Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så läser du ditt orange kuvert

Ditt orange kuvert innehåller en översikt av din allmänna pension. Din allmänna pension består av inkomstpension och premiepension. Det visar även din allmänna pensions värde och utveckling och hur mycket du har tjänat in under det senast deklarerade inkomståret.

Denna guide ska hjälpa dig att enklare förstå ditt orange kuvert och vad dina uppgifter betyder. 

Det här innehåller ditt orange kuvert

 • Hur mycket du tjänat in till din allmänna pension under det senast deklarerade inkomståret 
 • Hur värdet på din inkomstpension och premiepension har utvecklats
 • Vilka fonder din premiepension är placerad i och hur den är fördelad
 • Vilka fondavgifter du betalar 

Hur mycket du tjänat in till din allmänna pension

Här ser du hur mycket du totalt har tjänat in till din allmänna pension, uppdelat på inkomstpension och premiepension.

Hur mycket du totalt tjänat in till din allmänna pension, inkomstpension och premiepension. Här visas även värdeförändring, arvsvinster och avgifter.

Ordlista orange kuvert

 • Inkomstpension: den största delen av din allmänna pension, som du tjänar ihop till om du arbetar och betalar skatt i Sverige. 16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen.
 • Premiepension: den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar placeras i fonder. Du kan själv välja vilka fonder du vill placera din premiepension i. 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst går hit.
 • Beslutad pensionsrätt: de pengar du har tjänat in till din allmänna pension det senast deklarerade inkomståret.
 • Administrations- och fondavgift: den avgift du betalar för administration av din allmänna pension och den avgift fondbolagen tar ut för administration av dina fonder i premiepensionen.
 • Arvsvinst från avlidnas pensionskonton: Avliden persons intjänade pensionskapital som delas ut till de som har rätt till allmän pension.
 • Värdeförändring inkomstpensionen: hur mycket värdet på din intjänade inkomstpension har ökat.
 • Värdeförändring premiepensionen: hur mycket värdet på fonderna i din premiepension har ökat eller minskat. Det beror på hur värdet på fonderna gått upp och ner och hur mycket pengar som funnits på ditt konto vid olika tidpunkter under året. 

Din premiepension

Här ser du vilka fonder du har din premiepension placerad i, värdet och om de ökat eller minskat i värde under perioden. Tabellen visar även fondavgifterna och vald och aktuell fördelning mellan fonderna. Du kan även jämföra din genomsnittliga värdeutveckling och fondavgift med den genomsnittliga pensionsspararens.

Din premiepensions värde i kronor, värdeutveckling, dina valda fonder, fördelning och fondavgifterna och procent

Ordlista premiepension

 •  Värdeutveckling: procentuell värdeförändring i respektive fond under perioden
 •  Fondavgift: fondavgift i procent vid slutet av året
 •  Vald fördelning: fördelning mellan fonder i premiepension om du valt fonder själv
 • Aktuell fördelning: fördelningen mellan valda fonder efter värdeförändringar som skett sedan ditt senaste val

Om den aktuella fördelningen skiljer sig mycket från den valda betyder det att risknivån har påverkats. Kontrollera att ditt fondval håller en risknivå du är bekväm med. Du kan när du vill ändra fördelningen mellan fonderna eller byta fonder.

Beslut om dina pensionsrätter

Här ser du hur mycket du tjänade in till din allmänna pension under senast deklarerade inkomstår. Pensionsrätterna, hur mycket som satts av, är uppdelat på inkomstpension och premiepension. 

Beslut om dina pensionsrätter, hur mycket som satts av till din inkomstpension och premiepension

Vad påverkar storleken på din pension?

Här är de tre delar som påverkar pensionen mest: 

 • hur mycket du tjänar genom hela livet
 • om du har tjänstepension
 • vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension

Frågor och svar om orange kuvert

Mer information hittar du bland våra vanliga frågor om orange kuvert och årsbesked om din pension.Frågor och svar om orange kuvert

Vilket års inkomster grundar sig uppgifterna på?

Eftersom du ännu inte hunnit deklarera 2023 års inkomster grundas dessa siffror på din deklarerade inkomst för två år sedan, det vill säga 2022. 

Hur många procent har satt av?

Totalt har 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst under 2022 satts av till din allmänna pension. Din pensionsgrundande inkomst, som fastställs av Skatteverket, är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. Pengarna som sätts av till din allmänna pension kallas pensionsrätt.

Den allmänna pensionens inkomstgrundade del består av två delar: inkomstpension och premiepension.

16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Är du född mellan 1938 och 1953 får du en del av din inkomstpension som tilläggspension.

Vad är pensionsgrundande inkomst?

Inkomster av arbete, ersättningar från A-kassan och ersättningar från socialförsäkringen (till exempel sjuk- eller aktivitetsersättning) kallas för pensionsgrundande inkomst. 

Har du haft sjuk- eller aktivitetsersättning, haft småbarn, gjort plikttjänst eller studerat under det senaste deklarerade inkomståret har du också fått ett så kallat pensionsgrundande belopp. Ett pensionsgrundande belopp är en fiktiv inkomst som du också får pensionsrätter för.

För att pensionsrätterna från de fiktiva inkomsterna ska kunna räknas med i din framtida pension behöver du ha minst fem år med inkomster från arbete motsvarande minst två inkomstbasbelopp för varje aktuellt år.Mer om hur olika händelser i livet påverkar pensionen