Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lämna levnadsintyg

Du som bor utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan behöver varje år lämna ett levnadsintyg. Enklast gör du det på webben.

Informationen i levnadsintyget behöver vi för att du ska få den ersättning du har rätt till.

Varje år skickar vi därför ett brev med levnadsintyget till alla som inte kan identifieras genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Från och med år 2022 började vi skicka ut brevet under sommaren.

Lämna ditt levnadsintyg

För dig som saknar e-legitimation

Använd vår tjänst för att bifoga ditt levnadsintyg med underskrift och stämpel från en godkänd myndighet.

Du som har e-legitimation

Du kan enkelt godkänna ditt levnadsintyg digitalt genom att logga in på Mina sidor med din e-legitimation och får då en snabbare hantering. 

Bra att veta

 • Hör du inget från oss betyder det att vi har tagit emot ditt levnadsintyg och har godkänt det. Vi kontaktar dig om vi behöver fler uppgifter.
 • Om du inte skickar in ditt levnadsintyg upphör utbetalningen tills vi har fått ditt intyg. 
 • Du som lämnar levnadsintyget digitalt här på webben behöver inte posta pappersblanketten.

Har du inte fått något brev från oss?

Om du inte har fått något levnadsintyg kan det kan bero på att vi inte har skickat ut levnadsintyget än. Kontrollera när vi skickar det till landet du bor i.När skickar vi brev med levnadsintyg

Att du inte har fått något brev kan också bero på att vi hämtar uppgifterna digitalt från landet du bor i, eller att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten.

Har du inte fått något levnadsintyg kan du ladda ner blanketten här. Det är viktigt att du läser igenom informationen om hur du fyller i levnadsintyget. 

Ladda ner blanketten

Lämna ditt levnadsintyg

Om du har en e-legitimation är det enklaste sättet att godkänna intyget genom att logga in på Mina sidor.

I annat fall behöver du skicka in ditt levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. Du kan antingen bifoga ett stämplat och signerat levnadsintyg digitalt här på webben eller skicka det med post.   

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

En godkänd myndighet eller institution ska fylla i och stämpla intyget. Du behöver visa upp giltigt pass eller annan identitetshandling.

Namn och personnummer ska fyllas i av dig om uppgifterna inte redan är ifyllda.How to fill in the Life certificate, in English

Intyget skickas en gång per år. Från och med år 2022 skickar vi intyget under sommaren med start i maj.

Tider för levnadsintyg, utskick 2024
Utskick Beslut om indragning Utbetalning stoppas från Länder

27 maj

24 september

oktober

Brasilien, 
Chile, Kanada

27 juni

25 oktober

november

Australien,
Kroatien,
Italien, Portugal, Schweiz,
Slovenien,
Thailand och
övriga länder
som inte finns
i tabellen.

18 juli

19 november

december

Belgien, Grekland,
USA

15 augusti

11 december

januari 2024

Frankrike, Israel, 
Nederländerna, Österrike,
Storbritannien

Följande myndigheter och institutioner kan signera och stämpla levnadsintyget.

Utanför Sverige

 • svenska ambassaden
 • svenska konsulatet
 • svenska kyrkan
 • socialförsäkringsinstitution
 • notarius publicus
 • polismyndighet
 • registerförande befolkningsmyndighet

Om du inte kan besöka någon av de angivna myndigheterna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande, kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

I Sverige

Om du befinner dig i Sverige kan du vända dig till något av våra servicekontor.Besök närmaste servicekontor

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något.

Länder som Sverige har utbyte med

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Tyskland
 • Polen
 • Spanien

Även om du bor i ett land där Pensionsmyndigheten har ett elektroniskt utbyte kan du ändå få en begäran om levnadsintyg på papper. Detta beror på att en maskinell identifiering av personuppgifter inte kan göras i vissa fall. Om du får ett levnadsintyg på papper måste du fylla i det, få det stämplat och skicka in det till oss. 

Flera försäkringsbolag är anslutna till en e-tjänst som tillhandahåller uppgifter från Pensionsmyndigheten. Det innebär att du som får utbetalning av tjänstepension eller privat pension inte behöver skicka levnadsintyg till alla dina bolag. 

Pensionsmyndigheten kan lämna ut uppgift om levnadsintyg på begäran av följande försäkringsbolag:

 • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 
 • Alecta 
 • AMF Pensionsförsäkring 
 • Bliwa Livförsäkring ömsesidigt 
 • Collectum AB 
 • Folksam 
 • Folksam Service AB
 • Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
 • Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
 • Livförsäkrings - aktiebolaget Skandia ömsesidig
 • Länsförsäkringar AB 
 • Länsförsäkringar Liv AB 
 • PP Pension Försäkringsförening
 • PRI Pensionstjänst AB 
 • PRI Pensions. Och stiftelsetjänst AB
 • SEB Pension & försäkring AB 
 • Skandikon Administration AB 
 • SPP Pension & Försäkring AB
 • Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Du som bor utanför Sverige och får pension från Sverige ska själv meddela förändringar som kan påverka din pension. Meddela oss om du till exempel flyttar, får ny eller ändrad pension eller om du ändrar civilstånd.Anmäl ändringar – du som bor utanför Sverige

Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. I 110 kap. 15 § socialförsäkringsbalken står det "För utbetalning av en förmån utomlands får det krävas bevis om att rätten till förmånen består ."

I Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2017:2) om levnadsintyg regleras vilka institutioner som godtas som intygslämnare att en person som är bosatt utomlands lever.

Kontakta oss

Om du har frågor kring levnadsintyg kan du kontakta oss på kundservice.Kontakta kundservice