Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Planera inför din pension

När du börjar planera inför tiden som pensionär är det bra att ta reda på vad som gäller för din pension. Vilka olika delar består den av? Hur mycket kan du få ut? När kan du ta ut din pension? Börja planera i god tid så att du hinner fundera och göra de val och anpassningar som passar dig.

Pensionen består av allmän pension från staten, oftast tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande. Du kan behöva ansöka själv för att du ska få ut alla delar av din pension. 

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Men utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period.

Fem planeringstips inför pensionen

 1. Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra de val och anpassningar som passar dig. Ansök tre månader innan du vill ha din första utbetalning.
 2. Gör en pensionsprognos då och då för att bilda dig en uppfattning om hur mycket pension du kommer att få. Gör en prognos på Mina sidor
 3. Tänker du ta ut din pension i närtid? Då är det bra att göra en plan för hur du vill ta ut din pension. Du gör det enkelt i verktyget Uttagsplaneraren på minPension. Gör en plan i Uttagsplaneraren
 4. Vi har regelbundna informationsmöten för dig som ska börja planera inför pensionen. Mötena är kostnadsfria och äger rum både fysiskt och digitalt. Delta på ett informationsmöte
 5. Om du får en låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg.Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Ju längre du jobbar desto högre pension

Tänk på att fler år i arbete ger högre pension per månad hela livet ut. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig månadslön och som snart ska ta ut din pension mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Det beror bland annat på att pengarna betalas ut under en kortare tid. Om du har lägre eller högre inkomst så kan pensionen bli lägre eller högre än vad exemplet visar.

Logga in med din e-legitimation för att enkelt se din pensionsprognos och se hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att ta ut den. Du får reda på vad det blir per månad efter skatt.

Välj när du vill börja ta ut pension

Planera hur länge du vill jobba. Du har rätt att arbeta fram tills du fyllt 69 år. I vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Har du ersättning från Försäkringskassan eller från a-kassa? Tänk på att ålder för när ersättningarna upphör har ändrats till 66 år. Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan

Du kan välja själv när du ska ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född. Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg eller bostadstillägg. Pensionsåldrar och riktålder

Vill du ta ut hela månadsbeloppet av din pension eller delar av den

Du kan själv välja om du vill ta ut hela månadsbeloppet av din allmänna pension, delar av den, bara ta ut premiepensionen, eller pausa ditt uttag.

Du kan ändra storleken på ditt uttag när du vill. Och du kan även fortsätta jobba och samtidigt ta ut pensionen om du vill det.

Ansök tre månader innan du vill ha din pension

Du ansöker om allmän pension från Pensionsmyndigheten. Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Det är för att det kan behövas kompletterande uppgifter. Du kan ansöka om pension som tidigast från och med den månad din ansökan kommer in till oss. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt.

Har du arbetat eller bott i något annat land bör du söka sex månader innan du vill ha din pension. Ansök om allmän pension

Om du bott eller arbetat utomlands 

Välj förvaltningsform för premiepensionen

Om du tjänat in till pension efter år 1994 så har du rätt till premiepension. Du behöver fundera över vilket sätt du vill förvalta premiepensionen på efter att du börjat ta ut den:

 • Väljer du fondförsäkring innebär det att pengarna står kvar i fonder och att premiepensionens storlek varierar på grund av fondernas värdeförändring.
 • Väljer du traditionell försäkring så förvaltas den av Pensionsmyndigheten. Det innebär att du får ett garanterat pensionsbelopp och eventuell avkastningsränta.

Premiepensionen när du går i pension

Ta reda på om du själv behöver ansöka om tjänstepension

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om.

Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand.

Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att höra vad som gäller. Dina pensionsbolag ser du om du loggar in och gör en pensionsprognos.

Eget sparande – kontakta din bank eller ditt bolag

Har du eget pensionssparande som du vill börja ta ut gäller olika regler för när du kan börja ta ut dina pengar. Hör med ditt bolag eller bank vad som gäller för just ditt sparande.

Efterlevandeskyddet innebär att om du dör får din partner din premiepension resten av sitt liv. Du kan teckna skyddet för din premiepension om du är gift, är registrerad partner, eller om du tidigare varit gift eller om ni har eller har haft gemensamma barn.

Mer om efterlevandeskydd

Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 67 år beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har.

Om du inte meddelat något gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag på din pension som huvudarbetsgivare om du tar ut hela din allmänna pension.

