Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli skyldig att återbetala dem.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag. Men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring som kan påverka din pension.

Du måste själv anmäla de förändringar som kan påverka din pension, till exempel ändrad utländsk pension. Du som bor utanför Sverige - anmäl förändringar som kan påverka din pension

Det här behöver du anmäla om du har allmän pension

  • Du har flyttat ihop med din make, maka eller registrerade partner efter att ni har bott isär, eller du flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift eller registrerad partner med.
  • Du blir sambo med någon du har eller har haft barn tillsammans med sedan tidigare.
  • Du blir ensamstående eller flyttar till ett äldreboende.
  • Du flyttar utanför Sverige.
  • Du får ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land. Utländsk pension påverkar både garantipension och inkomstpensionstillägg.

Anmäla ändringar till kundservice

Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice. Kontakta oss

Gör adressamälan till Skatteverket

Ska du bo eller flytta utanför Sverige i ett år eller mer ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Ändra namn

Har du bytt för- eller efternamn, bytt flera namn eller bytt namn flera gånger i Sverige ska du vända dig till Skatteverket. Ändra namn hos Skatteverket

Ändra adress

Det är Skatteverket som har hand om folkbokföringen i Sverige och om du flyttar ska anmäla det till dem. Skatteverket meddelar automatiskt din nya adress till ett antal myndigheter, bland annat till oss på Pensionsmyndigheten.

Om du ska bo utanför Sverige i ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Anmäl till Skatteverkets folkbokföring

Anmäl ändringar - bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Förändrad ekonomi eller familjesituation kan påverka bostadstillägget så att det blir högre eller lägre. Därför är det viktigt att du meddelar oss för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig. Mer om vilka ändringar du måste anmäla

Anmäl ändringar - änkepension och änkelivränta

Har du flyttat till ett annat land eller är bosatt i ett annat land och gifter dig behöver du anmäla det till oss.

Anmäl ändringar - omställningspension och omställningslivränta

Har du omställningspension eller omställningslivränta behöver du anmäla om du:

  • Flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift med eller som du har barn med eller har haft barn med.
  • Får barn med någon som du bor tillsammans med.
  • Flyttar till ett annat land.

Anmäl ändringar - barnpension och efterlevandestöd

Har du fyllt 18 år och har du slutat skolan tidigare än det du meddelat behöver du anmäla det till oss. Du måste också anmäla om du flyttar till ett annat land.