Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli skyldig att återbetala dem.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag. Men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring som kan påverka din pension.

Du måste själv anmäla de förändringar som kan påverka din pension, till exempel ändrad utländsk pension.

 • Skatteverket tar hand om folkbokföringen om du ändrar adress.
 • Ta reda på vad som gäller för just dig. 

Du som bor utanför Sverige - anmäl förändringar som kan påverka din pension

Det här behöver du anmäla om du har allmän pension

 • Du har flyttat ihop med din make, maka eller registrerade partner efter att ni har bott isär, eller du flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift eller registrerad partner med.
 • Du blir sambo med någon du har eller har haft barn tillsammans med sedan tidigare.
 • Du flyttar utanför Sverige.
 • Du får ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land. Utländsk pension påverkar både garantipension och inkomstpensionstillägg.

Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.
Kontakta oss

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det första gången till Skatteverket.

Planera att flytta från Sverige

Ändra namn

Har du bytt för- eller efternamn, bytt flera namn eller bytt namn flera gånger i Sverige ska du antingen vända dig till Skatteverket eller Patent-och registreringsverket (PRV).

Skatteverket

För mer information hos PRV

Ändra adress

Det är Skatteverket som har hand om folkbokföringen i Sverige och det är till dem du anmäler din adressändring när du flyttar. De meddelar automatiskt din nya adress till ett antal myndigheter, bland annat oss på Pensionsmyndigheten. Du kan också göra din flyttanmälan via företaget Svensk Adressändring som Skatteverket samarbetar med.

Flyttar du utomlands i ett år eller mer anmäler du det till Skatteverket.

Svensk Adressändring

Anmäl ändringar - bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Har du bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd behöver du anmäla om:

 • Du får ändrad bostadskostnad, till exempel när din hyra ändras.
 • Du byter bostad, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt.
 • Du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär.
 • Du tänker vara utanför Sverige längre än tre månader, eller bosätta dig i annat land.
 • Du eller den du bor med får ändrad inkomst eller förmögenhet.

Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg

Anmäl ändringar - änkepension och änkelivränta

Har du flyttat till ett annat land eller är bosatt i ett annat land och gifter dig behöver du anmäla det till oss.

Anmäl ändringar - omställningspension och omställningslivränta

Har du omställningspension eller omställningslivränta behöver du anmäla om du:

 • Flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift med eller som du har barn med eller har haft barn med.
 • Får barn med någon som du bor tillsammans med.
 • Flyttar till ett annat land.

Anmäl ändringar - barnpension och efterlevandestöd

Har du fyllt 18 år och har du slutat skolan tidigare än det du meddelat behöver du anmäla det till oss. Du måste också anmäla om du flyttar till ett annat land.