Lämna ett levnadsintyg för att få din ersättning | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lämna levnadsintyg

Du som är bosatt utanför Sverige och har en pågående utbetalning från oss eller Försäkringskassan behöver lämna in ett levnadsintyg under hösten varje år. Det beror på att vi behöver veta att du lever för att kunna betala ut din ersättning.

Varje år får du som bor i ett annat land och får pension från Sverige ett informationsbrev om levnadsintyg skickat till dig. Det gäller om du har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Levnadsintyget skickas årligen ut till alla berörda som inte kan identifieras som fortfarande levande genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder. Sverige har ett elektroniskt utbyte där flest utlandspensionärer är bosatta. Du behöver därför inte intyga att du lever om du inte fått något brev från oss. 

Lämna ditt levnadsintyg

Du kan lämna in ditt levnadsintyg digitalt om du loggar in på Mina sidor med din e-legitimation. Då behöver du inte använda pappersblanketten du fått hemskickad.

In English - life certificate

A Life Certificate is a way of certifying that you are still alive. You will need a life certificate if you receive the national retirement pension or survivors pension from the Pensions Authority, or sickness compensation, activity compensation or occupational disability annuity from the Swedish Social Insurance Agency.

We send each autumn a Life Certificate to those living in countries from which the Swedish Pensions Agency and the Social Insurance Agency do not automatically receive information. Life Certificate must thereupon be approved by one of the following bodies:

 • Swedish Embassy
 • Swedish Consulate
 • Church of Sweden
 • Foreign social security institution
 • Notary Public
 • Foreign police authority
 • Foreign record-keeping population authority

If you are in Sweden, you can also contact one of the service or local offices of the Swedish Pensions Agency or the Social Insurance Agency.

Send your Life Certificate to

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 7001
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

It will be possible to send the Life certificate to our email: lev@pensionsmyndigheten.se

It’s essential that you write your Swedish personal identity number. Remember the form must be witnessed and signed by an authority and yourself. You need not send the original if sent by email.

Vilka länder har elektroniskt utbyte?

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något. Får du ett brev från oss med levnadsintyget måste du fylla i det, få det stämplat och skicka in det till oss.

Sverige har utbyte med:

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Tyskland
 • USA
 • Polen
 • Spanien
 • Storbritannien.

Har du även pensionsutbetalningar från ett försäkringsbolag?

Det kan vara bra att känna till för dig som får pensionsutbetalningar av tjänstepension eller privat pension, att du inte behöver skicka levnadsintyg till alla bolag.

Vissa försäkringsbolag är anslutna till en e-tjänst, där de kan hämta information från socialförsäkringssystemet med uppgifter från både Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, till exempel inkomna levnadsintyg.

Det innebär att du i vissa fall inte behöver skicka separata levnadsintyg till alla dina pensionsutbetalare.

Följande försäkringsbolag har möjlighet att hämta information

 • AFA Sjukförsäkringsaktiebolag
 • AI Pension, Försäkringsförening
 • Alecta Pensionsförsäkring
 • Collectum AB
 • Folksam Service AB
 • Folksam Ömsesidig Livförsäkring
 • Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, Ömsesidig
 • Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Publ)
 • Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt
 • Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (Publ)
 • PP Pension Försäkringsförening
 • Skandikon Administration Aktiebolag
 • SPP Pension & Försäkring AB (Publ)
 • Statens Tjänstepensionsverk

 

Vad ska jag göra om jag inte fått något levnadsintyg?

Om du inte har fått något levnadsintyg beror det oftast på att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten om detta. Kontakta Pensionsmyndighetens kundservice, så får du hjälp med ett nytt levnadsintyg.

Vad ska jag göra när jag får mitt levnadsintyg?

