Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli skyldig att återbetala dem.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag. Men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring som kan påverka din pension.

Du måste själv anmäla de förändringar som kan påverka din pension, till exempel ändrad utländsk pension.

Du som bor utanför Sverige - anmäl förändringar som kan påverka din pension

Det här behöver du anmäla om du har allmän pension

 • Du har flyttat ihop med din make, maka eller registrerade partner efter att ni har bott isär, eller du flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift eller registrerad partner med.
 • Du blir sambo med någon du har eller har haft barn tillsammans med sedan tidigare.
 • Du flyttar utanför Sverige.
 • Du får ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land. Utländsk pension påverkar både garantipension och inkomstpensionstillägg.

Anmäla ändringar till kundservice

Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.
Kontakta oss

Gör adressamälan till Skatteverket

Ska du bo eller flytta utanför Sverige i ett år eller mer ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket.

Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Planera att flytta från Sverige

Ändra namn

Har du bytt för- eller efternamn, bytt flera namn eller bytt namn flera gånger i Sverige ska du vända dig till Skatteverket.

Namn hos Skatteverket

Ändra adress

Det är Skatteverket som har hand om folkbokföringen i Sverige och om du flyttar ska anmäla det till dem. Skatteverket meddelar automatiskt din nya adress till ett antal myndigheter, bland annat till oss på Pensionsmyndigheten.

Om du ska bo utanför Sverige i ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket.

Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Anmäl ändringar - bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Följande ändringar ska du anmäla till oss:

 • Om du får ändrade boendeförhållande, till exempel om du flyttar, blir sambo eller om ni flyttar isär, eller om någon annan flyttar in eller ut från bostaden.
 • Ändrad bostadskostnad, till exempel ändrad hyra eller avgift.
 • Ändrad inkomst, till exempel tjänstepension, privat pension eller utländsk pension.
 • Ändrade tillgångar eller skulder, även utländska, till exempel pengar på banken eller värdepapper. 
 • Om du vistas i annat land än Sverige mer än tre månader.

Anmäl ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Anmäl ändringar - änkepension och änkelivränta

Har du flyttat till ett annat land eller är bosatt i ett annat land och gifter dig behöver du anmäla det till oss.

Anmäl ändringar - omställningspension och omställningslivränta

Har du omställningspension eller omställningslivränta behöver du anmäla om du:

 • Flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift med eller som du har barn med eller har haft barn med.
 • Får barn med någon som du bor tillsammans med.
 • Flyttar till ett annat land.

Anmäl ändringar - barnpension och efterlevandestöd

Har du fyllt 18 år och har du slutat skolan tidigare än det du meddelat behöver du anmäla det till oss. Du måste också anmäla om du flyttar till ett annat land.