Pensionsgrundande belopp | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pensionsgrundande belopp

Varje inkomstbortfall kan ge en lägre pension. Det beror på att pensionen grundas på alla inkomster du får genom hela livet. 

Pensionsrätt när du inte arbetar

Du som har småbarn, studerar eller har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension) får kompensation från staten. Då betalar staten in pensionsavgifter som motsvarar en fiktivt beräknad inkomst för din räkning. Den fiktivt beräknade inkomsten för småbarn, sjuk- eller aktivitetsersättning, studier och allmän värnplikt (gällde före 1 juli 2010) kallas pensionsgrundande belopp.

Så kan olika livshändelser påverka pensionen 

Förvärvsvillkoret

För att dina eventuella pensionsgrundande belopp ska användas som underlag för beräkning av din pension krävs att du uppfyller det så kallade förvärvsvillkoret. Förvärvsvillkor innebär att du före det år du fyller 70 under fem år måste ha haft pensionsgrundande inkomster som uppgått till minst två inkomstbasbelopp för respektive år.