Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Skatteavdrag på pension och på lön

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Lägre skatt på pension

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension.

Ta reda på vilken skatt som dras

På ditt utbetalningsbesked ser du hur stort skatteavdrag Pensionsmyndigheten gör på din pension varje månad. 

Saknar du din kontrolluppgift?

Det är Skatteverket som sammanställer alla årliga skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter). Nya regler sedan 2019 gör att vi inte längre skickar någon årlig kontrolluppgift till dig från Pensionsmyndigheten. Du kan se alla dina skattepliktiga
inkomstuppgifter hos Skatteverket. Skatteverket 

Pensionsmyndighetens utbetalningar

Logga in med din e-legitimation för att se inkomstuppgifter om Pensionsmyndighetens pensionsutbetalningar och uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. 

Har du inte e-legitimation kontaktar du oss enklast via e-post.

Du ansvarar själv för att rätt skatt dras

Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudarbetsgivare, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudarbetsgivare drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent. 

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det då bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare och därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs av olika utbetalare och också titta på om det är tillräckligt skatteavdrag som görs.

Ju fler utbetalare du har, desto större är risken att för lite skatt dras. Här är några enkla tips för att slippa kvarskatt för aktuellt inkomstår:

  1.  Ta fram utbetalningsbeskeden från alla dina pensionsutbetalare och se hur mycket skatt varje utbetalare drar.
  2.  Gå sen till Skatteverket.se och gör en beräkning av hur mycket skatt du ska betala. Räkna ut din skatt hos Skatteverket
  3. Jämför, blir skatten du ska betala högre än den skatt dina utbetalare drar idag kan du själv korrigera det genom att göra en av följande två saker:

Begär höjning av ditt skatteavdrag på pensionsutbetalningen från Pensionsmyndigheten via tjänsten Ändra skatt. Logga in på Mina sidor med din e-legitimation. Ändra skatt på din pension
Ansök om skattejämkning hos Skatteverket.Jämkning för dig som är pensionär

Fortsätta jobba eller börja ta ut pension?

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det beror på att skatteavdraget på din lön är olika beroende på hur gammal du är. Det förhöjda jobbskatteavdraget får du från det år du fyller 67. Även det förhöjda grundavdraget gäller från det år du fyller 67. 

Detsamma gäller för din pension. Tar du ut din pension det år du fyller 67 år blir din skatt lägre än om du exempelvis tar ut din pension mellan 63 och 65 år (beräknat för samma pensionsbelopp). Det förhöjda grundavdraget gäller från det 67:e levnadsåret även för dig som tagit ut pensionen tidigare.

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Hos Skatteverket kan du själv göra en beräkning av ditt skatteavdrag utifrån hur skattetabellerna ser ut idag. Räkna ut din skatt hos Skatteverket 

Om du vill se hur skatten kan bli för dig kan du simulera olika inkomster, både som pension och som lön, på Skatteverket webbplats. Där kan du också ändra ditt födelseår för att se hur skatteavdraget skulle kunna bli från ditt 67:e år utifrån årets skattetabell.

Om du driver enskild näringsverksamhet och är egenföretagare och 63 år, eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten. 

Samma procentsats gäller för dig som under inkomståret fyller 67 år eller mer oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Pensionsmyndigheten ska göra avdrag för skatt på din pension från Sverige även när du bor utanför Sverige. 

Vi kommer att göra avdrag med preliminärskatt på din utbetalning om vi inte har fått annat beslut från Skatteverket i Sverige för dig. 

Du som bor i ett annat land än Sverige kan ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands boende (SINK) vid Skatteverket. Ett beslut om särskild inkomstskatt betyder i så fall att skatteavdrag på din pension kommer att göras antingen med 25 procent eller med 0 procent beroende på hur skatteavtalet mellan Sverige och det land du bor i ser ut. 

Du hittar mer information om preliminärskatt och SINK samt hur du ansöker om SINK på Skatteverkets webbplats  SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverket

Har du frågor om skatt?

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om skatt. Frågor och svar om skatt

Sammanfattning

  • Tar du ut hel pension gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag som huvudarbetsgivare.
  • Skatten som dras är den skattesats som gäller i din kommun.
  • Arbetar du under och efter det år du fyller 67 år får du lägre skatt på din lön än du fått tidigare år.
  • Pension beskattas lägre först från det år du fyller 67 år.