Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Bostadstillägg - frågor och svar

Varför har jag fått ett nytt beslut? Vem kan ha rätt till bostadstillägg? Hur räknar jag ut om jag kan få bostadstillägg? Vi svarar på de vanligaste frågorna om bostadstillägg.

Inkomstpensionstillägg och bostadstillägg

Jag får inkomstpensionstillägg, kommer mitt bostadstillägg sänkas på grund av det?

Nej, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Om jag har bostadstillägg, behöver jag anmäla att jag fått inkomstpensionstillägg?

Nej, du behöver inte anmäla till oss att du har fått inkomstpensionstillägg. Ditt bostadstillägg påverkas inte.

Beslut

Varför har jag fått ett nytt beslut om mitt bostadstillägg på grund av ändrad tjänstepension?

I januari varje år hämtar Pensionsmyndigheten information om hur mycket du kommer få i tjänstepension i år. Det gäller dig som har tjänstepension från SPV, KPA, AMF, Alecta eller Skandikon.

Om ditt bostadstillägg har ändrats beror det på att du fått ett nytt belopp för din tjänstepension. Observera att beloppet som står i beslutet är före skatteavdrag.

Tänk på att

 • När din tjänstepension ändras under andra delar av året måste du själv anmäla det till oss.
 • Har du tjänstepension från något annat bolag måste du alltid anmäla ändringar själv. Samma gäller om du har utbetalning av privat pension.
 • Om andra uppgifter i beslutet inte stämmer, till exempel din hyra, behöver du anmäla det till oss. 

Så gör du för att anmäla ändringar

Anmäl ändringar direkt här på webbplatsen med din e-legitimation, till exempel BankID.

Anmäl ändringar för bostadstillägg

Du kan också enkelt beställa hem en blankett för att anmäla dina ändringar. Om ändringen gäller din hyra använder du en särskild blankett, PM8430.

Beställ eller ladda ner en blankett

Mitt bostadstillägg har räknats om på grund av kapitalinkomst, varför då?

När Skatteverket har fattat beslut om slutlig skatt hämtar Pensionsmyndigheten automatiskt in uppgifter om inkomst av kapital. En ändrad kapitalinkomst påverkar beräkningen och därför räknar vi om ditt bostadstillägg. 

Pensionsmyndigheten har inte möjlighet att ta hänsyn till vad kapitalinkomsten har använts till eller om det finns några pengar kvar.

Hur mycket du kan få i bostadstillägg påverkas av bland annat dina inkomster, din bostadskostnad och dina tillgångar. 

Vad kan du göra?

 1. Om du redan har anmält ändrade uppgifter eller förhållanden till Pensionsmyndigheten, som inte står med i beslutet, behöver du inte göra något. Vi hanterar dessa ändringar separat och du kommer att få ett nytt beslut. Du behöver alltså inte anmäla ändringen på nytt eller begära omprövning av beslutet för att uppgiften inte tagits med.
   
 2. Om några andra uppgifter inte längre stämmer, till exempel din hyra, så ska du anmäla det till oss. Anmäl direkt här på webben, via blankett eller genom att kontakta oss.
  Anmäl ändringar

 3. Du kan begära omprövning av ditt beslut om du anser att något i beslutet är fel, såsom att vi har gjort något fel i omräkningen av ditt bostadstillägg utifrån uppgiften om din inkomst av kapital.
  Om du tycker att vi har gjort fel
   
 4. Om du anser att något är fel i ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket behöver du kontakta Skatteverket. Om Skatteverket omprövar ditt beslut om slutlig skatt gällande inkomst av kapital behöver du anmäla det till oss.

Bra att veta

 • Beslutet om bostadstillägg, som du har fått med anledning av ändrad kapitalinkomst, är automatiskt och omfattar enbart den ändringen.
 • Som kapitalinkomst räknas till exempel räntor från sparkonton eller utdelning från aktieinnehav. Även vinst efter försäljning av hus eller lägenhet räknas som kapitalinkomst. 

Ansökan

Kan jag få bostadstillägg?

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige. Du behöver ta ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. 

När vi räknar ut om du kan få något bostadstillägg tar vi med hela din ekonomi i beräkningen. Det betyder att du behöver lämna information om din bostadskostnad, dina inkomster och tillgångar. Du behöver också svara på frågor om din boendesituation och om du lever själv eller tillsammans med någon.

De flesta som får bostadstillägg bor själva och betalar oftast 4 000 kronor eller mer för sitt boende. De får mindre än 14 000 kr i pension och inkomst varje månad, totalt efter skatt. 

