Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Levnadsintyg

Det här gäller dig som har en förmån, det vill säga allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Vi skickar varje år ut levnadsintyget till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten inte automatiskt får uppgifter från.

Levnadsintyget är ett sätt för dig som bor i utlandet att intyga oss om att du fortfarande lever och därmed också har fortsatt rätt till din pension. Under hösten får du som bor i ett annat land och får pension från Sverige ett levnadsintyg och informationsbrev skickat till dig. Intyget ska skrivas under och godkännas och sen skickas tillbaka oss.

Pensionsmyndigheten får automatiskt in uppgifter från Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Från 2016 har vi också påbörjat utbytet med Storbritannien. 

Även fast du bor i ett av dessa länder kan du ändå få en begäran om levnadsintyg på papper. Detta beror på att i vissa fall kan inte en maskinell identifiering av dina personuppgifter göras. Om du får ett levnadsintyg måste du fylla i det, få det stämplat och skicka in det till oss.

Vad ska du göra när du fått ditt levnadsintyg?

När du får intyget söker du upp någon av följande godkända institutioner för att få ditt intyg underskrivet:

  • Svensk ambassad
  • Svenskt konsulat
  • Svenska kyrkan
  • Utländsk socialförsäkringsinstitution
  • Notarius publicus
  • Utländsk polismyndighet
  • Utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Befinner du dig i Sverige kan du också vända dig till något av våra servicekontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget tillbaka till oss. Du får ett svarskuvert med förtryckt postadress samtidigt som vi skickar ut ditt levnadsintyg. Kontrollera att den förtryckta adressen stämmer med adressen:

Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

Det går även bra att skicka levnadsintygblanketten med e-post till: lev@pensionsmyndigheten.se

Levnadsintygsblankett inskickad via e-post måste vara tydlig och i svart/vitt och får inte bestå av en fotad eller färgad kopia. 

Det är viktigt att du i ditt levnadsintyg

  • Anger ditt svenska personnummer
  • Ser till att du får blanketten intygad och underskriven av handläggaren
  • Undertecknar blanketten själv

Du behöver inte skicka in originalet om du skickar intyget via e-post.

När under året skickar vi ut levnadsintyget till dig?

Vi skickar varje år ut levnadsintyget till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten inte automatiskt får uppgifter från. Intyget skickas ut under hela hösten, med början i augusti.

Utskick av levnadsintyg för utlandsbosatta 2016-2017
Utskick Påminnelse Belut om spärr av utbetalning Utbetalning stoppas från Länder
22/8 20/10 19/12 Januari 2017 Australien, Kroatien, Italien, Portugal, Schweiz, Serbien, Slovenien, Thailand och övriga länder som ej finns i tabellen
19/9 18/11 18/1 Februari 2017 Brasilien, Chile, Kanada, Spanien
18/10 16/12 15/2 Mars 2017 Belgien, Grekland, USA
25/11 25/1 20/3 April 2017 Frankrike, Israel, Nederländerna, Österrike

Det händer efter att vi fått ditt levnadsintyg

När du skickat in intyget till oss på Pensionsmyndigheten kontrollerar vi det. Är det korrekt ifyllt och bekräftat kommer din utbetalning, det vill säga din allmänna pension, att fortsätta betalas ut som vanligt.

Om vi inte får in korrekt ifyllt levnadsintyg inom 105 dagar efter det att det första årliga levnadsintyget skickades ut slutar Pensionsmyndigheten betala ut din allmänna pension.

Har du frågor om levnadsintyg?

Vanliga frågor om levnadsintyg