Så begär du omprövning | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Så begär du omprövning

Skulle du inte vara nöjd med Pensionsmyndighetens beslut kan du begära att vi omprövar det. Är du därefter fortfarande inte nöjd kan du överklaga till förvaltningsrätten.

För att begära omprövning måste du skriva ett brev där du anger vilket beslut du vill ska omprövas, hur du vill att beslutet ändras och varför.

Skicka din begäran om omprövning till

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Din begäran om omprövning måste ha kommit in till oss på Pensionsmyndigheten inom två månader från det att du fick del av beslutet. Information om hur du begär omprövning står även i det beslut du fått.

Så överklagar du till förvaltningsrätten

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till oss inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. Vi kontrollerar att ditt överklagande kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till förvaltningsrätten. Hur du begär omprövning står även i det beslut du fått.

I ditt överklagande ska du skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Du ska även skriva vilket beslut det är du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker att beslutet är felaktigt.

Har du ett ombud måste du också skicka med en fullmakt i original. Brevet ska vara underskrivet av dig eller ditt ombud. Information om hur du ska göra står även i det omprövningsbeslut du fått.

Skicka ditt överklagande till

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Skulle du inte vara nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sveriges domstolars webbplats

Tillsyn över Pensionsmyndigheten

Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) utövar tillsyn över Pensionsmyndigheten och de som arbetar här.

JO väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Precis som JO, har även JK tillsyn över att myndigheter och deras tjänstemän följer lagar och andra författningar. Hos JK kan du också begära skadestånd, om du anser att du lidit skada orsakad av Pensionsmyndigheten.

Justitieombudsmannen 

Justitiekanslern