Senare pension ger lägre skatt | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66.

Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Fortsätta att jobba eller gå i pension?

Arbetar du det år du fyller 66 år eller åren därpå får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Du får också ett förhöjt grundavdrag på din lön från och med det år du fyller 66 år. Det medför att du kan ha en högre inkomst innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Det förhöjda jobbskatteavdrag och det förhöjda grundavdraget innebär att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till 225 000 (2019).

Även skatteavdraget på pension är olika beroende på hur gammal du är. Tar du ut din pension det år du fyller 66 år, blir din skatt lägre för samma pensionsbelopp än om du tar ut din pension före ditt 66:e levnadsår. Det beror på att du som är mellan 61 och 65 år inte får tillgodoräkna dig det förhöjda grundavdraget, som gäller för pensioner från det 66:e levnadsåret. Det lägre skatteavdraget gäller från det 66:e levnadsåret även för dig som tagit ut pension från 61 års ålder.

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Hos Skatteverket kan du själv göra en beräkning av ditt skatteavdrag utifrån hur skattetabellerna ser ut idag.

Skatteverket har en räknesnurra där du kan räkna ut din skatt

Exempel på skatteavdrag vid arbete eller pension

Här är några exempel på hur skatten varierar beroende på om du fortsätter att arbeta eller om du tar ut pension, samt vad din ålder innebär för skatteavdraget.

  Ålder Inkomst/ månad Skatteavdrag/ månad (avrundat) Skatt
Ta ut pension och sluta arbeta 62 år 15 000 kr 3 950 kr 26 %
Ta ut pension och sluta arbeta 66 år 15 000 kr 2 600 kr 17 %
Fortsätta arbeta och inte ha pension 62 år 15 000 kr 2 600 kr 17 %
Fortsätta arbeta och inte ha pension 66 år 15 000 kr 1 050 kr 7 %
Fortsätta arbeta och ta ut pension
62 år 30 000 kr* 7 880 kr 26 %
Fortsätta arbeta och ta ut pension
66 år 30 000 kr* 5 820 kr 19 %
Fortsätta arbeta och ta ut pension
62 år 40 000 kr** 10 860 kr 27 %
Fortsätta arbeta och ta ut pension
66 år 40 000 kr** 9 020 kr 23 %

* 30 000 kr = 15 000 kr i lön och 15 000 kr i pension, arbetar ca 50 %.
** 40 000 kr = 25 000 kr i lön och 15 000 kr i pension, arbetar ca 80 %.

Egenföretagare och egenavgifter

Om du driver enskild näringsverksamhet och är egenföretagare och 61 år, eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten. 

Samma procentsats gäller för dig som under inkomståret fyller 66 år eller mer oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Har du frågor om skatt?

Vanliga frågor om skatt

Sammanfattning

  • Arbetar du under och efter det år du fyller 66 år får du lägre skatt på din lön än du fått tidigare år.
  • Skatten som dras är den skattesats som gäller i din kommun.