Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bostadstillägg - frågor och svar

Varför har jag fått ett nytt beslut? Vem kan ha rätt till bostadstillägg? Hur räknar jag ut om jag kan få bostadstillägg? Vi svarar på de vanligaste frågorna om bostadstillägg.

Beslut

Har du fått ett beslut om ändrat bostadstillägg i februari kan det bero på att du har tjänstepension från SPV, KPA, AMF, Alecta eller Skandikon. I slutet av januari varje år hämtar Pensionsmyndigheten information om hur mycket du kommer få i tjänstepension i år från dessa bolag. 

Om din tjänstepension har ändrats påverkar det ditt bostadstillägg. Observera att tjänstepensionsbeloppen som står i beslutet är före skatteavdrag.

Ditt bostadstillägg har räknats om automatiskt utifrån informationen om din tjänstepension. Övriga uppgifter har vi hämtat från dina tidigare ärenden.

Om du ser att andra uppgifter i beslutet inte stämmer, till exempel din hyra, behöver du anmäla det. Mer om vilka ändringar du behöver anmäla

Har du fått ett beslut på gamla uppgifter?

Om du har anmält en ändring tidigare som inte finns med i beslutet kan det bero på att din anmälan om ändring ännu inte har hanterats av oss.  

Du behöver alltså inte anmäla den ändringen på nytt eller begära omprövning av beslutet.

Tänk på att

 • Om din tjänstepension från ovanstående bolag ändras igen under året måste du själv anmäla det till oss.
 • Om du har tjänstepension från något annat bolag måste du alltid anmäla ändringar själv. Detsamma gäller om du har utbetalning av privat pension.

Så gör du för att anmäla ändringar

Anmäl ändringar direkt här på webbplatsen med din e-legitimation, till exempel BankID. Anmäl ändringar för bostadstillägg

Du kan också enkelt beställa hem en blankett för att anmäla dina ändringar. Om ändringen gäller din hyra använder du en särskild blankett, PM8430. Beställ eller ladda ner en blankett

Hur mycket du kan få i bostadstillägg påverkas bland annat av din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar. 

Inkomst av kapital är en slags inkomst. Om du under förra året till exempel fick utdelning på aktier, sålde fonder eller aktier, hyrde ut din bostad eller sålde en bostad med vinst räknas det som kapitalinkomster. 

När Skatteverket har fattat beslut om slutlig skatt hämtar Pensionsmyndigheten automatiskt in dina uppgifter om inkomster av kapital. En ändrad kapitalinkomst påverkar ditt bostadstillägg och därför räknar vi om det och du får ett nytt beslut. 

Pensionsmyndigheten har inte möjlighet att ta hänsyn till vad kapitalinkomsten har använts till eller om det finns några pengar kvar.

Vad kan du göra?

 1. Om du redan har anmält ändrade uppgifter eller förhållanden till Pensionsmyndigheten, som inte står med i beslutet, behöver du inte göra något. Vi hanterar dessa ändringar separat och du kommer att få ett nytt beslut. Du behöver alltså inte anmäla ändringen på nytt eller begära omprövning av beslutet för att uppgiften inte tagits med.
   
 2. Om några andra uppgifter inte längre stämmer, till exempel din hyra, så ska du anmäla det till oss. Anmäl direkt här på webben, via blankett eller genom att kontakta oss. Anmäl ändringar
 3. Du kan begära omprövning av ditt beslut om du anser att något i beslutet är fel, såsom att vi har gjort något fel i omräkningen av ditt bostadstillägg utifrån uppgiften om din inkomst av kapital. Om du tycker att vi har gjort fel
 4. Om du anser att något är fel i ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket kan du kontakta Skatteverket. Om Skatteverket omprövar ditt beslut om slutlig skatt gällande inkomst av kapital behöver du anmäla det till oss.

Bra att veta

 • Beslutet som du har fått med anledning av ändrad kapitalinkomst är automatiskt och omfattar enbart den ändringen.
 • Har ditt bostadstillägg dragits in kan du göra en preliminär beräkning och se om du ska ansöka på nytt, till exempel när din ekonomi försämras eller du får en ändrad boendesituation. Tänk på att uppgiften om kapitalinkomst ska tas med i beräkningen ända fram till nästa beslut om slutlig skatt från Skatteverket.

Ansökan

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du uppfylla vissa grundkrav. 

