Händelser i livet som kan påverka pensionen | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Händelser i livet som kan påverka pensionen

Varje år som du har inkomster i form av arbete tjänar du in till din allmänna pension. Men även föräldrapenning, studier, plikttjänst, arbetsskadelivränta, ersättning från a-kassan samt sjuk- eller aktivitetsersättning ger dig rätt till pension. 

Alla pengar du tjänar upp till ett visst inkomsttak (7,5 inkomstbasbelopp) ger rätt till pension. För de allra flesta blir den allmänna pensionen också högre ju mer du tjänar och ju senare du väljer att gå i pension. Löneutvecklingen i Sverige och de premiepensionsfonder du valt påverkar också din allmänna pension.

Mer om allmän pension

Pensionen grundas på alla inkomster genom hela livet. Du som har småbarn, studerar, gör plikttjänst (till exempel värnplikt) eller har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension) får kompensation från staten. Staten betalar då in pensionsavgifter som motsvarar en fiktiv beräknad inkomst för dig.

Den fiktivt beräknade inkomsten för småbarn, sjuk- eller aktivitetsersättning, studier och plikttjänst kallas pensionsgrundande belopp.

För att pensionsrätterna från de fiktiva inkomsterna ska kunna räknas med i din framtida pension behöver du ha minst fem år med inkomster från arbete innan du fyller 70 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp för aktuella året.

Mer om pensionsgrundande belopp

Föräldraledighet kan ge rätt till pension

Är du föräldraledig eller går ner i arbetstid för att du har småbarn påverkar det hur mycket du tjänar in till din pension. Men den föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut är pensionsgrundande och de flesta arbetsgivare betalar även in till din tjänstepension även när du är föräldraledig.

Under ditt barns fyra första levnadsår får du pensionsrätt för barnår. Det innebär att du får extrapengar insatta till din allmänna pension, oavsett om eller hur länge du har varit föräldraledig. Den förälder som tjänar minst får dessa extrapengar.

Du som har småbarn

Sjuk- eller aktivitetsersättning ger rätt till pension

Blir du sjukskriven en kortare tid, upp till 15 dagar, tjänar du fortfarande in till din pension genom sjuklön från din arbetsgivare.

Är du sjukskriven längre än så är sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning pensionsgrundande. Det innebär att även om du är sjuk länge så tjänar du in till din allmänna pension och din tjänstepension, via premiebefrielseförsäkring i kollektivavtalade tjänstepensioner.

Har du under året haft inkomstbaserad sjuk- eller aktivitetsersättning är det belopp du fått utbetalt under året som är din pensionsgrundande inkomst. Förutom den pensionsgrundande inkomsten kan du också få ett pensionsgrundande belopp.

Så beräknas pensionsgrundande belopp för sjuk- och aktivitetsersättning

Den antagandeinkomst som ligger till grund för hur Försäkringskassan beräknar sjuk- eller aktivitetsersättningen minskas med 7 procent, som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Skillnaden mellan detta belopp och den pensionsgrundande inkomsten för sjuk- eller aktivitetsersättningen utgör det pensionsgrundande beloppet.

Om du samtidigt får arbetsskadelivränta som är samordnad med sjuk- eller aktivitetsersättningen gäller särskilda beräkningsregler.

Studerar du och får studiemedel tjänar du in till pension

Studerar du på högskolenivå och får studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN), betalar staten in pensionsavgifter för dig vilket innebär att du även under studietiden tjänar in till pensionen. Men framför allt så kan studier leda till högre lön och därmed också högre framtida pension.

Studiemedlet består av två delar, studielån och studiebidrag. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent av studiebidraget. Pensionsrätten är 18,5 procent av detta belopp. Du som studerar och får studiemedel behöver inte kontakta oss, CSN skickar information till oss på Pensionsmyndigheten.

Möjligheten att få pensionsavgift inbetald av staten gäller endast studier från och med år 1995 och framåt.

För att pensionsrätterna för dina studier ska kunna räknas med i din framtida pension ska du ha minst fem år med inkomster från arbete innan du fyller 70 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp.

Ersättning från a-kassan ger rätt till pension

Ersättning från a-kassan är pensionsgrundande. Det innebär att även när du är arbetslös tjänar du in till din allmänna pension.

Egenföretagare behöver tänka extra på pensionen

Som egenföretagare är din allmänna pension helt beroende av hur mycket du har betalat in via skatter och andra avgifter. Eftersom du inte får tjänstepension som en anställd oftast får via sin arbetsgivare, måste du kompensera den delen genom att spara själv till din tjänstepension.

Du som är egen företagare

Plikttjänst ger rätt till pension

Du som gör värnplikt eller annan plikttjänst får pensionsrätt för perioden. Den frivilliga utbildningen är inte pensionsgrundande.

Villkor som gäller för att få pensionsrätt för plikttjänst

Du behöver ha tjänstgjort minst 120 dagar i följd för att få pensionsrätt.

Det pensionsgrundande beloppet som räknas för varje tjänstgöringsdag motsvarar 50 procent av den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten för det året. 

För att pensionsrätterna från din plikttjänst ska kunna räknas med i din framtida pension behöver du ha minst fem år med inkomster från arbete innan du fyller 70 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp.

Sammanfattning

  • Inkomster i form av arbete, föräldrapenning, studier, arbetsskadelivränta, ersättning från a-kassan samt sjuk- eller aktivitetsersättning ger dig rätt till pension.
  • Din pension grundas på alla inkomster du har under livet.
  • Är du egenföretagare kan du behöva tänka extra på pensionen och spara själv till din tjänstepension.