Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Se vad du kan få i pension per månad

I pensionsprognosen får du snabbt och enkelt en överblick av alla delar av din framtida pension. Du kan se hur mycket du kan få per månad och hur pensionen påverkas om du till exempel får en ny lön eller väljer att ta ut den sent eller tidigt.

Storleken på din framtida pension påverkas mest av hur mycket du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och när du väljer att ta ut pensionen.

Olika händelser under livet påverkar storleken på din framtida pension. Därför är det bra att göra en ny prognos när du exempelvis har bytt jobb, varit föräldraledig, gått ner i arbetstid, blivit arbetslös eller varit sjukskriven en längre tid.

Få enkel koll på hela din pension

Du kan snabbt se vad du kan få per månad när du gör en pensionsprognos.

Bra att veta

Prognosen visar alla delar i din framtida pension, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension.

Din prognos visar uppgifter om vad du hittills har tjänat in till dina olika pensioner och antaganden om framtida intjänande.

Prognosen anges i dagens lön- och penningvärde, eftersom det ska vara lätt att förstå vad pensionen kan räcka till om du jämför med den lön du har i dag. Prognosen bortser därför från att både att penningvärdet kan försämras, och att inkomsterna ökar.

Logga in på Mina sidor och titta gärna in på din prognos då och då under åren för att se över din pension.

Att göra en pensionsprognos är en bra början och viktigt för dig som snart planerar att börja ta ut din pension.

Det finns flera verktyg som hjälper dig att planera inför din pension:

  • När du loggar in på Mina sidor får du en snabb och enkel överblick över alla delar i din pension, du kan också testa hur pensionen påverkas av vid vilken ålder du tar ut den. 
  • På minpension.se hittar du ett verktyg som kallas för uttagsplaneraren, den kan du som har fyllt 54 år använda för att planera din pension mer i detalj. 
  • Det finns också informationsmöten som riktar sig till dig som planerar att börja ta ut din pension. Mer om att planera inför din pension

När du börjat ta ut din pension kan du fortfarande se din pensionsprognos när du loggar in på Mina sidor. Bra för dig att veta är att:

Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter till minPension om din allmänna pension fram till att du fyller 80 år. Prognosen visar då hur din allmänna pension förändras om du väljer att fortsätta att arbeta eller ändrar hur mycket pension du tar ut.

Information om din tjänstepension visas i prognosen som ”pension under utbetalning” om bolaget har valt att fortsätta leverera uppgifter om din tjänstepension till minPension när utbetalningen är påbörjad. I så fall kan du se pensioner under utbetalning i listan över dina tjänstepensioner i Simulatorn på minPension.se. En symbol i form av en upp och nervänd spargris visar att utbetalningen har startat.

De tjänstepensionsbolag som idag ger information om pågående utbetalningar är Alecta, AMF, Avanza, Futur Pension, Kyrkans pension, Kåpan Tjänstepension.

Pensionsprognosen är framtagen av minPension, som är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och de olika pensionsbolagen. 

  • Uppgifter om din allmänna pension hämtas direkt från Pensionsmyndigheten.
  • Din tjänstepension och ditt eget sparande till pension hämtas in från de pensionsbolag som är anslutna till minPension. På minPension kan du se vilka bolag och aktörer som är anslutna till tjänsten. 
  • Prognosen anges i dagens penningvärde så att det ska bli lätt att jämföra med den lön du har idag.

Tänk på att resultatet i prognosen kan skilja sig från vad du faktiskt kommer att få ut i pension. Prognosen ger en ögonblicksbild av din framtida pension. Om något i din livssituation ändras, till exempel om du byter jobb eller om din lön ändras, bör du göra en ny prognos. 

Prognosen baseras på vad du hittills har tjänat in till din pension och på antaganden om vad du kan komma att tjäna in till pensionen i framtiden samt flera andra antaganden om ekonomin i samhället och pensionernas värdeutveckling.

Eftersom du kan få prognoser från flera håll har vi tillsammans med pensionsbranschen tagit fram en prognosstandard som innebär att prognosen räknas ut på ett gemensamt sätt. Tydligare pensionsprognoser med prognosstandard

Pensionspyramiden visar på de tre delarna i pensionen. I botten den allmänna pensionen, i mitten tjänstepension och överst eventuellt eget sparande till pension.

Pensionspyramid för din pension

Pensionspyramiden visar på de tre delarna i pensionen. I botten ser du den allmänna pensionen, i mitten tjänstepension och överst eventuellt eget sparande till pension.

När du loggar in och tittar på din pension, kommer du att se din egen pension i staplar. 

Har du frågor om pensionsprognos?

Vanliga frågor om pensionsprognos