Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Anmäl förändringar som kan påverka din pension - du som bor utanför Sverige

Du som bor utanför Sverige och får pension från Sverige ska själv meddela förändringar som kan påverka din pension. Meddela oss om du till exempel flyttar, får ny eller ändrad pension eller om du ändrar civilstånd.

Det är ditt ansvar att meddela oss om det skett en förändring som kan påverka din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem.

Ändringar du måste meddela Pensionsmyndigheten

  • Flytt till annat land. Det kan påverka din rätt till pension.
  • Flytt mellan två adresser i samma land. Du kan annars gå miste om viktig information från oss.
  • Ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land än Sverige. Den ändrade inkomsten kan påverka beräkningen av din pension från Sverige.
  • Ändrat civilstånd. Det kan påverka beräkningen av din pension eller rätten till efterlevandepension.
  • Flyttar isär eller flyttar ihop med någon du har varit gift med eller har ett gemensamt barn med. 
  • Dödsfall. När du dör behöver vi få information om det från dina anhöriga, så att pensionen inte fortsätter att betalas ut. Upplys gärna dina anhöriga om det redan nu.

Så anmäler du ändringar till oss

För att meddela oss ändringar som innehåller personuppgifter måste du göra det genom att skicka ett brev till oss. Vid generella frågor kan du kontakta oss på valfritt sätt. 

Kontaktuppgifter

Postadress: Pensionsmyndigheten, 839 77 Östersund, SWEDEN

E-post: international@pensionsmyndigheten.se

Telefon: +46 498 200 700

Du ska alltid meddela om du beviljas en ny pension eller livränta från ett annat land än Sverige. Du ska även meddela om din pension eller livränta ändras eller får nytt belopp. Din pension från annat land kan påverka beräkningen av din svenska pension.

Det är viktigt att du anmäler detta till oss så fort som möjligt. Om pensionen som betalas ut till dig blir felaktig för att vi saknar rätt uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Du som bor utanför Sverige ska alltid meddela när du ändrar ditt civilstånd. Det kan vara att du gifter dig, skiljer dig, blir änka eller änkling. Motsvarande gäller även för registrerad partner.

Du ska även meddela om du flyttar isär eller flyttar ihop igen med någon du tidigare har varit gift med eller har eller har haft ett gemensamt barn med. 

Ditt civilstånd kan påverka beräkningen och storleken för din ålderspension eller din rätt till efterlevandepension och änkelivränta. Därför är det viktigt att du anmäler detta till oss så fort som möjligt. Om pensionen som betalas ut till dig blir felaktig för att vi saknar rätt uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Du som bor utanför Sverige ska alltid meddela när du ändrar adress, eftersom du inte finns med i den svenska folkbokföringen. Du ska anmäla din nya adress oavsett om du flyttar inom landet du bor i eller om du flyttar till ett annat land. Ändrad adress ska även meddelas för barn och barnets förmyndare.

Även om du inte tar emot någon pension från Pensionsmyndigheten kan du gärna meddela din aktuella adress till oss (gäller bara dig som bor utanför Sverige). 

Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress

  • För att säkerställa att du får den ersättning du har rätt till. Din pension från Pensionsmyndigheten i Sverige kan påverkas av vilket land du bor i eller flyttar till. Därför är det viktigt att du anmäler din nya adress till oss så fort som möjligt. Om pensionen som betalas ut till dig blir felaktig för att vi saknar rätt uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.
  • Så att vi kan nå dig med brev med exempelvis beslut om utbetalning, levnadsintyg och annan information till dig.

Vi behöver veta när en person dött som bott utanför Sverige och har en utbetalning från Pensionsmyndigheten.

Informationen vi behöver är personens namn och personnummer, dödsfallsdatum och kopia på dödsfallsintyg. Vi behöver även kontaktuppgifter till anhöriga.

Belopp som har betalats ut felaktigt kan vi komma att kräva tillbaka.