Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Oseriösa rådgivare och försäljare i samband med premiepensionen

Det finns tyvärr oseriösa rådgivare och försäljare i samband med ditt sparande i premiepensionen. Dessa företag ser inte alltid till kundens bästa. Det är privata företag som drivs i vinstsyfte och Pensionsmyndigheten har inget samarbete med dem. 

De oseriösa rådgivarna och försäljarna säljer olika extratjänster och rådgivning kopplat till ditt premiepensionssparande. Det händer att dessa företag uppger att de agerar på uppdrag av oss på Pensionsmyndigheten. Det gör att de ibland förväxlas med oss.

Pensionsmyndigheten har aldrig något samarbete med dessa företag. Vi tar heller aldrig kontakt med dig för att ge rådgivning om hur du ska placera din premiepension. Var försiktig med personliga uppgifter

Låt inte någon annan placera din premiepension

Pensionsmyndigheten avråder från att låta någon annan än du själv bestämma i vilken eller vilka fonder du ska placera din premiepension.

Fonder kopplade till rådgivning och förvaltning inom premiepensionsområdet presterar i genomsnitt betydligt sämre än övriga fonder på fondtorget. Dessutom tar företagen ofta ut höga avgifter som de skickar fakturor på till dig som kund.

Den årliga avgiften varierar i storlek mellan cirka 400 - 1 500 kronor. Om du under ett år tjänar 360 000 kronor före skatt, 30 000 kronor per månad, så kommer du att få en insättning på ditt premiepensionskonto med 9 000 kronor. Den höga avgiften du får betala årligen till försäljare och oseriösa rådgivare kan liknas vid att dina pensionspengar minskas med beloppet på fakturan.

Att låta någon annan bestämma vilken eller vilka fonder du ska välja innebär ofta höga avgifter och låg värdeutveckling för dig som sparare.  

Om du inte är intresserad av att välja fonder själv kan du ligga kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. AP7 Såfa - det statliga förvalsalternativet i premiepensionen

Betala inte för mycket för efterlevandeskydd

Vissa företag som vill placera din premiepension erbjuder ett efterlevandeskydd som de påstår är kopplat till premiepensionen. När en säljare mot en avgift erbjuder ett efterlevandeskydd under sparandetiden, det vill säga tiden innan du går i pension, så innebär det att du får betala för en helt fristående livförsäkring.

En sådan livförsäkring är inte kopplad till din premiepension. Som regel finns det billigare alternativ, till exempel via din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är klokt att skaffa dig en bild av de totala ersättningar som betalas ut till din familj vid dödsfall. Då kan du lättare bilda dig en uppfattning om vilka behov du och din familj har.

När du ska gå i pension kan du välja ett efterlevandeskydd för din premiepension hos Pensionsmyndigheten.

Det är förbjudet att marknadsföra eller sälja tjänster och produkter inom premiepensionsområdet via telefon. Det här innebär att telefonförsäljare inte får ringa dig och göra reklam för eller sälja något som rör premiepensioner.

Bakgrunden till lagändringen är att konsumenter råkat ut för oseriösa rådgivare och försäljare, ibland med stora ekonomiska förluster som följd. Om du har ingått ett avtal som rör premiepensionsprodukter via telefon har det ingåtts i strid med telefonförbudet och avtalet är ogiltigt och du behöver inte betala för några tjänster eller produkter.

Om du blir uppringd av någon som vill sälja eller ge råd om premiepensionsprodukter, anmäl detta till Pensionsmyndighetens kundservice.

Avtal som ingås efter 1 juli 2018 och som strider mot telefonförbudet är ogiltiga. Du behöver i sådana fall inte betala för några tjänster eller produkter.

Det kan dock förekomma att premiepensionsrådgivning säljs på annat sätt än via telefon, till exempel under ett pensions- och rådgivningsmöte. Det finns även de som har ett gammalt avtal som tecknades innan telefonförbudet infördes.

Vill du ångra ett köp vänder du dig i första hand till rådgivaren eller försäljaren i fråga. Om du skulle känna dig lurad och vill göra en anmälan kan du vända dig till nedanstående aktörer.  

Företaget som har sålt tjänsten eller produkten

Har du fått  rådgivning som har drabbat dig ekonomiskt ska du i första hand försöka få kompensation från din rådgivare eller försäljare och i andra hand kontakta den klagomålsansvarige hos företaget i fråga.

Polisen

Kontakta polisen för att anmäla händelsen.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå

De har telefonnummer 0200-22 58 00.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Om du inte är nöjd med fondrådgivaren kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. De prövar tvister mellan konsument och säljare. Allmänna reklamationsnämnden

Konsumentverket

Du kan få hjälp av  Konsumentverket där du kan anmäla företag och produkter som inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen. Konsumentverket

Finansinspektionen

Hos Finansinspektionen kan du anmäla brister i hur ett företag följer lagar och regler. Däremot kommer de inte att driva just ditt fall vidare, det behöver du göra själv. Finansinspektionen

Vanliga frågor om rådgivnings- förvaltnings- och försäkringstjänster