Skatt på din pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Skatt på din pension


Skatten vi drar på din allmänna pension är enligt skattetabellen som gäller för din kommun. Varje år får du en kontrolluppgift skickad till dig där du kan se hur mycket pension du fått utbetald under året och hur mycket skatt du betalat.

Varje år i januari får du en kontrolluppgift skickad till dig. Där kan du se hur mycket pension du har fått året som gått och hur mycket skatt du har betalat på din pension. Är beloppet under 100 kronor drar vi ingen skatt.

Jämkning

Får du pensioner från flera håll kan den preliminära skatten som betalas in bli för låg. Vi drar skatt enligt skattetabellen, medan andra utbetalare gör ett preliminärt skatteavdrag med 30 procent oavsett kommunalskatt.

Om du har tänkt gå i pension nästa år kan du jämka redan nu för att slippa kvarskatt längre fram.

Ansök om skattejämkning hos Skatteverket

Pensioner som är skattepliktiga

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • Tilläggspension
  • Garantipension
  • Omställningspension och förlängd omställningspension
  • Särskild efterlevandepension
  • Änkepension
  • Garantipension

Skattefria förmåner

De skattefria pensionerna är särskilt pensionstillägg och efterlevandestöd för barn. Barnpensionen är till viss del skattepliktig. De skattefria förmånerna är bostadstillägg till pensionär och äldreförsörjningsstöd.

Så drar vi skatt på din pension

Om du inte meddelat oss något annat gör vi på Pensionsmyndigheten skatteavdrag enligt skattetabell på din pension som huvudarbetsgivare om du tar ut hela din allmänna pension.

Pensionen räknas som sidoinkomst om du endast tar ut en del av din allmänna pension. Vi drar då 30 procent i skatt. Om du ändrar ditt uttag mellan hel eller del av pensionen ändras också skatteavdraget mellan skatt enligt tabell och 30 procent som sidoarbetsgivare. Du behöver inte skicka in din skattsedel till oss.

Ändra skatt på din pension

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön. Det beror på att förvärvsarbete i de allra flesta fallen ger lägre skatt än pension.

Skatten på din lön är lägre än den skatt du skulle behövt betala för en lika hög pension. Anledningen är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Mer om senare pension som ger lägre skatt

Ansök om jämkning för att slippa kvarskatt

Får du pensioner från flera håll kan den preliminära skatten som betalas in bli för låg. Vi drar skatt enligt skattetabellen, medan andra utbetalare gör ett preliminärt skatteavdrag med 30 procent oavsett kommunalskatt.

Har du har tänkt gå i pension nästa år kan du jämka redan nu för att undvika kvarskatt längre fram.

Ansök om skattejämkning hos Skatteverket

Så här går det till när du jämkar

När du ansökt om jämkning får du ett beslut från Skatteverket. Vi på Pensionsmyndigheten gör ett lägre eller högre skatteavdrag från utbetalningen än vad skattetabellen säger. Du skickar sedan beslutet till oss samt till de olika utbetalarna av din pension.

Om du vill att vi drar ytterligare skatt på din pension kan du även anmäla det direkt till oss.

Ändra ditt skatteavdrag hos Pensionsmyndigheten

Har du ytterligare frågor om din skatt kontaktar du Skatteverket.

Mer om skatter hos Skatteverket

Om du har fler inkomster eller pension från flera håll

Det totala skatteavdraget beror på om du har andra skattepliktiga inkomster som till exempel arbetsinkomst eller tjänstepension.

Om du har F-skattsedel drar vi 30 procent i skatt. Om du har både A- och F-skattsedel drar vi, från och med 2017, skatt enligt den tabell som gäller för dig. Vill du att vi ska räknas som sidoarbetsgivare och dra 30 procent i skatt måste du anmäla det till oss.

Om du har andra inkomster, utöver pensionen, kan de påverka hur mycket skatt du ska betala. Om för lite skatt dras kan du bli tvungen att betala restskatt. Därför är det viktigt att du anmäler till oss om du vill att vi ska dra mer skatt eller om du vill att vi ska räknas som sidoarbetsgivare och dra 30 procent i skatt.

Egenföretagare och egenavgifter

Om du driver enskild näringsverksamhet, är egenföretagare och 61 år eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten.

Till detta kommer en särskild löneskatt på 6,15 procent, som infördes 2016. Sammanlagt betalar du alltså 16,36 procent i skatter och avgifter. Normalt är avgifterna 28,97 procent. Från det år du fyller 66 år gäller den nedsatta avgiften på 16,36 procent oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Mer om egenföretagare

Har du frågor om skatt?

Vanliga frågor om skatt