Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsgrundande inkomst

Den pensionsgrundande inkomsten kan bestå av flera typer av inkomster. Förutom din lön kan din pensionsgrundande inkomst bestå av flera olika inkomster som till exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Din pensionsgrundande inkomst kan bestå av

  • Inkomst av anställning
  • Inkomst av näringsverksamhet, egenföretagare
  • Skattepliktiga inkomster från socialförsäkringen, som till exempel sjuk- eller aktivitetsersättning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning (som dagpenning från arbetslöshetskassa och aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program)

Som inkomst av annat arbete räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet.

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Skatteverket beslutar om pensionsgrundande inkomst

I samband med beslut om slutgiltig skatt beslutar Skatteverket om den pensionsgrundande inkomsten för aktuellt inkomstår. Efter besked om slutgiltig skatt meddelar Skatteverket din pensionsgrundande inkomst till Pensionsmyndigheten.

Skatteverket

Så stor är den allmänna pensionsavgiften

Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till intjänandetaket. När vi beräknar den pensionsgrundande inkomsten gör vi ett avdrag på den allmänna pensionsavgiften vilket innebär att den pensionsgrundande inkomsten normalt motsvarar 93 procent av den faktiska inkomsten.