Höja skatten eller jämka på din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Höj skatteavdraget eller begär jämkning på din pension

Du som är pensionär eller snart ska gå i pension kan behöva se över de skatteavdrag som Pensionsmyndigheten och andra pensionsutbetalare gör, så att vi inte drar för mycket eller för lite av din totala pension. Det är viktigt för att undvika kvarskatt eller att dina olika pensionsutbetalare drar för mycket skatt. 

Som pensionär får du ofta pension från olika pensionsutbetalare som till exempel Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsbolagen. Du kanske fortfarande arbetar och får lön.

Om du får inkomster från flera utbetalare riskerar du att få kvarskatt eftersom eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga. Därför är det viktigt att du ser över skatteavdragen på dina inkomster och ser vad som dras i skatt på respektive inkomst.

 • Pensionsmyndigheten drar skatt på din allmänna pension enligt skattetabell som gäller för din kommun. 
 • De andra pensionsutbetalarna, som troligen betalar ut en lägre summa än den allmänna pensionen och då blir sidoarbetsgivare, drar av 30 procent i skatt. Detta kan då leda till att ditt totala skatteavdrag blir för lågt.

Du behöver därför välja att höja skatteavdraget via Pensionsmyndigheten eller begära jämkning hos Skatteverket för att undvika kvarskatt.

Höj skatteavdraget hos Pensionsmyndigheten

Vill du höja ditt skatteavdrag på den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten anmäler du det till oss genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation

Om du har F-skattsedel drar vi 30 procent i skatt. Om du har både A- och F-skattsedel drar vi skatt enligt den tabell som gäller för dig. Vill du att vi ska räknas som sidoarbetsgivare och dra 30 procent i skatt måste du anmäla det till oss.

Höj skatteavdraget på din allmänna pension via Mina sidor

Begär jämkning hos Skatteverket

Det bästa sättet att undvika kvarskatt är att göra en jämkning hos Skatteverket. Du kan börja med att göra en beräkning i Skatteverkets beräkningsverktyg för att se hur du ligger till när det gäller din skatt som du ska betala totalt på alla dina inkomster. 

Räkna ut din skatt med Skatteverkets beräkningsverktyg

Du begär jämkning genom att logga in med e-legitimation hos Skatteverket. Om du tänkt gå i pension nästa år kan du redan nu begära jämkning för att slippa kvarskatt längre fram.

Ansök om jämkning hos Skatteverket

När du ansökt om jämkning hos Skatteverket får du ett jämkningsbeslut från Skatteverket. Du skickar sedan beslutet till Pensionsmyndigheten och till de olika pensionsutbetalarna av din pension. 
Adress till Pensionsmyndigheten med vanlig post

Pensionsmyndigheten gör sedan skatteavdrag enligt jämkningsbeslutet från utbetalningen av din allmänna pension, vilket kan vara ett lägre eller högre skatteavdrag än vad den skattetabell som gäller för dig.

Mer om skatter hos Skatteverket

Har du ytterligare frågor om din skatt kontaktar du Skatteverket.

Pensionsmyndigheten drar skatt på din pension

I januari varje år får du en kontrolluppgift i form av orange kuvert skickad till dig per post eller till din digitala brevlåda. Där kan du se hur mycket pension du fått utbetald under året och hur mycket skatt du betalat på din pension från Pensionsmyndigheten.

Är beloppet under 100 kronor drar Pensionsmyndigheten ingen skatt. 

 • Om du inte meddelat oss något annat gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag enligt skattetabell som gäller för din kommun på din allmänna pension som huvudarbetsgivare om du tar ut hela din allmänna pension. Med huvudarbetsgivare menas den som betalar ut högst belopp i pension.
 • Pensionen räknas som sidoinkomst om du endast tar ut en del av din allmänna pension. Du har då troligen högre inkomster från någon annan utbetalare som gör skatteavdrag enligt skattetabell. Vi drar då 30 procent i skatt på din pension från oss. 
 • Om du ändrar ditt uttag mellan hel pension eller del av pensionen ändras också skatteavdraget mellan skatt enligt tabell och 30 procent som sidoarbetsgivare.
 • Du behöver inte skicka in din skattsedel till oss.

Allmänna pensioner och förmåner som är skattepliktiga  eller skattefria

 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Garantipension
 • Omställningspension och förlängd omställningspension
 • Särskild efterlevandepension
 • Änkepension
 • Garantipension

Skattefria förmåner

 • De skattefria pensionerna är särskilt pensionstillägg och efterlevandestöd för barn.
 • Barnpensionen är till viss del skattepliktig. 
 • De skattefria förmånerna är bostadstillägg till pensionär och äldreförsörjningsstöd.

Senare pension kan ge lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön. Det beror på att förvärvsarbete i de allra flesta fallen ger lägre skatt än pension.

Skatten på din lön är lägre än den skatt du skulle behövt betala för en lika hög pension. Anledningen är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Mer om senare pension som ger lägre skatt

Egenföretagare och egenavgifter

Om du driver enskild näringsverksamhet och är egenföretagare och 61 år, eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten och den särskilda löneskatten på 6,15 procent, alltså totalt 16,36 procent. 

Samma procentsats gäller för dig som under inkomståret fyller 66 år eller mer oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Mer om egenföretagare

Har du frågor om skatt?

Vanliga frågor om skatt