Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vad händer med pensionen när du dör?

Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen. Det som finns kvar på pensionskontot efter dödsfallet blir så kallade arvsvinster.  

När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder. Arvsvinsterna bidrar till att deras pensionsutbetalningar kan fortsätta livet ut utan att pengarna tar slut på kontot Arvsvinster fördelas varje år. I det orange kuvertet kan du se hur mycket arvsvinster som tilldelas dig.

Inom premiepensionen fördelas arvsvinster på övriga pensionssparare och pensionärer enligt särskilda regler. Om du tecknar efterlevandeskydd för din premiepension till din make/sambo så blir din tilldelning av arvsvinster betydligt lägre.

Orange kuvert - årsbesked för din allmänna pension

Mer om ekonomiskt stöd till efterlevande

Att välja efterlevandeskydd för premiepensionen

Efterlevandeskydd för premiepensionen kan tecknas från och med första gången du ansöker om allmän pension. Du kan välja efterlevandeskydd om det finns behov av att förstärka pensionen för din make/sambo ifall du dör före henne eller honom.

Skyddet innebär att om du dör innan din make/sambo kommer han eller hon att få din premiepension utbetald till sig under resten av sitt liv. Hur stora utbetalningar du får från din premiepension beror på hur mycket du har sparat på ditt pensionskonto och din ålder. Om du lägger till efterlevandeskydd omvandlas din premiepension till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din makes/sambos ålder. 

Det innebär att utbetalningarna från din premiepension bli lägre eftersom:

 • pengarna på ditt pensionskonto också ska räcka till din make/sambo om du dör före honom eller henne. 
 • tilldelningen av arvsvinster blir lägre. 

Gör en beräkning innan du ansöker

Ta reda på hur utbetalningen av premiepension påverkas av om du väljer efterlevandeskydd. Du kan använda tjänsten tidigast ett år innan du uppnår den lägsta ålder för att ta ut allmän pension

Premiepension med efterlevandeskydd, avrundat till närmaste femkrona
Premiepension utan efterlevandeskydd (din ålder) Premiepension med efterlevandeskydd (din partners ålder)
63 år 1000 kr 50 år: 710 kr 60 år: 825 kr 70 år: 930 kr
66 år 1000 kr 50 år: 635 kr 60 år: 755 kr 70 år: 885 kr
70 år 1000 kr 50 år: 555 kr 60 år: 675 kr 70 år: 825 kr

Villkor för att teckna efterlevandeskydd

Du kan lägga till efterlevandeskydd för din make/sambo när du första gången ansöker om premiepension.

För att få teckna efterlevandeskyddet måste du och din make/sambo uppfylla något av följande krav:

 • ni är gifta med varandra (registrerat partnerskap är likställt med äktenskap).
 • ni är båda ogifta och sambo med varandra, och har tidigare varit gifta med varandra.
 • ni är båda ogifta och sambo med varandra och har eller har haft barn tillsammans. 

Efter att din premiepension har börjat betalas ut kan du endast teckna efterlevandeskydd om:

 • du gifter dig eller inleder ett samboförhållande med någon som du tidigare varit gift med eller har/har haft barn med, och
 • du tecknar efterlevandeskyddet inom tre månader från det att äktenskapet eller samboförhållandet inleddes. 

Det gäller under förutsättning att du inte var gift/sambo med samma person när du första gången ansökte om att ta ut premiepension.  

Om din make/sambo dör före dig fortsätter utbetalningen av din premiepension som tidigare.

Då du inte kan ångra dig och ta bort ett efterlevandeskydd, kan du innan du bestämmer dig skaffa en samlad bild av hur stor pension du och din make/sambo kommer att ha genom att ni loggar in på minPension. Logga in på minPension för att få en översikt av era pensioner

Om du skiljer eller separerar från din sambo uppfylls inte längre villkoren för efterlevandeskyddet. Du måste anmäla detta till oss så att vi kan räkna om och höja utbetalningsbeloppet utifrån att premiepensionen bara ska betalas ut till dig. Kontakta vår kundservice för att beställa en blankett för att anmäla skilsmässa.Kontakta oss

Du som har tjänstepension kan omfattas av olika skydd vid dödsfall. I dina försäkringsbrev och årliga värdebesked finns mer information. Där finns även kontaktuppgifter till din valcentral eller ditt tjänstepensionsbolag om du vill veta mer. Genom att logga in på minPension kan du få en översikt över dina pensioner.

Om du vill ändra din tjänstepension och teckna eller ta bort skydd vid dödsfall kan du ansöka om det hos ditt tjänstepensionsbolag. 

För din tjänstepension har du större frihet att välja vilken eller vilka av dina efterlevande, det vill säga make, sambo eller barn som ska få utbetalning från din tjänstepension om du dör.

Tänk på att din egen tjänstepension blir lägre, om du väljer att teckna skydd vid dödsfall. Du kan begära en skriftlig offert från ditt tjänstepensionsbolag som visar hur mycket din utbetalning skulle minska. Logga in på minPension för mer information om dina tjänstepensioner

Sammanfattning

 • Du kan teckna efterlevandeskydd för premiepensionen i samband med att du ansöker om allmän pension första gången. 
 • Din egen premiepension blir lägre om du tecknar efterlevandeskydd. 
 • Tecknar du efterlevandeskydd för premiepensionen innebär det att om du dör får din make/sambo din premiepensionen utbetald till sig under resten av livet.
 • Du kan inte ångra dig om du tecknat efterlevandeskyddet. 
 • Om din make/sambo dör före dig behöver du inte göra något, utbetalningarna till dig fortsätter som tidigare. 
 • Om du skiljer dig eller separerar från din sambo ska du anmäla detta till oss så att premiepensionen kan räknas om och dina utbetalningar höjas. 
 • Din tjänstepension kan också omfattas av skydd vid dödsfall.