Fondrådgivare och förvaltningstjänster | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondrådgivare och förvaltningstjänster

Från och med 1 juli 2018 är det förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster inom premiepensionsområdet via telefon.  

Den nya lagen innebär att telefonförsäljare inte längre får ringa och göra reklam för eller sälja något som rör premiepensioner.

Innan lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2018 har försäljning via telefon varit tillåten, men avtalet är bara giltigt om du har accepterat det skriftligt.

Det finns dock fortfarande företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag. Förvaltningsföretagen är privata företag som drivs i vinstsyfte. De är alltså inte en del av det statliga allmänna pensionssystemet. Pensionsmyndigheten har inte något samarbete med förvaltningsföretag. Förvaltningsföretagen erbjuder oftast två olika slags tjänster, förvaltning och rådgivning av pensioner.

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Köp inte något som du inte förstår

Om du blir erbjuden tjänster så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid.

Om du ångrar dig, vill klaga eller känner dig lurad

Avtal som ingås efter 1 juli 2018 och som strider mot telefonförbudet är ogiltiga. Du behöver i sådana fall inte betala för några tjänster eller produkter.

Det kan dock förekomma att premiepensionsrådgivning säljs på annat sätt än via telefon, till exempel under ett pensions- och rådgivningsmöte. Det finns även de som har ett gammalt avtal som tecknades innan telefonförbudet infördes.
Vill du ångra ett köp vänder du dig i första hand till företaget i fråga. Om du skulle känna dig lurad och vill anmäla företaget så kan du vända dig till nedanstående aktörer. 

  • Själva rådgivaren. Har du fått vårdslös rådgivning som har drabbat dig ekonomiskt ska du i första hand försöka få kompensation från din rådgivare och i andra hand kontakta den klagomålsansvarige på företaget.
  • Polisen för att anmäla händelsen
  • Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, på telefonnummer 0200-22 58 00. De kan hjälpa och vägleda dig vidare eller så kan du läsa mer på deras webbplats.

Se upp för höga avgifter

Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ.

För att man som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten.

Hit kan du vända dig

Om du inte är nöjd med förvaltningsföretaget kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsument och säljare.

Allmänna reklamationsnämnden

Du kan också få hjälp på Konsumentverket där du kan anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen.

Konsumentverket

Hos Finansinspektionen kan du anmäla brister i hur ett företag följer lagar och regler. Däremot kommer de inte att driva just ditt fall vidare, det behöver du göra själv. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan. 

Finansinspektionen

Finansinspektionen ger tillstånd

Företag som erbjuder förvaltningstjänster måste ansöka om tillstånd för sin verksamhet hos Finansinspektionen. Du kan på Finansinspektionens webbplats ta reda på om ett företag har fått ett sådant tillstånd.

Finansinspektionen

Du behöver inte välja fonder

Att ta hand om premiepensionen själv är inte svårt. Antingen väljer fonder själv eller så låter du staten förvalta dina pengar. Då placeras de i AP7 Såfa som är statens årskullsförvaltningsalternativ och som består av en global aktiefond och en räntefond och anpassar risken till din ålder. Det är också där som dina pengar placeras om du inte själv har valt något tidigare. 

Har du frågor om rådgivnings- förvaltnings- eller försäkringstjänster?

Vanliga frågor om rådgivnings- förvaltnings- och försäkringstjänster