Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Följsamhetsindexering

Din inkomstpension och tilläggspension räknas om vid varje årsskifte med en metod som kallas följsamhetsindexering. 

Följsamhetsindexeringen innebär att den årliga förändringen av pensionerna motsvarar den procentuella ändringen av inkomstindex före och efter årsskiftet, minskad med normen på 1,6 procentenheter. Inkomstindex är ett mått på utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige. 

Förklaringen till att du får ett avdrag med 1,6 procentenheter vid den årliga indexeringen av inkomstpensionen är att du får motsvarande förskott när din pension beräknas första gången.

Formeln för att följsamhetsindexera en pension från år 1 till år 2 ser ut så här:

inkomstindex

Om ett balansindex är fastställt för ett år så ska ett balansindex användas för det året.

Mer information om balansering i pensionssystemet