Lämna levnadsintyg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lämna levnadsintyg

Du som bor i utlandet Sverige och har en pågående utbetalning från oss eller Försäkringskassan behöver lämna in ett levnadsintyg varje år. Det beror på att vi behöver aktuella uppgifter om dig för att kunna betala ut din ersättning.

Levnadsintyget är ett sätt för dig som bor i utlandet att intyga oss om att du fortfarande lever och därmed också har fortsatt rätt till din pension. Under hösten får du som bor i ett annat land och får pension från Sverige ett levnadsintyg och informationsbrev skickat till dig.

När under året skickar vi ut ett brev om levnadsintyg till dig?

Vi skickar varje år ut levnadsintyget till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten inte automatiskt får uppgifter från. Intyget skickas ut under hela hösten, med början i augusti.

Utskick av levnadsintyg för utlandsbosatta
Utskick Påminnelse Belut om spärr av utbetalning Utbetalning stoppas från Länder
21/8 20/10 20/12 Januari 2018 Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien, Thailand och övriga länder som ej finns i tabellen
18/9 17/11 22/1 Februari 2018 Brasilien, Chile, Kanada, Spanien
18/10 19/12 20/2 Mars 2018 Belgien, Grekland, USA
20/11 18/1 20/3 April 2018 Frankrike, Israel, Nederländerna, Österrike

Anmäl via pappersblankett (om du saknar e-legitimation)

För närvarande finns inte pappersblanketten tillgänglig, utan den kommer när det blir aktuellt under hösten 2017.

När du får intyget söker du upp någon av följande godkända institutioner för att få ditt intyg underskrivet:

 • Svensk ambassad
 • Svenskt konsulat
 • Svenska kyrkan
 • Utländsk socialförsäkringsinstitution
 • Notarius publicus
 • Utländsk polismyndighet
 • Utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Befinner du dig i Sverige kan du också vända dig till något av våra servicekontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget tillbaka till oss. Du får ett svarskuvert med förtryckt postadress samtidigt som vi skickar ut ditt levnadsintyg. Kontrollera att den förtryckta adressen stämmer med adressen:

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

Det går även bra att skicka levnadsintygblanketten med e-post till: lev@pensionsmyndigheten.se

Levnadsintygsblankett inskickad via e-post måste vara tydlig och i svart/vitt och får inte bestå av en fotad eller färgad kopia. 

Det är viktigt att du i ditt levnadsintyg

 • Anger ditt svenska personnummer
 • Ser till att du får blanketten intygad och underskriven av handläggaren
 • Undertecknar blanketten själv

Du behöver inte skicka in originalet om du skickar intyget via e-post.

Viktig information

 • Om du väljer att skicka ditt levnadsintyg när du loggat in med e-legitimation på Mina sidor, behöver du inte skicka in pappersblanketten som du fått hemskickad.
 • Har du ändrat adress eller civilstånd kommer du ha möjlighet att anmäla det när du loggat in i tjänsten.
 • Du kan bara logga in och använda tjänsten "Lämna levnadsintyg" först om vi har efterfrågat det via utskick.

Det händer efter att vi fått ditt levnadsintyg

När du skickat in intyget till oss på Pensionsmyndigheten kontrollerar vi det. Är det korrekt ifyllt och bekräftat kommer din utbetalning, det vill säga din allmänna pension, att fortsätta betalas ut som vanligt.

Om vi inte får in korrekt ifyllt levnadsintyg inom 105 dagar efter det att det första årliga levnadsintyget skickades ut slutar Pensionsmyndigheten betala ut din allmänna pension.

Har du frågor om levnadsintyg?

Vanliga frågor om levnadsintyg