Detta innebär att vi drar skatt enligt den skattetabell som gäller för den kommun där du är bosatt. Tänk på att det kan bli för lite skatteavdrag om du också har jobbat och haft arbetsinkomst under det kalenderår du börjar ta ut pension och att du därför kan behöva ha extra skatteavdrag på din pension. 

Du behöver inte skicka in din skattsedel till oss. 

Pension och skatt

När du gör ett uttag av din pension, helt eller delvis, måste du kontakta din a-kassa om du är arbetslös eller riskerar att bli det. Du är nämligen skyldig att anmäla ändrade förhållanden till din a-kassa så att du får rätt ersättning därifrån. Det beror på att arbetslöshetsersättningen samordnas med din pension.

Det innebär att din ersättning från arbetslöshetskassan sänks med motsvarande summa som beloppet för din pension. Det gäller även om du tar ut låga pensionsbelopp, till exempel om du bara tar ut premiepension med lägsta uttagsnivå.

Om du återkallar din pension och utbetalningen upphör, upphör också reduceringen på din arbetslöshetsersättning.

Anmäler du inte ändrade förhållanden till din a-kassa riskerar du att bli återbetalningsskyldig för arbetslöshetsersättning. 

Har du sjukersättning upphör den när du fyller 66 år. Du får ett brev från oss cirka tre månader innan din sjukersättning upphör som berättar om du får din pension automatiskt eller om du behöver lämna in en ansökan.

Din allmänna pension påverkas inte om du har arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Höjda pensionsåldrar påverkar ersättningar från Försäkringskassan

Om du bor i Sverige men tidigare har bott eller arbetat i något annat land kan du ha rätt till pension därifrån. Vi hjälper dig ansöka om pension från andra EU/EES-länder eller Schweiz. Det gäller också om du tidigare varit bosatt eller arbetat i ett land som Sverige har avtal med.Om du tidigare bott i ett annat land än Sverige

Vissa försäkringsrådgivare vill att du ska ta ut din allmänna pension tidigt för att investera månadsbeloppen i olika typer av försäkringslösningar. Tänk efter noga innan du bestämmer dig för att använda dessa tjänster.

Försäkringsrådgivare är privata företag som drivs i vinstsyfte. Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensionen och har ingenting med Pensionsmyndigheten att göra.

Bedöm risken om du placerar pensionskapital i försäkringslösningar

Du måste själv bedöma risken med att placera ditt pensionskapital i olika försäkringslösningar. Tänk på att avkastningen kan variera och att försäkringsrådgivarna tar betalt för sina tjänster.

Tänk på det här när du tecknar försäkring

 • Avkastningen kan variera och försäkringsrådgivarna tar betalt för sina tjänster.
 • Det tidiga uttaget minskar storleken på din allmänna pension för resten av livet.
 • Den uttagna pensionen läggs till lönen när inkomstskatten beräknas vilket kan göra att skatten på den uttagna pensionen blir högre än du räknat med.
 • När din pension betalas ut från försäkringen påverkar det ditt bostadstillägg, om du har ett sådant.
 • Att ta ut sin pension tidigt och placera i en privat försäkringslösning är i stort ett kalkylerande med hur länge du kommer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensionen tidigt om man tror att man inte kommer att leva så länge, det kan vara en dålig affär om man lever länge.
 • Att hantera sin pension på detta sätt leder i många fall till att du kommer att ha höga inkomster under dina första år som pensionär. Efter det försvinner i många fall utbetalningen av denna försäkring. Samtidigt minskar eller upphör tjänstepensioner om du valt utbetalning under en begränsad period.
 • Att placera pensionen i denna typ av fondförsäkring förutsätter att tillväxten i fonden måste vara större än både den tillväxt som skulle ha skett av ditt pensionskapital om du inte hade tagit ut det och den minskning som sker av din framtida pension. I vissa fall kan det också behöva kompensera för skatteeffekter. Det viktiga är att du får en utförlig kalkyl från rådgivaren, det kan också vara bra att stämma av kalkylen med en oberoende person.

 

Om du får låg inkomstgrundad pension kan du få garantipension. Du behöver inte ansöka separat om garantipension utan det sker automatiskt när du ansöker om allmän pension. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension.Om garantipension

Inkomstpensionstillägg är en förmån som betalas ut som ett tillägg till din allmänna pension. Du behöver inte ansöka separat om inkomstpensionstillägget utan det sker automatiskt när du ansöker om allmän pension. Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få inkomstpensionstillägg.Om inkomstpensionstillägg