Höjt skatteavdrag eller jämkning på din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Höjt skatteavdrag eller jämkning på din pension

Du som är pensionär kan behöva se över de skatteavdrag som vi och andra pensionsutbetalare gör för att slippa kvarskatt. Du kan höja skatten via Pensionsmyndigheten eller begära jämkning hos Skatteverket. 

Som pensionär får du ofta pension från olika pensionsutbetalare som till exempel Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsinstituten. Du kanske fortfarande arbetar och har pension. Det är därför viktigt att du ser över skatteavdragen på dina olika inkomster och ser vad som dras i skatt på respektive inkomst. 

 • Skatten som Pensionsmyndigheten drar på din allmänna pension är enligt den skattetabell som gäller för din kommun. 
 • De andra pensionsutbetalarna, som troligen betalar ut en lägre summa än den allmänna pensionen och då blir sidoarbetsgivare, drar av 30 procent i skatt. Detta kan då leda till att ditt totala skatteavdrag blir för lågt.

Du kan påverka din skatt på pensionen

 • Om du vill höja din skatt på pensionen anmäler du det genom att logga in på Mina sidor hos oss med din e-legitimation.
 • Vill du sänka skatteavdraget eller få hjälp att räkna fram din totala skatt, ansöker du om jämkning hos Skatteverket.
 • Om du har F-skattsedel drar vi 30 procent i skatt. Om du har både A- och F-skattsedel drar vi skatt enligt den tabell som gäller för dig. Vill du att vi ska räknas som sidoarbetsgivare och dra 30 procent i skatt måste du anmäla det till oss.

Sänk din skatt och undvik kvarskatt genom jämkning hos Skatteverket

Det bästa sättet att undvika kvarskatt om du har flera inkomster från olika pensionsutbetalare är att göra en jämkning hos Skatteverket. Det gör du enkelt genom att logga in med e-legitimation hos Skatteverket. Om du tänkt gå i pension nästa år kan du redan nu jämka för att slippa kvarskatt längre fram.

Ansök om jämkning hos Skatteverket

Räkna ut din skatt med Skatteverkets räkningsverktyg

Har du ytterligare frågor om din skatt kontaktar du Skatteverket.

Mer om skatter hos Skatteverket

 • När du ansökt om jämkning hos Skatteverket får du ett beslut från Skatteverket. 
 • Du skickar sedan beslutet till Pensionsmyndigheten och till de olika pensionsutbetalarna av din pension.
  Skicka till Pensionsmyndigheten
 • Vi på Pensionsmyndigheten gör ett lägre eller högre skatteavdrag än vad skattetabellen säger från utbetalningen av din pension enligt det beslut du fått från Skatteverket.

Pensionsmyndigheten drar skatt på din pension

I januari varje år får du en kontrolluppgift i form av orange kuvert skickad till dig per post eller till din digitala brevlåda. Där kan du se hur mycket pension du fått utbetald under året och hur mycket skatt du betalat på din pension från Pensionsmyndigheten.

Är beloppet under 100 kronor drar Pensionsmyndigheten ingen skatt. 

 • Om du inte meddelat oss något annat gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag enligt skattetabell som gäller för din kommun på din allmänna pension som huvudarbetsgivare om du tar ut hela din allmänna pension. Med huvudarbetsgivare menas den som betalar ut högst belopp i pension.
 • Pensionen räknas som sidoinkomst om du endast tar ut en del av din allmänna pension. Du har då troligen högre inkomster från någon annan utbetalare som gör skatteavdrag enligt skattetabell. Vi drar då 30 procent i skatt på din pension från oss. 
 • Om du ändrar ditt uttag mellan hel pension eller del av pensionen ändras också skatteavdraget mellan skatt enligt tabell och 30 procent som sidoarbetsgivare.
 • Du behöver inte skicka in din skattsedel till oss.

Allmänna pensioner och förmåner som är skattepliktiga  eller skattefria

 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Garantipension
 • Omställningspension och förlängd omställningspension
 • Särskild efterlevandepension
 • Änkepension
 • Garantipension

Skattefria förmåner

 • De skattefria pensionerna är särskilt pensionstillägg och efterlevandestöd för barn.
 • Barnpensionen är till viss del skattepliktig. 
 • De skattefria förmånerna är bostadstillägg till pensionär och äldreförsörjningsstöd.

Senare pension kan ge lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön. Det beror på att förvärvsarbete i de allra flesta fallen ger lägre skatt än pension.

Skatten på din lön är lägre än den skatt du skulle behövt betala för en lika hög pension. Anledningen är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Mer om senare pension som ger lägre skatt

Egenföretagare och egenavgifter

Om du driver enskild näringsverksamhet, är egenföretagare och 61 år eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten.

Till detta kommer en särskild löneskatt på 6,15 procent. Den särskilda löneskatten tas dock bort under 2019. Sammantaget betalade din arbetsgivare således 16,36 procent i skatter och avgifter och den blir nu endast 10,21 procent när den särskilda löneskatten är borttagen. Normalt är avgifterna 28,97 procent. Från det år du fyller 66 år gäller den nedsatta avgiften på 10,21 procent oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Mer om egenföretagare

Har du frågor om skatt?

Vanliga frågor om skatt