Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

När din ekonomi eller familjesituation förändras kan det påverka ditt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Därför är det viktigt att du anmäler ändringarna, för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig.

De förändringar som kan påverka din ersättning är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med.

Anmäl ändringarna inom 14 dagar om det minskar ditt bostadstillägg. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen. Som hjälp kan du göra en preliminär beräkning för att se hur förändringar påverkar ditt bostadstillägg.
Beräkna bostadstillägg

För äldreförsörjningsstöd måste du anmäla ändringen direkt eftersom ändringen tidigast gäller från samma månad som anmälan kommer in till Pensionsmyndigheten.

Anmäl ändringar

Logga in med din e-legitimation.
Är du gift eller sambo och bor tillsammans med din partner anmäler ni ändringar gemensamt. Ändringen skriver ni under med era e-legitimationer. Om någon av er saknar e-legitimation behöver ni anmäla er ändring via blankett.

Anhörig kan vara behörig att anmäla med sin e-legitimation.

Bra att veta

  • Om du har e-legitimation kan du enkelt anmäla ändringar här på webben. Om du anmäler via webben kan du oftast få beslutet snabbare.
  • Behöver du hjälp kan du ta hjälp av en anhörig, kontakta vår kundservice eller anmäla ändringarna med hjälp av blankett.
  • Saknar du e-legitimation kan du läsa mer på elegitimation.se om hur det fungerar och hur du skaffar det.

Make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan anmäla ändringar för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, till exempel ändrad hyra, här på webben. Anmäl ändringar som behörig anhörig

Annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan anmäla ändringar med hjälp av en blankett.

För att anmäla ändrad hyra eller avgift ska du använda blanketten Anmälan om ändrad hyra/avgift. 

För att anmäla flytt eller andra ändringar ska du använda blanketten Anmälan om ändrade uppgifter, för en alternativt två sökande. Beställ eller ladda ner blankett

Var noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din anmälan.

För dig som använder blankett finns hjälp med information och bilder som visar hur du ska fylla i blanketten. Så fyller du i blanketten

Du kan även kontakta vår kundservice för att anmäla ändringen eller besök något av våra servicekontor.Kontakta kundservice eller ett servicekontor

Ett bostadstillägg gäller oftast tills vidare. När uppgifterna som ligger till grund för din ersättning ändras måste du anmäla det till oss. Du riskerar annars att behöva betala tillbaka pengar. Du kan också gå miste om ersättning du har rätt till, ifall du till exempel inte anmäler en höjd hyra eller minskade inkomster eller tillgångar. 

I vissa fall räknas ditt bostadstillägg om automatiskt. Om den nya uppgiften påverkar ditt bostadstillägg kommer du att få ett nytt beslut.

Bostadskostnad och boendesituation

Du måste anmäla till oss när din bostadskostnad ändras, till exempel när du får ny hyra eller avgift.

Vid ändrade boendeförhållanden måste du också anmäla det till oss. Det kan till exempel vara om du blir sambo eller om ni flyttar isär, eller om någon annan flyttar in eller ut från bostaden.

Flytt

Du måste anmäla till oss om du byter bostad. En förändrad boendesituation kan innebära att du inte längre kan få något bostadstillägg.

Det kan till exempel vara om du flyttar från en fastighet eller bostadsrätt som du själv äger:

  • Om du säljer bostaden räknas eventuell vinst vid försäljningen som kapitalinkomst. Även förmögenheten du eventuellt får vid försäljningen kan påverka bostadstillägget. 
  • Om du fortsatt äger bostaden vid nästa årsskifte räknas värdet på fastigheten/bostadsrätten med som förmögenhet. 

Det är därför viktigt att ta reda på hur bostadstillägget påverkas, både före en flytt och för tid därefter. Kom ihåg: när dina tillgångar och kapitalinkomster ändras påverkar det alltså bostadstillägget från och med året efter. 

För att ta reda på hur en flytt påverkar ditt bostadstillägg kan du själv göra en preliminär beräkning eller kontakta oss för att få hjälp. 

Tänk också på att anmäla flytt till Skatteverket, det kan du göra på deras webbplats.

Om du flyttar utomlands har du inte längre rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och därför behöver du anmäla det.

Resa eller vistas utomlands

Du måste anmäla till oss om du planerar att regelbundet vara i annat land eller om du tillfälligt ska resa utomlands för en längre tid än sex månader. 

Har du äldreförsörjningsstöd behöver du anmäla till oss om du ska vistas utomlands en längre tid än tre månader.

Inkomster och annan ersättning

Du som har bostadstillägg måste anmäla en ändring till oss om du eller din maka, make eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste beslut om bostadstillägg. Det gäller till exempel tjänstepension, privat pension eller en arbetsinkomst.

Vid en ändrad arbetsinkomst ska du uppskatta den totala inkomsten för 12 månader framåt.

Anmäl även en minskad inkomst.

Tillgångar

Du måste anmäla till oss om du har en förmögenhet på mer än 100 000 kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger till grund för ditt senaste beslut om bostadstillägg. 

Om du är gift eller sambo gäller för er båda sammanlagt 200 000 kronor respektive 10 000 kronor.

För att ta reda på hur en förändring kan påverka ditt bostadstillägg kan du göra en preliminär beräkning här på webben eller kontakta oss för att få hjälp. Testa om du kan få bostadstillägg

De uppgifter som Pensionsmyndigheten redan har eller hämtar in automatiskt behöver du inte anmäla. Dessa är:

  • Om du har tjänstepension från AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon och SPV behöver du inte anmäla ändringar som sker vid årsskiftet varje år. Dessa uppgifter hämtar vi automatiskt och du får nytt beslut om bostadstillägg från oss med uppgift om den ändrade tjänstepensionen i början av februari. Får du inte något beslut trots att din tjänstepension har ändrats behöver du kontakta oss. Anmäl också alltid ändringar som kommer under andra delar av året.
  • Om du har fått en ändrad kapitalinkomst. Vi hämtar den uppgiften från Skatteverket i samband med ditt slutliga beslut om skatt. Du behöver endast anmäla kapitalinkomst om du har begärt omprövning och fått ett ändrat beslut från Skatteverket.
  • När sjuk- eller aktivitetsersättningen från Försäkringskassan räknas om vid varje årsskifte. Ändringar vid andra tillfällen under året ska du anmäla, liksom andra inkomster.
  • Ändrad pension från Pensionsmyndigheten.

Vill du avsluta ditt bostadstillägg och inte få några fler utbetalningar? Då kontaktar du vår kundservice.

Därför är det viktigt att du anmäler förändringar

Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet dina uppgifter i ansökan med Skatteverket. Kontrollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla förändringar som påverkar din rätt till ersättning.

Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem. Du kan också gå miste om ersättning om du inte anmäler till exempel höjd hyra eller lägre inkomster eller tillgångar.