Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl ändringar som påverkar din pension och andra förmåner

När din ekonomi förändras kan det påverka din pension eller andra förmåner, därför behöver du anmäla det till oss. Det kan exempelvis vara att du blir sambo, flyttar utomlands eller får en ny eller ändrad pension från utlandet. Får du för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaks dem.

Anmäl förändringar inom 14 dagar.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag. Men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring som kan påverka din pension eller andra förmåner.

Exempel på förändringar som kan påverka din pension eller andra förmåner

  • Du har flyttat ihop med din make, maka eller registrerade partner efter att ni har bott isär, eller du flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift eller registrerad partner med.
  • Du blir sambo med någon du har eller har haft barn tillsammans med sedan tidigare.
  • Du blir ensamstående eller flyttar till ett äldreboende.
  • Du flyttar utanför Sverige.
  • Du får ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land.

Om din ekonomi, boendesituation eller familjesituation förändras kan bostadstillägget påverkas så att det blir högre eller lägre. Det kan till exempel handla om att du säljer ett hus eller aktier. Därför är det viktigt att du meddelar oss så att du inte går miste om pengar eller behöver betala tillbaka. Anmäl ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Det är Skatteverket som har hand om folkbokföringen i Sverige och om du flyttar ska du anmäla det till dem. Skatteverket meddelar automatiskt din nya adress till ett antal myndigheter, bland annat till oss på Pensionsmyndigheten.

Anmäl flytt till Skatteverkets folkbokföring

För att byta för- eller efternamn ska du vända dig till Skatteverket. Skatteverket meddelar sedan automatiskt ditt nya namn till oss på Pensionsmyndigheten. Anmäl ändring av namn, Skatteverket

Har du flyttat till ett annat land eller är bosatt i ett annat land och gifter dig behöver du anmäla det till oss.

Har du omställningspension eller omställningslivränta behöver du anmäla om du:

  • Flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift med eller som du har barn med eller har haft barn med.
  • Får barn med någon som du bor tillsammans med.
  • Flyttar till ett annat land.

Har du fyllt 18 år och slutat skolan tidigare än det, behöver du anmäla det till oss. Du måste också anmäla om du flyttar till ett annat land.

Om du ska flytta utanför Sverige i ett år eller mer behöver du göra en flyttanmälan till Skatteverket. 

Anmäl flytt till Skatteverkets folkbokföring

När du bor utanför Sverige ska du också anmäla ändringar som kan påverka din pension.Du som bor utanför Sverige - anmäl ändringar som kan påverka din pension

Tar du ut allmän pension från Sverige och får pension från ett annat land? Då behöver du anmäla beloppet på din utländska pension till oss. Du behöver också göra en anmälan om utbetalningen från det andra landet ändras.Anmäl ny eller ändrad pension från annat land

Anmäl ändringar till kundservice

Om du inte kan anmäla ändringar på vår webbplats kan du kontakta vår kundservice.Kontakta oss