Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om du tidigare bott i ett annat land än Sverige

Du som tidigare bott i ett annat land än Sverige kan ha rätt till pension därifrån. 

Du som tidigare bott inom EU, EES eller Schweiz

Om du tidigare bott och arbetat i ett annat EU- EES-land eller i Schweiz ska du ansöka om pension från det landet genom Pensionsmyndigheten. Vi kommer att se till så dina uppgifter skickas till det land du tidigare bott och arbetet i och det landets myndighet kommer att utreda och betala ut din pension från det landet. Det kan ta olika lång tid innan du får besked från respektive land. Handläggningstiderna inom EU varierar.

När du ansöker om den svenska pensionen behöver du lämna uppgifter om följande, för att vi ska kunna ansöka om pension för dig:

 • Vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år.
 • Tidsperioden eller tidsperioderna du var bosatt i annat land än Sverige.
 • Tidsperioden eller tidsperioderna som du arbetat i annat land än Sverige.
 • Vilka arbeten du hade i det land du var i.
 • Om du arbetat i annat land någon gång måste du ange vilka länder, inklusive Sverige.
 • Om du vill ansöka om pension från det andra landet.
 • Vissa landspecifika frågor, beroende på land.
 • Vilket konto du vill ha din pension från det andra landet.
 • Om du redan har pension från annat land. Ta fram underlag som styrker att du har beviljad pension och/eller livränta, samt det aktuella beloppet före skatteavdrag.
 • Ditt utländska försäkringsnummer. Om du inte kommer ihåg ditt försäkringsnummer måste du istället ange din pappa och mammas namn och din födelsestad. Det är för att det andra landet ska kunna fastställa vem du är och din rätt till pension.

När du samlat ihop alla uppgifter som du behöver för att ansöka om svensk pension och pension från annat land fyller du i ansökan här via webben och besvarar de frågor pension från annat land. Tänk på att alla uppgifter behövs för att det andra landet fortare ska kunna utreda din rätt till pension därifrån.

Pensionsmyndigheten kommer sedan att skicka över dina uppgifter till det andra landet och du får då ett besked från oss.

Följande länder ingår i EU och EES, inklusive Schweiz, som har avtal med EU. Om du varit i något av dessa länder kan Pensionsmyndigheten ansöka om pension för dig från det landet.

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Du som tidigare bott och arbetat i ett land utanför EU eller EES

Har du bott och arbetat i något av de länder som Sverige har konvention med kan vi hjälpa dig att ansöka om din pension från det landet. Du kommer då att få ett kompletteringsbrev med ansökan till det land du varit i som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss. När vi fått in din komplettering vidarebefordrar vi din ansökan till pensionsmyndigheten i respektive land.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet där pension ingår. Om du varit i något av dessa länder kan Pensionsmyndigheten ansöka om pension för dig från det landet.

Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebeck (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA, Japan.

Du som tidigare bott och arbetat i något övrigt land

Om du vill ansöka om pension från andra länder än de som listas måste du själv kontakta pensionsmyndigheten i det land där du tidigare bott eller arbetat.

Utländskt försäkringsnummer

För att kunna få pension från annat land behöver du fylla i ditt utländska försäkringsnummer i ansökan.

Ett utländskt försäkringsnummer är ett personligt id-nummer som motsvarar ett svenskt personnummer. Vi behöver få in försäkringsnumret som underlag när vi förbereder ditt pensionsuttag så att vi snabbare kan handlägga ditt ärende.

Såhär hittar du ditt försäkringsnummer:

 • Kontakta din utländska arbetsgivare eller titta på en lönespecifikation därifrån.
 • Kontakta myndigheten som ansvarar för pension i det landet. 
 • Titta i personliga dokument du har fått från utländska myndigheter.

Pensionsåldern i tabellen betyder den lägsta åldern när man kan börja ta ut sin allmänna pension. Andra avtalade pensioner, som till exempel tjänstepension, kan ha andra uttagsåldrar.

Olika länders försäkringsnummer och pensionsåldrar
Land Försäkringsnummer Pensionsålder
Belgien ÅÅ.MM.DD-XXX.XX 65 år
Bosnien-Hercegovina DDMMÅÅÅXXXXXX 65 år, kvinnor 60 år
Bulgarien ÅÅMMDDXXXX  
Chile XXXXXXX-X 65 år, kvinnor 60 år
Cypern XXXXXX eller XXXXXXX 65 år

Danmark

Färöarna

Grönland

DDMMÅÅ-XXXX 67 år
Estland X ÅÅMMDD XXXX  

Finland

Åland

DDMMÅÅ-XXXX  eller DDMMÅÅ-XXXA 64-68 år, folkpension från 65 år
Frankrike X ÅÅMM XX XXX XXX eller XXXXXXXXXXXXXXX 62 år
Grekland

AMKA: DDMMÅÅXXXXX

AFM: XXXXXXXXX

AMA: XXXXXXX

67 år
Irland XXXXXXXB eller XXXXXXXBB 66 år
Island DDMMÅÅXXXX  67 år
Italien BBBBBBÅÅBDDBXXXB 67 år
Kanada XXXXXXXXX 60-70 år
Kap Verde ÅÅÅÅMMDDXXXXX  
Kroatien XXXXXXXXXXX 65 år
Lettland DDMMÅÅ-XXXXX 64 år och 3 mån
Liechtenstein XXXXX eller PEID/skattenummer XXXXXXXXXXXX  
Litauen BBXXXXXXX 64 år och 4 mån, kvinnor 63 år och 8 mån
Luxemburg XXÅÅMMDDXXXXX 65 år
Malta BXXXXXXXX 63 år
Nederländerna BB XXXXXXX-X 66 år och 10 mån
Norge DDMMÅÅ-XXXX eller DDMMÅÅXXXXX 62-75 år, folkpension från 67 år
Polen

PESEL: ÅÅMMDDXXXXX

NIP: XXXXXXXXXX

65 år, kvinnor 60 år
Portugal XXXXXXXXXXX eller XXXXXX 66 år och 7 mån
Rumänien XÅÅMMDDXXXXXX 65 år, kvinnor 61 år och 9-11 mån
Schweiz 756.XXXX.XXXX.XX 65 år, kvinnor 64 år
Serbien DDMMÅÅÅXXXXXX 65 år, kvinnor 60 år
Slovakien ÅÅM MDD XXXX  
Slovenien DDMMÅÅÅXXXXXX 65 år
Spanien

DNI: XXXXXXXXB eller XXXXXXXXXB

NIE: BXXXXXXXB

66 år och 2 mån
Storbritannien BBXXXXXXB  
Sydkorea ÅÅMMDD-XXXXXXX  
Tjeckien

ÅÅM MDD XXX

ÅÅM MDD XXXX

ÅÅM MDD XXX/XXX

 
Turkiet XXXXXXXXXXX 60 år, kvinnor 58 år
Tyskland XX DDMMÅÅ B XXX 65 år och 10 mån
Ungern XXX-XXXXX-X eller diarienummer 37-XXXXX/XXXX 65 år
USA XXX-XX-XXXX 62-70 år
Österrike XXXXDDMMÅÅ 65 år, kvinnor 60 år

Ansök om svensk pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land