Se hela din pension och gör en pensionsprognos | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Det är lätt att ta reda på hur stor din pension kan bli genom att logga in på Mina sidor. Testa vad du kan få i pension per månad beroende på hur länge du väljer att arbeta.

Du kan se alla delar i pensionen, det vill säga allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension när du loggar in på Mina sidor.

Se hela din pension

När du loggat in behöver du först fylla i några uppgifter för att vi ska kunna beräkna hela din pension. Det krävs ett bankID för att kunna logga in.

Det är bra att göra en prognos då och då för att se hur olika händelser under livet kan påverka storleken på pensionen. Exempelvis när du byter arbete, är föräldraledig, går ner i arbetstid, blir arbetslös eller är sjukskriven en längre tid, då bör du se över vad det betyder för din pension.

Pensionsprognos för dig som är pensionär

Du som är pensionär kan se din allmänna pension när du loggar in på mina sidor. 

Pensionsbolagen slutar att leverera uppgifter till MinPension.se när utbetalning från en försäkring har påbörjats, när du börjat ta ut pension från något av bolagen. Ibland händer det redan innan utbetalningen har börjat. När en försäkring har börjat utbetalas tar MinPension.se inte längre med den i prognosberäkningen.

Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter om din allmänna pension efter att utbetalningen har börjat. Därför kan du göra pensionsprognos för allmän pension även när utbetalningen har påbörjats. I prognosen kan du då se hur den allmänna pensionen påverkas när du fortsätter att arbeta eller vill ändra andel, till exempel från halvt uttag av pension till helt uttag.

Tydligare pensionsprognoser med en pensionsstandard

Det finns en gemensam prognosstandard för hur man räknar ut pensionsprognoser i hela pensionsbranschen. Med enhetliga principer och gemensamma antaganden för prognosberäkning blir det förhoppningsvis enklare och mer transparent för dig, även om du gör din pensionsprognos på olika ställen.

Prognosen anges i dagens penningvärde så att det ska bli lätt att jämföra med den lön du har idag. 

Så är din pensionsprognos framtagen

  • Pensionsprognosen är framtagen av minPension, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och de olika pensionsbolagen. 
  • Uppgifter om din allmänna pension hämtas direkt från Pensionsmyndigheten.
  • Din tjänstepension och ditt eget sparande till pension hämtas in från de pensionsbolag som är anslutna till minPension. På minPension kan du se vilka bolag och aktörer som är anslutna till tjänsten. 
  • Eftersom du kan få prognoser från flera håll har vi tillsammans med pensionsbranschen tagit fram en prognosstandard som innebär att prognosen räknas ut på ett gemensamt sätt.

Har du frågor om pensionsprognos?

Vanliga frågor om pensionsprognos