Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomst har du rätt till inkomstpension. Den betalas ut oavsett var i världen du bor. Du kan också ha rätt till premiepension, om du arbetat i Sverige efter 1994. InkomstpensionPremiepension

Har du har haft låg eller ingen inkomst så kommer din pension att bestå av garantipension. Den bekostas genom skattemedel. Garantipension kan betalas ut inom EU, EES och Schweiz genom en tillfällig svensk lag. Den upphör i september 2022 för möjligheten att få garantipension nybeviljad.

Från och med oktober 2022 kan garantipension endast nybeviljas och betalas ut om du bor i Sverige eller i Kanada, som Sverige har konvention med. Den tillfälliga lagen upphör helt från och med december 2022. Garantipension

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Inkomstpensionstillägget kan betalas ut inom EU, EES, Schweiz och konventionsländer (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Inkomstpensionstillägg

Att tänka på innan du ansöker om svensk pension

  • Ange så exakt du kan de tidsperioder som du bodde och eller arbetade i Sverige.
  • Bifoga kopior på arbetsintyg om du har sådana.
  • Du underlättar för oss om du uppger ett kontonummer i IBAN-format.
  • Du har alltid rätt till den pension du tjänat in genom arbete, oberoende av vilket land du bor i.
  • Om du bor inom EU, EES, Schweiz eller konventionsland kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.
  • Om du bor i Kanada kan du också ha rätt till garantipension enligt konventionen mellan Sverige och Kanada, den pension som beräknas på de antal år du bott i Sverige, om vissa villkor är uppfyllda. 
  • Ansök om särskild inkomstskatt hos Skatteverket i Sverige.

Bor du inom EU, EES eller Schweiz ansöker du så här

Bor du inom EU, EES eller Schweiz vänder du dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om svensk pension.

Dagen du lämnar in din ansökan i landet du bor i räknas som ansökningsdatum och du kan få din svenska pension utbetald från den månaden du ansökte. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål. Vi utreder, beslutar och betalar ut din svenska allmänna pension.

Bor du i ett land som Sverige har konvention med ansöker du så här

Vänd dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om din svenska pension.

I de flesta avtalen räknas den dag du lämnar in din ansökan i landet du bor i även som ansökningsdatum i Sverige och du kan få din svenska pension utbetald från den månaden. Du kan ha rätt till svensk pension även om du inte uppfyller villkoren enligt svensk lag om du har arbetat och tjänat in pension under perioder i det andra landet. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål och vi utreder, beslutar och betalar sedan ut din svenska allmänna pension. Länder som Sverige har konvention med

Bor du i något övrigt land

Bor du utanför EU, EES eller Schweiz ansöker du om svensk pension via blankett. Eftersom du inte bor i Sverige så måste dina personuppgifter intygas. Intyget finns i blanketten.

Ta med dig ansökningsblanketten till en befolkningsmyndighet, socialförsäkringsmyndighet, polismyndighet, notarius publicus, svenska kyrkan, svensk ambassad eller svenskt konsulat i det land där du bor.

I Sverige kan du vända dig till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Du ska visa upp ditt pass eller annan identitetshandling för den som ska underteckna intyget på ansökningsblanketten. Blankett ansök om allmän pension för dig som bor utanför Sverige

Efter du ansökt om svensk pension

Normalt sett får du beslut om svensk allmän pension inom fyra-sex månader efter att du ansökt, beroende på när du vill ha första utbetalningen. Anmäl förändringar för dig som är bosatt i ett annat land

När betalas den svenska allmänna pensionen ut?

Din allmänna pension betalas ut en gång i månaden till ditt utländska bankkonto som du angivit. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född och i vilket land du har ditt konto. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på ditt konto från utbetalningsdagen. Utbetalningsdagar

Har du frågor om pension när du bor utomlands?

Vanliga frågor om allmän pension i utlandet