Vad händer med pensionen när du dör? | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Vad händer med pensionen när du dör?

Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör de. 

När du dör fördelas dina premiepensionspengar till övriga pensionärer och pensionssparare om du inte valt att ha ett efterlevandeskydd. Pengarna som fördelas kallas arvsvinster. 

Efterlevandeskydd för premiepension

Har du valt att ha ett efterlevandeskydd på din premiepension blir arvsvinsterna lägre och pengarna som du tjänat in går till dina närmast anhöriga.

Skyddet innebär att om du dör innan din partner kommer han eller hon att få din premiepension utbetald till sig resten av sitt liv. Premiepensionen blir lägre när du har efterlevandeskydd eftersom pengarna också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne. Hur mycket lägre din premiepension blir beror på din och din partners ålder. 

Du kan endast lägga till efterlevandeskydd när du för första gången ansöker om att ta ut din premiepension.

Så tecknar du efterlevandeskydd till premiepensionen

Du kan normalt teckna efterlevandeskydd i samband med att du fyller i din ansökningsblankett för att börja ta ut din premiepension.

Ansök om allmän pension

Villkor för att teckna efterlevandeskydd

Tecknar du efterlevandeskydd måste du och din partner uppfylla något av kraven:

  • Att ni är gifta med varandra eller har registrerat partnerskap.
  • Båda är ogifta och sammanbor men har tidigare varit gifta med varandra eller haft registrerat partnerskap.
  • Ni är båda ogifta och sammanbor samt har eller har haft barn tillsammans. 

Du kan inte ångra dig när du tecknat efterlevandeskydd

Har du en gång valt att teckna ett efterlevandeskydd kan du inte ångra dig och det gäller även om din partner dör. Men skyddet upphör om du skiljer dig eller om samboförhållandet eller partnerskapet upphör. Du måste i så fall anmäla detta till oss så att vi kan räkna om din premiepension utifrån att den bara ska betalas ut till dig.

Exempel på hur premiepensionen blir om du tecknar efterlevandeskydd

Traditionell försäkring, avrundat till närmaste femkrona:
Premiepension utan efterlevandeskydd Premiepension med efterlevandeskydd
Din ålder   Din partners ålder
    50 år 60 år 70 år
61 år 1000 kr 745 kr 845 kr 935 kr
65 år 1000 kr 645 kr 785 kr 905 kr
70 år 1000 kr 555 kr 665 kr 820 kr
Fondförsäkring, avrundat till närmaste femkrona:
Premiepension utan efterlevandeskydd Premiepension med efterlevandeskydd
Din ålder   Din partners ålder
    50 år 60 år 70 år
61 år 1000 kr 780 kr 865 kr 940 kr
65 år 1000 kr 720 kr 810 kr 910 kr
70 år 1000 kr 605 kr 695 kr 830 kr

Undantag för tecknande av efterlevandeskydd

Du kan ansöka om efterlevandeskydd senare om du gifter dig, registrerar partnerskap eller inleder ett samboförhållande med någon som du tidigare varit gift med, eller har/ har haft barn med. Du måste då teckna skyddet inom tre månader från det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet inleddes. Skyddet börjar gälla först ett år efter att vi har fått din ansökan.

Du får inte teckna skyddet senare om du var gift, registrerad partner eller sambo med samma person som du var när du första gången ansökte om att ta ut premiepension. 

Arvsvinster inom premiepension och inkomstpension

När en person dör fördelas pengarna som finns kvar på pensionskontot ut i form av arvsvinster till andra pensionssparare och pensionärer i systemet.

Har du tecknat ett efterlevandeskydd för din premiepension får du fortfarande arvsvinster till din premiepension men de blir betydligt lägre. Premiepensionen fortsätter att betalas ut till din efterlevande. Arvsvinsten redovisas i det orange kuvertet. 

Teckna efterlevandeskydd för tjänstepensionen

Om du vill kan du teckna ett efterlevandeskydd för din tjänstepension oavsett hur gammal du är. Du behöver då oftast fylla i en blankett som du får från din valcentral som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner. I vissa fall kan du logga in på ditt tjänstepensionsbolag och teckna skyddet direkt.

Tecknar du efterlevandeskydd för din tjänstepension får dina efterlevande, det vill säga make/ maka/ registrerade partner/ sambo eller barn det du tjänat in till din tjänstepension om du skulle gå bort.

Tänk på att din egen pension blir lägre, och i vissa fall mycket lägre, om du väljer att ha detta skydd på din tjänstepension. Hör efter med ditt tjänstepensionsbolag vad som gäller för dig.

Monicas blogginlägg om efterlevandeskydd

Vad händer med inkomstpensionen?

Pensionsbehållningen för inkomstpensionen fördelas i form av arvsvinster på de som är födda i samma årskull. Efterlevande kan inte ta del av pensionsbehållning för inkomstpensionen.

Sammanfattning

  • Tecknar du efterlevandeskydd för premiepensionen innebär det att om du dör får din partner premiepensionen utbetald till sig under resten av livet.
  • Du kan teckna efterlevandeskydd för premiepensionen i samband med att du ansöker om allmän pension. Du kan även teckna skyddet på tjänstepensionen.
  • Du kan inte ångra dig om du tecknat skyddet. 
  • Din egna premiepension blir lägre om du har efterlevandeskydd.