Om du inte är nöjd med vårt beslut | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Är du inte nöjd med ett beslut, som vi fattat när det gäller exempelvis pension, bostadstillägg med mera, kan du begära omprövning eller överklaga beslutet. Om du har förlorat pengar och vill ha ekonomiskt kompensation till följd av ett beslut kan du även begära skadestånd.

Om du vill begära omprövning

Skulle du inte vara nöjd med Pensionsmyndighetens beslut kan du begära att vi omprövar det. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av beslutet. 

För att begära omprövning måste du skriva ett brev där du anger vilket beslut du vill ska omprövas, hur du vill att beslutet ändras och varför.

Adress för omprövning

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Din begäran om omprövning måste ha kommit in till oss på Pensionsmyndigheten inom två månader från det att du fick del av beslutet.

Information om hur du begär omprövning står även i det beslut du fått från oss.

Så överklagar du till förvaltningsrätten

Om du inte är nöjd med vårt omprövningsbeslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.  Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till Pensionsmyndigheten inom två månader från det att du fick ta del av beslutet. Vi kontrollerar då att ditt överklagande kommit in i rätt tid och skickar det sedan vidare till förvaltningsrätten. 

Information om hur du begär omprövning står även i det beslut du fått från oss. 

  • I ditt överklagande ska du skriva ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. 
  • Du ska även skriva vilket beslut det är du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker att beslutet är felaktigt.
  • Har du ett ombud måste du också skicka med en fullmakt i original. Brevet ska vara underskrivet av dig eller ditt ombud.

Adress för överklagande

Pensionsmyndigheten
Box 304
301 08 Halmstad

Du kan begära skadestånd

Om du anser att Pensionsmyndigheten orsakat dig skada och vill ha ekonomisk kompensation har du möjlighet att begära skadestånd.

  • Du ansöker om skadestånd genom att skriva ett brev där du talar om att du begär skadestånd. 
  • I brevet beskriver du på vilket sätt du menar att Pensionsmyndigheten har gjort fel och vilken skada det orsakat dig. 
  • Ange också hur högt skadestånd du begär. 
  • Du skriver också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Du skickar ett brev med din ansökan, tillsammans med de handlingar du vill att vi tar del av. 

Adress för begära skadestånd

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

  • Om din begäran avser brister i handläggningen av ett ärende eller felaktig information kommer vi på Pensionsmyndigheten att pröva den.
  • Om din begäran istället avser ett felaktigt beslut eller att du menar att Pensionsmyndigheten inte fattat något beslut alls, kommer vi att skicka din ansökan vidare till Justitiekanslern, JK.

Tillsyn över Pensionsmyndigheten - Justititeombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) utövar tillsyn över Pensionsmyndigheten och de som arbetar här.

JO väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet.

Du kan läsa mer hos JO om hur du gör en anmälan