Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomst har du rätt till inkomstpension. Den betalas ut oavsett var i världen du bor. Du kan också ha rätt till premiepension, om du arbetat i Sverige efter 1994.

Inkomstpension

Premiepension

Har du har haft låg eller ingen inkomst så kommer din pension att bestå av garantipension. Den bekostas genom skattemedel och kan inte tas med till länder utanför EU, EES, Schweiz eller Kanada. Garantipension kan betalas ut inom EU, EES och Schweiz genom en tillfällig svensk lag.

Garantipension

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som betalas ut som ett tillägg till allmän pension från och med september 2021. Inkomstpensionstillägget kan betalas ut inom EU, EES, Schweiz och konventionsländer (ett land Sverige har avtal med om social trygghet).  

Inkomstpensionstillägg 

Att tänka på innan du ansöker om svensk pension

  • Ange så exakt du kan de tidsperioder som du bodde och eller arbetade i Sverige.
  • Bifoga kopior på arbetsintyg om du har sådana.
  • Du underlättar för oss om du uppger ett kontonummer i IBAN-format.
  • Du har alltid rätt till den pension du tjänat in genom arbete, oberoende av vilket land du bor i.
  • Om du bor inom EU, EES, Schweiz eller konventionsland kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.
  • Om du bor inom EU, EES, Schweiz eller Kanada kan du också ha rätt till garantipension enligt en tillfällig svensk lag, den pension som beräknas på de antal år du bott i Sverige, om vissa villkor är uppfyllda. 
  • Ansök om särskild inkomstskatt hos Skatteverket i Sverige.

Bor du inom EU, EES eller Schweiz ansöker du så här

Bor du inom EU, EES eller Schweiz vänder du dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om svensk pension.

Dagen du lämnar in din ansökan i landet du bor i räknas som ansökningsdatum och du kan få din svenska pension utbetald från den månaden du ansökte. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål. Vi utreder, beslutar och betalar ut din svenska allmänna pension.

Bor du i ett land som Sverige har konvention med ansöker du så här

Vänd dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om din svenska pension.

I de flesta avtalen räknas den dag du lämnar in din ansökan i landet du bor i även som ansökningsdatum i Sverige och du kan få din svenska pension utbetald från den månaden. Du kan ha rätt till svensk pension även om du inte uppfyller villkoren enligt svensk lag om du har arbetat och tjänat in pension under perioder i det andra landet. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål och vi utreder, beslutar och betalar sedan ut din svenska allmänna pension.

Länder som Sverige har konvention med

Bor du i något övrigt land

Bor du utanför EU, EES eller Schweiz ansöker du om svensk pension via blankett. Eftersom du inte bor i Sverige så måste dina personuppgifter intygas. Intyget finns i blanketten. Ta med dig ansökningsblanketten till en befolkningsmyndighet, socialförsäkringsmyndighet, polismyndighet, notarius publicus, svenska kyrkan, svensk ambassad eller svenskt konsulat i det land där du bor. I Sverige kan du vända dig till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Du ska visa upp ditt pass eller annan identitetshandling för den som ska underteckna intyget på ansökningsblanketten.

Efter du ansökt om svensk pension

Normalt sett får du beslut om svensk allmän pension inom fyra-sex månader efter att du ansökt, beroende på när du vill ha första utbetalningen.

Anmäl förändringar för dig som är bosatt i ett annat land

När betalas den svenska allmänna pensionen ut?

Din allmänna pension betalas ut en gång i månaden till ditt utländska bankkonto som du angivit. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född och i vilket land du har ditt konto. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på ditt konto från utbetalningsdagen.

Utbetalningsdagar

Har du frågor om pension när du bor utomlands?

Vanliga frågor om allmän pension i utlandet