Skatteavdrag på pension och lön | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Skatteavdrag på pension och lön

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Om du tar ut pension från och med det år du fyller 66 år betalar du lägre skatt än om du tar ut pension tidigare.

Ta reda på vilken skatt som dras

Du ser på ditt utbetalningsbesked hur stort skatteavdrag Pensionsmyndigheten gör på din pension varje månad. 

Saknar du din kontrolluppgift?

Från och med inkomståret 2019 får du inte någon årlig inkomstuppgift (kontrolluppgift) från Pensionsmyndigheten. Det beror på nya regler för oss och de flesta andra organisationer som tidigare lämnat kontrolluppgifter om lön, pension och andra ersättningar.

Information om utbetalningar från oss har du fått per brev. Du kan också se dem om du loggar in här på vår webbplats. Vill du se alla dina utbetalningar loggar du in på Skatteverket. 

Se dina inkomstuppgifter på Mina sidor hos Skatteverket

Du ansvarar själv för att rätt skatt dras

Den utbetalare som betalar ut det högsta beloppet, huvudarbetsgivare, är för många pensionärer Pensionsmyndigheten (eller arbetsgivaren om man fortfarande jobbar). Huvudarbetsgivare drar som regel skatt enligt skattetabellen för den kommun du bor i och som om det är den enda inkomsten du har. Övriga utbetalare gör ett schablonavdrag på 30 procent. 

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det då bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag. Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare och därför behöver du själv titta på de skatteavdrag som görs av olika utbetalare och också titta på om det är tillräckligt skatteavdrag som görs.

Hur gör jag för att undvika kvarskatt?

Ju fler utbetalare du har, desto större är risken att för lite skatt dras. Här är några enkla tips för att slippa kvarskatt för aktuellt inkomstår:

1. Ta fram utbetalningsbeskeden från alla dina pensionsutbetalare och se hur mycket skatt varje utbetalare drar.

2. Gå sen till Skatteverket.se och gör en beräkning av hur mycket skatt du ska betala.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

3. Jämför, blir skatten du ska betala högre än den skatt dina utbetalare drar idag kan du själv korrigera det genom att göra en av följande två saker:

Fortsätta jobba eller gå i pension?

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det beror på att skatteavdraget på din lön är olika beroende på hur gammal du är. Den lägre skatten beror på att du får ett förhöjt jobbskatteavdrag och ett förhöjt grundavdrag på din lön från det år du fyller 66 år.

Detsamma gäller för din pension. Tar du ut din pension det år du fyller 66 år blir din skatt lägre än om du tar ut din pension mellan 62 och 65 år (för samma pensionsbelopp). Det förhöjda grundavdraget gäller från det 66:e levnadsåret även för dig som tagit ut pension från 62 års ålder.

Det förhöjda jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget innebär tillsammans att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till en viss nivå. 

Är du 66 år eller äldre och arbetar samtidigt som du tar ut pension?

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Hos Skatteverket kan du själv göra en beräkning av ditt skatteavdrag utifrån hur skattetabellerna ser ut idag.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket 

Skatteavdraget på lön från och med det år du fyller 66 år varierar beroende på storleken på din inkomst. Allt från ”fullt” skatteavdrag i visst inkomstintervall ner till cirka 7 procent i skatteavdrag görs på löneinkomster från och med det år du fyller 66 år. 

Om du vill se hur skatten kan bli för dig kan du simulera olika inkomster, både som pension och som lön, på Skatteverket sida. Där kan du också ändra ditt födelseår för att se hur skatteavdraget skulle kunna bli från ditt 66:e år utifrån årets skattetabell. 

Egenföretagare och egenavgifter

Om du driver enskild näringsverksamhet och är egenföretagare och 62 år, eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten. 

Samma procentsats gäller för dig som under inkomståret fyller 66 år eller mer oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Skatteavdrag på svensk pension för dig som bor utanför Sverige

Pensionsmyndigheten ska göra avdrag för skatt på din pension från Sverige även när du bor utanför Sverige. 

Vi kommer att göra avdrag med preliminärskatt på din utbetalning om vi inte har fått annat beslut från Skatteverket i Sverige för dig. 

Du som bor i ett annat land än Sverige kan ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands boende (SINK) vid Skatteverket. Ett beslut om särskild inkomstskatt betyder i så fall att skatteavdrag på din pension kommer att göras antingen med 25 procent eller med 0 procent beroende på hur skatteavtalet mellan Sverige och det land du bor i ser ut. 

Du hittar mer information om preliminärskatt och SINK samt hur du ansöker om SINK på Skatteverkets webbplats 

SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverket

Har du frågor om skatt?

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om skatt.

Frågor och svar om skatt

Sammanfattning

  • Tar du ut hel pension gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag som huvudarbetsgivare.
  • Skatten som dras är den skattesats som gäller i din kommun.
  • Arbetar du under och efter det år du fyller 66 år får du lägre skatt på din lön än du fått tidigare år.
  • Även pension beskattas lägre från det år du fyller 66 år.