Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om du tycker Pensionsmyndigheten har gjort fel

Vi informerar om när du kan begära omprövning eller överklaga Pensionsmyndighetens beslut och hur du går till väga.

Läs också om vad du gör om dina förhållanden har ändrats, om du har väntat länge på ett omprövningsbeslut och om möjligheten att begära skadestånd.

Har dina uppgifter ändrats ska du inte begära omprövning utan istället anmäla ändringen till Pensionsmyndigheten. Mer information finns att läsa inom respektive område här på webbplatsen, där du också kan anmäla dina ändringar. Anmäl förändringar som påverkar din pension

Du kan begära omprövning om du fått ett beslut från Pensionsmyndigheten som du tycker är fel. Omprövningen innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny fullständig prövning av det som du tycker är fel i ditt ärende. Vi tittar på allt som finns i ärendet sedan tidigare och eventuella nya underlag. 

Skäl för omprövning kan vara att du tycker att uppgifterna som ligger till grund för beslutet inte är korrekta eller att vi har tolkat lagstiftningen fel. Exempelvis att du tycker att du har beviljats ersättning från fel tidpunkt eller med fel uttagsandel.

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du fick del av beslutet. Använd gärna blanketten Begäran om omprövning av beslut.

Blankett för omprövning

Du kan skicka in blanketten via brev eller e-post. Om du vill skicka via e-post behöver du spara blanketten som PDF genom att välja Skriv ut och sedan Spara som PDF. Därefter bifogar du blanketten i ett e-postmeddelande till oss.

E-post för omprövning

Omprovning_Overklagan@pensionsmyndigheten.se

Postadress för omprövning

Pensionsmyndigheten
Omprövning
Box 304
301 08 Halmstad

Om du inte har möjlighet att använda blanketten kan du ringa kundservice 0771-776 776 och be oss skicka den till dig. 

Information om hur du begär omprövning står även i det beslut du fått från oss. När vi hanterar ärenden om omprövning och överklagan kopplat till personuppgifter

Vårt mål är att du ska få ditt omprövningsbeslut inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Handläggningstiden varierar också beroende på hur många som begär omprövning av sitt beslut för tillfället.

Om det har gått mer än sex månader sedan du begärde omprövning, så kan du skriva till Pensionsmyndigheten och kräva att vi fattar ett omprövningsbeslut. Sedan har vi fyra veckor på oss att fatta ett beslut. 

Om vi har all information vi behöver, så fattar vi ett omprövningsbeslut i ditt ärende.

Om vi inte har all information vi behöver, så fattar vi ett beslut om att det ännu inte går att besluta i ditt omprövningsärende.

Om du anser att vårt omprövningsbeslut är felaktigt kan du överklaga till förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Pensionsmyndigheten inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. Vi kontrollerar då att ditt överklagande kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till förvaltningsrätten. 

  • I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det är du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker att beslutet är felaktigt. 
  • Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. 
  • Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

E-post för överklagande

Omprovning_Overklagan@pensionsmyndigheten.se

Postadress för överklagande

Pensionsmyndigheten
Omprövning
Box 304
301 08 Halmstad

Om du anser att Pensionsmyndigheten orsakat dig skada och vill ha ekonomisk kompensation har du möjlighet att begära skadestånd.

  • Du ansöker om skadestånd genom att skriva ett brev där du talar om att du begär skadestånd. 
  • I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Pensionsmyndigheten har gjort fel och vilken skada det orsakat dig. 
  • Ange också hur högt skadestånd du begär. 
  • Du skriver också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Du skickar ett brev med din ansökan, tillsammans med de handlingar du vill att vi tar del av. 

Adress för begäran om skadestånd

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

  • Om din begäran avser brister i handläggningen av ett ärende eller felaktig information kommer vi på Pensionsmyndigheten att pröva den.
  • Om din begäran istället avser ett felaktigt beslut eller att du menar att Pensionsmyndigheten inte fattat något beslut alls, kommer vi att skicka din ansökan vidare till Justitiekanslern, JK.

Justitieombudsmannen (JO) utövar tillsyn över Pensionsmyndigheten och de som arbetar här.

JO väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Hur du gör en JO-anmälan, Justitieombudsmannen