 • Du måste bo i Sverige.
 • Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension.
 • Du ska vara 66 år eller äldre. Är du född 1960 eller senare kommer andra åldrar gälla för när du tidigast kan ansöka.Pensionsåldrar och riktålder

När vi räknar ut om du kan få något bostadstillägg och hur mycket du kan få tar vi med hela din ekonomi i beräkningen. Det betyder att du behöver lämna information om:

 • Din bostadskostnad. Bostadstillägg kan beviljas för de flesta boendeformer till exempel hyrd bostad, bostadsrätt eller eget hus.
 • Dina inkomster före skatt. Till exempel tjänstepension, privat pension, utländsk pension eller om du har arbetsinkomster.
 • Dina tillgångar. Till exempel pengar på bankkonto, fonder, aktier, och taxeringsvärde på fritidshus om de tillsammans översteg 100 000 kronor den 31 december förra året.

Om du är gift eller sambo ska ni ansöka tillsammans. Då är det er bostadskostnad, era sammanslagda inkomster och era totala tillångar över 200 000 kronor som påverkar om och hur mycket ni kan få.

För att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg kan du testa att göra en beräkning själv på webben innan du ansöker. Du behöver inte logga in och kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare och göra en ansökan. Dina uppgifter sparas inte.
Testa om du kan få bostadstillägg
Du kan också besöka ett servicekontor eller ringa oss för att få hjälp med en beräkning. Se till att ta fram alla uppgifter innan du tar kontaktar oss.

Du behöver lämna aktuella uppgifter om din bostadskostnad och dina inkomster, samt vilka tillgångar du hade den 31 december förra året. Exempel på tillgångar är pengar du har sparat eller fonder och aktier. 

Uppgifterna hittar du på:

 • Hyresspecifikationen eller avgiftsavin från bostadsrättsföreningen.
 • Utbetalningsbesked från bolag som betalar ut tjänstepension, privat pension, lön eller arvode till dig. 
 • Årsbesked från banker och långivare. 

Alla uppgifter om inkomst ska anges före skatt. Det innebär att du inte kan använda beloppen som står i kontobeskedet från banken.

I ansökan på webben finns det förklaringar och hjälpinformation som förtydligar vilka uppgifter som du behöver lämna i din ansökan.

Om du ansöker på pappersblankett finns information för varje punkt i ett informationsblad som följer med blanketten. Här på webben ger vi mer hjälp för att fylla i blanketten. Så fyller du i blanketten

Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och lämnar korrekta uppgifter för att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt.

Förbered dig innan genom att ta fram uppgifterna du behöver.

Vi har långa handläggningstider för bostadstillägg. Det är viktigt att veta att du inte går miste om några pengar – du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg. 

Enklast ansöker du på webben, det underlättar handläggningen och du får oftast beslutet snabbare. Om du ansöker via blankett ska du vara noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under Mina ärenden. Logga in på Mina sidor

Du kan ansöka om bostadstillägget retroaktivt, men högst för tre månader tillbaka i tiden.

För att få veta vilka belopp som gäller kan du läsa mer om bostadstillägg eller använda vår tjänst för att räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Fakta om bostadstillägg Testa om du kan få bostadstillägg

Nej, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Du som saknar e-legitimation, exempelvis BankID,  och inte kan ansöka via vår webbtjänst kan besöka ditt närmaste servicekontor. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare. Kundservice och servicekontor

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Ansök om bostadstillägg åt någon annan - som behörig anhörig

För att kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel dina inkomster. Vänta därför med att ansöka tills du har aktuella uppgifter.

Du kan få bostadstillägg som längst tre månader bakåt i tiden från att ansökan kom in till Pensionsmyndigheten. Det innebär till exempel att vi behöver ha din ansökan senast i april 2024 om du söker från och med januari 2024.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Det enklaste sättet att ansöka är på webben med e-legitimation, exempelvis BankID. Även behöriga anhöriga kan ansöka på webben.

Om du ska ansöka om förnyat bostadstillägg bör du skicka in en komplett ansökan minst en månad innan ditt nuvarande bostadstillägg upphör. Saknas uppgifter tar handläggningen längre tid och det finns risk att du blir utan bostadstillägg någon månad.

Bostadskostnad

Du kan få bostadstillägg för den bostad du bor i permanent, oavsett om du hyr eller äger din bostad.Testa om du kan få bostadstillägg

Om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt eller särskilt boende får du utöver din hyra enbart räkna med kostnader som står på din avi och som är knutna till bostaden och boendet. Exempel på sådana kostnader är bredband, förråd, parkering och ”kristillägg”.

Du ska inte räkna med kostnader för vård och omsorg, även om de betalas på samma avi som din hyra.

Du kan bara få bostadstillägg för en bostad under en och samma period.

När du flyttar till särskilt boende kan bostadstillägg beräknas på din tidigare bostad så länge du har bostadskostnaden kvar, eller högst 6 månader. Vi beräknar ditt bostadstillägg utifrån den bostad som ger högst bostadstillägg. 

