Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så läser du orange kuvert

Här har vi har sammanställt en guide så att du enklare ska kunna ta del av informationen i årsbeskedet och förstå vad uppgifterna betyder för dig. 

Det här innehåller orange kuvert

Orange kuvert innehåller en översikt av din allmänna pension och ser olika ut för dig som fortfarande tjänar in till din pension och för dig som har börjat ta ut den. Här får du som fortfarande tjänar in till din pension information om innehållet i ditt kuvert.

På sidan ett ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension. Premiepensionen är den del av din allmänna pension där du själv har möjlighet att välja fonder och här kan du också se ditt fondinnehav.

Dina pensionskonton

Det finns ett konto för inkomstpension och ett konto för premiepension. De används för att registrera alla dina pensionsrätter som du kommer att samla under ditt arbetsliv.

Den dag du väljer att gå i pension delas det totala beloppet på kontot med ett så kallat delningstal. Delningstalen motsvarar huvudsakligen den genomsnittliga återstående livslängden efter pensionering för varje årskull. Pengarna på kontot är avsatta pengar till din framtida allmänna pension. 

Din premiepension

Tabellen visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond. Den visar även värdeutveckling och fondavgift för ditt fondinnehav. Den visar i vilka fonder din premiepension är placerad och värdet för varje fond.

Tabellen visar även värdeutveckling och fondavgift för ditt fondinnehav. Om du bytt fonder under året gäller värdeutvecklingen för den tid under året som du haft fonden. 

Den totala värdeutvecklingen visar hela årets innehav utan att ta hänsyn till hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter. Det kan inte jämföras med värdeutvecklingen i kronor på ditt pensionskonto. 

Den totala fondavgiften gäller innehavet vid årsskiftet och kan inte jämföras med avgiften i kronor för ditt pensionskonto. 

Du kan jämföra avgiften och din totala värdeutveckling med värden för den genomsnittlige personen som du ser längst ner i tabellen. 

Vill du ha mer detaljerad information om fonder eller vill du ha hjälp att byta fonder kan du logga in på Mina sidor. 

Logga in på Mina sidor

Vald och aktuell fördelning

Dina nya pensionsrätter för premiepensionen placeras alltid i fonderna enligt din senast valda fördelning. Har du vid något tillfälle själv valt fonder är det ditt senaste val som anges under "Vald fördelning", medan "Aktuell fördelning" visar hur fördelningen ser ut efter den värdeutveckling som skett sedan ditt senaste val.

Observera att aktuell fördelning i orange kuvert visar hur ditt val såg ut vid utgången av förra året. 

Se över fondfördelning och risknivå

Om den aktuella fördelningen skiljer sig mycket från den valda betyder det att risknivån har påverkats. Kontrollera att ditt fondval håller en risknivå du är bekväm med.

Om dina högriskfonder har vuxit mycket i förhållande till dina andra fonder, eller tvärtom, kan du behöva korrigera fördelningen för att bibehålla den risknivå du från början valt. Du kan när du vill ändra fördelningen mellan fonderna eller byta fonder.

Så här läser du tabellen

Värde 2021-12-31

Hur mycket du hade på dina konton vid förra årsskiftet. 

Beslutad pensionsrätt

De pengar du har tjänat in till din allmänna pension det senaste deklarerade inkomståret.

Arvsvinster

Arvsvinst innebär att pensionskapitalet efter dem som dör fördelas ut mellan dem som fortfarande lever. 

Administrations- och fondavgift för inkomstpension och premiepension

Den avgift du betalar för administration av din allmänna pension och den avgift fondbolagen tar ut för administration av dina fonder i premiepensionen. För premiepensionen är avgiften beroende av hur stort kontovärdet har varit vid olika tidpunkter och till alla fonder du haft under året. Den kan inte jämföras med fondavgiften i procent. 

Värdeförändring

För inkomstpensionen visas hur mycket värdet på dina sammanlagda pensionsrätter har förändrats beroende av inkomstutvecklingen i Sverige. För 2023 är värdeförändringen 4,6 procent.

För premiepensionen visas hur mycket värdet på ditt konto har förändrats beroende av fondernas värdeutveckling och hur mycket pengar som funnits på ditt konto vid olika tidpunkter under året. Dessutom ingår räntan från pensionsrätten innan den placerats i fonder. 

Värde 2022-12-31

Visar hur mycket du hade på dina konton vid årsskiftet. 

Summa intjänad allmän pension

Det totala belopp som du hittills har sparat ihop till din allmänna pension för både inkomstpension och premiepension. Beloppet ligger till grund för beräkningen av prognosen. 

Gör en pensionsprognos

Orange kuvertets första sida visar förändringar i din allmänna pension och hur dina fonder i premiepensionen har utvecklats.

På sidan två kan du se hur mycket du har tjänat in i allmän pension under det senast deklarerade inkomståret. 

Eftersom du ännu inte hunnit deklarera 2022 års inkomster grundas dessa siffror på din deklarerade inkomst för två år sedan, det vill säga 2021. 

Totalt har 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst under 2021 satts av till din allmänna pension. Din pensionsgrundande inkomst, som fastställs av Skatteverket, är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Pengarna som sätts av till din allmänna pension kallas pensionsrätt.

Den allmänna pensionens inkomstgrundade del består av två delar: inkomstpension och premiepension.

16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av din inkomstpension som tilläggspension.

Inkomster av arbete, ersättningar från A-kassan och ersättningar från socialförsäkringen (till exempel sjuk- eller aktivitetsersättning) kallas för pensionsgrundande inkomst. 

Har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning, haft småbarn, gjort plikttjänst eller studerat under det senaste deklarerade inkomståret har du också fått ett så kallat pensionsgrundande belopp. Ett pensionsgrundande belopp är en fiktiv inkomst som du också får pensionsrätter för.

För att pensionsrätterna från de fiktiva inkomsterna ska kunna räknas med i din framtida pension behöver du ha minst fem år med inkomster från arbete innan du fyller 71 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp för varje aktuellt år. 

Mer om hur olika händelser i livet påverkar pensionen

Sida två från Orange kuvert visar Beslut om dina pensionsrätter

Mer information hittar du bland våra vanliga frågor om orange kuvert och årsbesked om din pension.

Vanliga frågor om orange kuvert

Vad påverkar storleken på din pension?

Här är de tre delar som påverkar pensionen mest: 

  • hur mycket du tjänar genom hela livet
  • om du har tjänstepension
  • vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension.

Vill du få koll på fler delar som påverkar din pension? Gör vår guide och få tips anpassade efter din livssituation.