Följsamhetsindexering | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Driftmeddelande systemunderhåll

Fredagen den 26 maj klockan 15 stänger kundservice och inloggning för Mina sidor samt självbetjäningstjänster via telefon för ett tekniskt systemunderhåll. Vi öpppnar dessa igen under söndagskvällen den 28 maj.

Mer information om systemunderhållet

Följsamhetsindexering

Din inkomstpension och tilläggspension räknas om vid varje årsskifte med en metod som kallas följsamhetsindexering. 

Följsamhetsindexeringen innebär att den årliga förändringen av pensionerna motsvarar den procentuella ändringen av inkomstindex före och efter årsskiftet, minskad med normen på 1,6 procentenheter. Inkomstindex är ett mått på utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige.

Förklaringen till att du får ett avdrag med 1,6 procentenheter vid den årliga indexeringen av inkomstpensionen är att du får motsvarande förskott när din pension beräknas första gången.

Formeln för att följsamhetsindexera en pension från år 1 till år 2 ser ut så här

Om ett balansindex är fastsällt för ett år så ska ett balansindex användas för det året.

Mer information om balansering i systemet