För de allra flesta som har bostadstillägg sköts anpassningen till högre elkostnad automatiskt. Du ska alltid anmäla till Pensionsmyndigheten om du bor i lägenhet och det totala beloppet på din hyres- eller avgiftsavi har ökat. Bostadstillägg och elkostnader

Tillgångar

Det är din samlade ekonomi som avgör om du kan få bostadstillägg. Det vill säga din bostadskostnad, dina inkomster och dina tillgångar. Du kan själv testa om du kan ha rätt till bostadstillägg på webben eller ringa vår kundservice för att få mer information. Testa om du kan ha rätt till bostadstillägg

Anmäla ändringar

Anmäl dina ändringar så snart du kan men senast inom 14 dagar. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel om du anmäler en höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen.

Förändrad ekonomi eller familjesituation kan påverka bostadstillägget så att det blir högre eller lägre. Därför är det viktigt att du meddelar oss för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig.

De förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med. Det kan till exempel vara att din hyra eller inkomst ändras, att du flyttar, blir sambo, eller att du separerarVilka ändringar du måste anmäla

Nej, du behöver inte anmäla till oss att du har inkomstpensionstillägg. Ditt bostadstillägg påverkas inte av det.

En ändrad förmögenhet påverkar ditt bostadstillägg från och med året därefter.

Tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 kronor för gifta eller sambos påverkar storleken på bostadstillägget. Du måste själv anmäla om din förmögenhet ändrats vid årsskiftet.

I vissa fall påverkar inte arbetsinkomsten bostadstillägget, läs mer om vilka arbetsinkomster du måste anmäla. Vilka ändringar du måste anmäla

Om inkomsten påverkar beräkningen av bostadstillägg ska du uppskatta den inkomst du beräknas tjäna under en tolvmånadersperiod. Inkomsten ska vara före skatt och inklusive semesterersättning. Om du senare märker att din beräkning inte stämmer ska du anmäla det till oss så snart du kan.

Ja, eftersom det påverkar ditt bostadstillägg. Anmäl förändringen så snart du kan.

Men du behöver inte anmäla när din tjänstepension från AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon och SPV ändras vid varje årsskifte eftersom vi får den informationen automatiskt och räknar då om ditt bostadstillägg. 

Du får alltid ett beslut från oss med uppgift om den ändrade tjänstepensionen och hur det påverkar ditt bostadstillägg, även om ditt bostadstillägg skulle vara oförändrat. Beslutet kommer i början av februari. 

Kontakta oss om du inte har fått något beslut trots att din tjänstepension har ändrats. 

Anmäl också alltid om din tjänstepension ändras under andra delar av året. 

Ja, du måste anmäla flytten eftersom din bostad och familjesituation påverkar ditt bostadstillägg. Du behöver göra din anmälan inom 14 dagar efter att du flyttat.

Enklast anmäler du flytt här på webben via tjänsten Anmäl ändringar för bostadstillägg. Anmäl ändringar för bostadstillägg

För att anmäla ändring via webben måste du ha en e-legitimation. Om du är gift eller sambo och bor tillsammans med din partner behöver båda ha en e-legitimation för att anmäla flytten på webben.

Saknar du e-legitimation behöver du anmäla flytten via blankett.Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg
Du kan även ringa vår kundservice, 0771-776 776, och beställa en blankett. 

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till bostadstillägg. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES eller Schweiz. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än sex månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta.

Har du även äldreförsörjningsstöd gäller andra regler. Äldreförsörjningsstöd

Om räntan på ditt bolån har höjts eller sänkts ska du anmäla det. Anmäl så snart du kan för att inte gå miste om ersättning eller bli återbetalningsskyldig.  

Ja, utbetalningen upphör vanligtvis automatiskt, men om bostadstillägget har betalats ut felaktigt för en månad ska det betalas tillbaka.

Om du blir sambo måste du och din sambo göra en fullständig ansökan gemensamt. Detta gäller även om det bara är en av er som har rätt till bostadstillägg.

Om du skaffar en hyresgäst eller en inneboende behöver du anmäla detta till Pensionsmyndigheten eftersom bostadskostnaden ska fördelas mellan de som bor i bostaden oavsett om den inneboende betalar hyra eller inte. 

Det är viktigt att du anmäler ändringar till Pensionsmyndigheten så snart du kan.

Fyll i varsin anmälan om ändring på webben. Ändringen skriver ni under med era e-legitimationer.
Anmäl ändringar 

Om någon av er saknar e-legitimation behöver ni anmäla era ändringar via blanketten ”Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – En sökande” (PM8440). 
Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Kontakta kundservice, 0771-776 776, eller besök ett servicekontor om du inte själv har möjlighet att skriva ut blanketten. 

På sidan Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg finns information om hur du gör. Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg