Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om du tidigare bott i ett annat land än Sverige

Du som tidigare bott i ett annat land än Sverige kan ha rätt till pension därifrån. 

Du som tidigare bott inom EU, EES eller Schweiz

Om du tidigare bott och arbetat i ett annat EU- EES-land eller i Schweiz ska du ansöka om pension från det landet genom Pensionsmyndigheten. Vi kommer att se till så dina uppgifter skickas till det land du tidigare bott och arbetet i och det landets myndighet kommer att utreda och betala ut din pension från det landet. Det kan ta olika lång tid innan du får besked från respektive land. Handläggningstiderna inom EU varierar.

När du ansöker om den svenska pensionen behöver du lämna uppgifter om följande, för att vi ska kunna ansöka om pension för dig:

 • Vilket eller vilka länder du varit bosatt i efter det att du fyllt 15 år.
 • Tidsperioden eller tidsperioderna du var bosatt i annat land än Sverige.
 • Tidsperioden eller tidsperioderna som du arbetat i annat land än Sverige.
 • Vilka arbeten du hade i det land du var i.
 • Om du arbetat i annat land någon gång måste du ange vilka länder, inklusive Sverige.
 • Om du vill ansöka om pension från det andra landet.
 • Vissa landspecifika frågor, beroende på land.
 • Vilket konto du vill ha din pension från det andra landet.
 • Om du redan har pension från annat land. Ta fram underlag som styrker att du har beviljad pension och/eller livränta, samt det aktuella beloppet före skatteavdrag.
 • Ditt utländska försäkringsnummer. Om du inte kommer ihåg ditt försäkringsnummer måste du istället ange din pappa och mammas namn och din födelsestad. Det är för att det andra landet ska kunna fastställa vem du är och din rätt till pension.

När du samlat ihop alla uppgifter som du behöver för att ansöka om svensk pension och pension från annat land fyller du i ansökan här via webben och besvarar de frågor pension från annat land.
Ansökan om allmän pension
Tänk på att alla uppgifter behövs för att det andra landet fortare ska kunna utreda din rätt till pension därifrån.

Pensionsmyndigheten kommer sedan att skicka över dina uppgifter till det andra landet och du får då ett besked från oss.

Följande länder ingår i EU och EES, inklusive Schweiz, som har avtal med EU. Om du varit i något av dessa länder kan Pensionsmyndigheten ansöka om pension för dig från det landet.

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Du som tidigare bott och arbetat i ett land utanför EU eller EES

Har du bott och arbetat i något av de länder som Sverige har konvention med kan vi hjälpa dig att ansöka om din pension från det landet. Du kommer då att få ett kompletteringsbrev med ansökan till det land du varit i som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss. När vi fått in din komplettering vidarebefordrar vi din ansökan till pensionsmyndigheten i respektive land.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet där pension ingår. Om du varit i något av dessa länder kan Pensionsmyndigheten ansöka om pension för dig från det landet.

Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebeck (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA, Japan.

Du som tidigare bott och arbetat i något övrigt land

Om du vill ansöka om pension från andra länder än de som listas måste du själv kontakta pensionsmyndigheten i det land där du tidigare bott eller arbetat.

Utländskt försäkringsnummer

För att kunna få pension från annat land behöver du fylla i ditt utländska försäkringsnummer i ansökan.

Ett utländskt försäkringsnummer är ett personligt id-nummer som motsvarar ett svenskt personnummer. Vi behöver få in försäkringsnumret som underlag när vi förbereder ditt pensionsuttag så att vi snabbare kan handlägga ditt ärende.

Såhär hittar du ditt försäkringsnummer:

 • Kontakta din utländska arbetsgivare eller titta på en lönespecifikation därifrån.
 • Kontakta myndigheten som ansvarar för pension i det landet. 
 • Titta i personliga dokument du har fått från utländska myndigheter.

Ansök om svensk pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land