Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsunderlaget

Pensionsunderlaget består av summan av din pensionsgrundande inkomst och eventuella pensionsgrundande belopp. 

Har du inget pensionsgrundande belopp motsvarar pensionsunderlaget endast din pensionsgrundande inkomst. 

Oavsett hur stora inkomster du har haft i verkligheten kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsgrundande inkomst

Pensionen grundas på alla dina inkomster genom hela livet. Utöver inkomst av anställning kan den bestå av föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning. Dessutom räknas den taxerade inkomsten av näringsverksamhet som inkomst av annat arbete.Så kan olika livshändelser påverka pensionen

För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året. Inkomster som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Skatteverket beslutar om pensionsgrundande inkomst

I samband med beslut om slutgiltig skatt beslutar Skatteverket om den pensionsgrundande inkomsten för aktuellt inkomstår. Efter besked om slutgiltig skatt meddelar Skatteverket din pensionsgrundande inkomst till Pensionsmyndigheten. Om pensionsgrundande inkomst, Skatteverket

Så stor är den allmänna pensionsavgiften

Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till intjänandetaket. När vi beräknar den pensionsgrundande inkomsten gör vi ett avdrag på den allmänna pensionsavgiften vilket innebär att den pensionsgrundande inkomsten normalt motsvarar 93 procent av den faktiska inkomsten.

Pensionsgrundande belopp

I vissa fall kan du få pensionsrätt även när du inte arbetar. 

Du som har småbarn, studerar, gör plikttjänst eller har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension) får kompensation från staten för inkomstbortfallet. Då betalar staten in pensionsavgifter som motsvarar en fiktivt beräknad inkomst för din räkning.

Den fiktivt beräknade inkomsten för småbarn, sjuk- eller aktivitetsersättning, studier och allmän värnplikt kallas pensionsgrundande belopp. 

Sett över hela livet och hela befolkningen är pensionsgrundande belopp vanligast i unga år, medan belopp för sjukersättning är vanligare senare i livet

Förvärvsvillkoret 

För att dina eventuella pensionsgrundande belopp ska användas som underlag för beräkning av din pension krävs att du uppfyller det så kallade förvärvsvillkoret.

Förvärvsvillkor innebär att du före det år du fyller 71 år under fem år måste ha haft pensionsgrundande inkomster som uppgått till minst två inkomstbasbelopp för respektive år.