Det är viktigt att du läser igenom informationen som bifogas levnadsintyget. När du fått ditt levnadsintyg söker du upp en av de godkända myndigheterna eller institutionerna, skriver under intyget och visar din legitimationshandling. Tjänstemannen hos berörd myndighet eller institution skriver under och stämplar levnadsintyget. Därefter skickar du intyget i bifogat svarskuvert till:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 7001
SE-839 77 Östersund
Sweden

När intyget kommer till Pensionsmyndigheten kontrollerar vi det. Är det korrekt ifyllt och bekräftat så kommer din förmån att fortsätta betalas ut som vanligt. Om det inte kommer in något intyg inom 45 dagar skickar vi en påminnelse tillsammans med ett nytt levnadsintyg. Det är viktigt att du använder originalintyget. Om levnadsintyget inte skickas in inom angiven tid kommer din förmån inte längre att betalas ut.

Anmäl via pappersblankett (om du saknar e-legitimation)

När du får levnadsintyget söker du upp någon av följande godkända institutioner för att få ditt intyg underskrivet:

 • Svensk ambassad
 • Svenskt konsulat
 • Svenska kyrkan
 • Utländsk socialförsäkringsinstitution
 • Notarius publicus
 • Utländsk polismyndighet
 • Utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Befinner du dig i Sverige kan du också vända dig till något av våra servicekontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget tillbaka till oss. Du får ett svarskuvert med förtryckt postadress samtidigt som vi skickar ut ditt levnadsintyg. Kontrollera att den förtryckta adressen stämmer med adressen:

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

Det går även bra att skicka levnadsintygblanketten med e-post till: lev@pensionsmyndigheten.se

Det är viktigt att ange ditt svenska personnummer i e-postmeddelandet. Kom ihåg att få blanketten intygad och underskriven samt att du själv undertecknar blanketten. Du behöver inte skicka in originalet om du skickar via e-post. Väljer du att skicka in ditt intyg via e-post måste intyget bifogas som en skannad bilaga i PDF-format.

Det är viktigt att du i ditt levnadsintyg

 • Anger ditt svenska personnummer
 • Ser till att du får blanketten intygad och underskriven av handläggaren
 • Undertecknar blanketten själv

Du behöver inte skicka in originalet om du skickar intyget via e-post.

När under året skickar vi ut ett brev om levnadsintyg till dig?

Vi skickar varje år ut levnadsintyget till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten inte automatiskt får uppgifter från. Intyget skickas ut under hösten. 

Utskick av levnadsintyg för utlandsbosatta 2019
Utskick Påminnelse Belut om spärr av utbetalning Utbetalning stoppas från Länder
16/9 31/10 20/12 Januari 2020 Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien, Thailand och övriga länder som inte finns i tabellen
20/9 18/11 20/1 2020 Februari 2020 Brasilien, Chile, Kanada
18/10 18/12 20/2 2020 Mars 2020 Belgien, Grekland, USA
20/11 20/1 2020 20/3 2020 April 2020 Frankrike, Israel, Nederländerna, Österrike, Storbritannien

Vem får skriva under levnadsintyg om du inte kan ta dig till en godkänd institution?

Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna.

Kontakta gärna Pensionsmyndigheten, telefon + 46 498 200 700, om du har frågor om detta.

Normalt kan en svensk ambassad, ett svenskt konsulat, en utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, en utländsk polismyndighet eller en utländsk registerförande befolkningsmyndighet skriva under ditt svenska levnadsintyg.

Vilka regler gäller för levnadsintyget?

Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. I 110 kap. 15 § socialförsäkringsbalken står det "För utbetalning av en förmån utomlands får det krävas bevis om att rätten till förmånen består ."

I Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2012:2) om levnadsintyg regleras vilka institutioner som godtas som intygslämnare att en person som är bosatt utomlands lever.

Viktig information

 • Om du inte skickar in ditt levnadsintyg kommer utbetalningen av din ersättning att upphöra. 
 • Om du väljer att skicka ditt levnadsintyg när du loggat in med e-legitimation på Mina sidor, behöver du inte skicka in pappersblanketten via post. Som du fått hemskickad.