Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsgrundande belopp

Varje inkomstbortfall kan ge en lägre pension. Det beror på att pensionen grundas på alla inkomster du får genom hela livet. Men i vissa fall kan du få pensionsrätt även när du inte arbetar.

Pensionsrätt när du inte arbetar

Du som har småbarn, studerar, gör plikttjänst eller har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension) får kompensation från staten. Då betalar staten in pensionsavgifter som motsvarar en fiktivt beräknad inkomst för din räkning. Den fiktivt beräknade inkomsten för småbarn, sjuk- eller aktivitetsersättning, studier och allmän värnplikt kallas pensionsgrundande belopp. Så kan olika livshändelser påverka pensionen

Förvärvsvillkoret

För att dina eventuella pensionsgrundande belopp ska användas som underlag för beräkning av din pension krävs att du uppfyller det så kallade förvärvsvillkoret. Förvärvsvillkor innebär att du före det år du fyller 71 år under fem år måste ha haft pensionsgrundande inkomster som uppgått till minst två inkomstbasbelopp för respektive år.