsersättning. Du måste meddela din a-kassa om du förändrar ditt uttag av pension, både om du återkallar den eller väljer att du ut en större eller mindre andel.

När du har fyllt 66 år är du inte längre berättigad till a-kassa. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. Även om du väljer att fortsätta arbeta räknas du i det fallet som pensionär.

Du måste alltid meddela a-kassan om du tar ut, eller har tagit ut, pension eftersom det påverkar din ersättning. Detta gäller oberoende vilken typ av pension du tar ut. Din arbetslöshetsersättning kommer att minskas med med motsvarande pensionsbelopp.