Efterlevandepension om du bor utanför Sverige | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige och betalas inte ut med något schablonbelopp som gäller för alla.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Tre ersättningar som du kan få när du bor utanför Sverige

Det finns tre olika ersättningar inom efterlevandepensionen som du kan ha rätt till när du bor utanför Sverige. Vilken du får beror på om du är yngre än 18 år, make, maka eller sambo eller änka.

Barn kan ha rätt till barnpension och efterlevandestöd

Är du yngre än 18 år och någon av dina föräldrar som arbetat i Sverige avlidit kan du ha rätt till barnpension. Barnpensionen betalas ut längst till och med den månad som du fyller 18 år och kan i vissa fall förlängas till och med juni det år som du fyller 20 år. Det gäller om du studerar på högst gymnasienivå och att studierna ger rätt till svenskt studiemedel.

Bor du inom EU eller EES eller Kanada kan du ha rätt till efterlevandestöd om du har låg barnpension. Efterlevandestödet fungerar som en utfyllnad till barnpensionen.

Barnpension kan beviljas två år retroaktivt före ansökningsdatumet dock tidigast från och med den månaden föräldern avled.

Mer om barnpension

Är du make, maka eller sambo kan du ha rätt till omställningspension

Är du efterlevande maka, make eller registrerad partner och yngre än 65 år kan du ha rätt till omställningspension. Omställningspensionen kan du få tre månader retroaktivt före ansökningsdatum, dock tidigast från och med den månad då dödsfallet inträffat.

Bor du inom EU eller EES eller Kanada kan du ha rätt till garantipension till din omställningspension om du har låg pension och den avlidne varit bosatt i Sverige minst tre år. Det kan också gälla om du bor i Kanada. Garantipensionen fungerar som en utfyllnad till omställningspensionen.

Mer om omställningspension

Är du änka kan du ha rätt till änkepension

Änkepension kan du som är kvinna få om du varit gift med din make senast 31 december 1989 och ni gifte er före makens 60-årsdag. Är du född 1945 eller senare krävs dessutom att du varit gift med din make minst fem år före 1990 eller att ni har barn tillsammans.

Änkepension kan du få tre månader retroaktivt före ansökningsdatum och tidigast från och med den månad då dödsfallet inträffade.

Mer om änkepension

Bor du inom EU eller EES ansöker du så här

Kontakta pensionsmyndigheten i det land där du bor för att få hjälp med ansökan om svensk efterlevandepension. Den dagen du lämnar in din ansökan i det land som du bor i gäller även som ansökningsdag i Sverige. 

Bor du utanför EU eller EES ansöker du så här

Kontakta oss för att få en ansökningsblankett. Tänk på att skicka in ansökan så snart som möjligt – ansökningsdatumet påverkar hur snabbt beslutet om efterlevandepension och utbetalning till dig kommer.

Efterlevandeguiden – ett praktiskt stöd vid dödsfall

Att förlora någon nära är omtumlande. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra och i vilken ordning. Till din hjälp finns Efterlevandeguiden, en webbplats som samlar det viktigaste du behöver veta när en närstående dör.

Den innehåller checklistor som hjälper dig att prioritera vad du ska börja med, och vad som kan vänta. Till exempel hur du förbereder en begravning och sköter ett dödsbo. Du hittar också kontakter till organisationer som hjälper människor i sorg.

Efterlevandeguiden

Sammanfattning

  • Har en nära anhörig dött kan du som efterlevande och bor utanför Sverige ha rätt till efterlevandepension.
  • Efterlevandepension för dig som bor utanför Sverige består av tre ersättningar: barnpension och efterlevandestöd, omställningspension och änkepension.
  • Kravet för att du ska få rätt till efterlevandepension är att den avlidne någon gång bott eller arbetat i Sverige.