För att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg kan du göra en preliminär beräkning på webben innan du ansöker. Du kan också ringa kundservice eller besöka ett servicekontor för att få hjälp med en beräkning. Se till att ta fram uppgifter om din ekonomi innan du kontaktar oss.

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg

När får jag besked om min ansökan?

Vi har långa handläggningstider för bostadstillägg. Det är viktigt att veta att du inte går miste om några pengar – du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg. 

Enklast ansöker du på webben, det underlättar handläggningen och du får oftast beslutet snabbare. Om du ansöker via blankett ska du vara noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under Mina ärenden.

Logga in på Mina sidor

Har jag rätt att ansöka om bostadstillägg retroaktivt?

Du kan ansöka om bostadstillägget retroaktivt, men högst för tre månader tillbaka i tiden.

Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?

För att få veta vilka belopp som gäller kan du läsa mer om bostadstillägg eller använda vår tjänst för att räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Jag saknar e-legitimation och kan inte logga in

Du som saknar e-legitimation, exempelvis BankID,  och inte kan ansöka via vår webbtjänst kan besöka något av våra servicekontor. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.

Kundservice och servicekontor

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning.

Ansök om bostadstillägg åt någon annan - som behörig anhörig

Hur långt i förväg ska jag ansöka?

För att kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel dina inkomster. Vänta därför med att ansöka tills du har aktuella uppgifter.

Du kan få bostadstillägg som längst tre månader bakåt i tiden från att ansökan kom in till Pensionsmyndigheten. Det innebär till exempel att vi behöver ha din ansökan senast i september 2021 om du söker från och med juni 2021.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Det enklaste sättet att ansöka är på webben med e-legitimation, exempelvis BankID. Även behöriga anhöriga kan ansöka på webben.

Om du ska ansöka om förnyat bostadstillägg bör du skicka in en komplett ansökan minst en månad innan ditt nuvarande bostadstillägg upphör. Saknas uppgifter tar handläggningen längre tid och det finns risk att du blir utan bostadstillägg någon månad.

Bostadskostnad

Kan jag få bostadstillägg oavsett om jag bor i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus?

Du kan få bostadstillägg för den bostad du bor i permanent, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Vi räknar alltså inte med värdet på bostaden som en förmögenhet när du söker bostadstillägg.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Får jag räkna med kostnaden för kabel-tv i bostadskostnaden?

Ja, om kostnaden för kabel-tv eller anslutning till internet ingår i hyreskostnaden. Det spelar ingen roll om kostnaden särredovisas på hyresspecifikationen eller ingår i hyresbeloppet.

Om du har eget avtal med ett bolag och får faktura därifrån anses kostnaden inte ingå i hyran och kostnaden för bostaden.

Kan jag få hjälp med dubbla boendekostnader om jag flyttar till särskild boendeform eller äldreboende och har kostnader kvar för nuvarande bostad en tid?

Du kan bara få bostadstillägg för en bostad under en och samma period. För den nuvarande bostaden kan du få bostadstillägg i högst sex månader om du har kvar den.

Om äldreboendet är dyrare än den nuvarande bostaden och om vistelsen i den anses vara varaktig (det vill säga längre än sex månader) beräknar vi bostadstillägget på kostnaden för äldreboendet.

Tillgångar

Kan jag ha tillgångar och pengar på banken och ändå få bostadstillägg?

Det är din samlade ekonomi som avgör om du kan få bostadstillägg. Det vill säga din bostadskostnad, dina inkomster och dina tillgångar. Du kan själv testa om du kan ha rätt till bostadstillägg på webben eller ringa vår kundservice för att få mer information.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Anmäla ändringar

Hur fort behöver jag anmäla ändrad hyra eller andra förändringar i min ekonomi eller familjesituation?

Anmäl dina ändringar så snart du kan eller senast inom 14 dagar. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel om du anmäler en höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen.

Förändrad ekonomi eller familjesituation kan påverka bostadstillägget så att det blir högre eller lägre. Därför är det viktigt att du meddelar oss för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig.

Vilka ändringar behöver jag anmäla?

De förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med. Det kan till exempel vara att din hyra eller inkomst ändras, att du flyttar, blir sambo eller gifter dig, eller att du separerar eller blir änka/änkling.

Undantag är om du får inkomstpensionstillägg, då behöver du inte anmäla det eftersom det inte påverkar beräkningen av bostadstillägg.

Mer om vilka ändringar du behöver anmäla

Jag har ärvt pengar. Hur påverkas bostadstillägget och är det något jag måste göra?

Du kan i samband med arvsskiftet anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Anmäl dina ändringar så snart du kan. En ändrad förmögenhet påverkar ditt bostadstillägg från och med året därefter.

Tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 kronor för gifta eller sambos påverkar storleken på bostadstillägget. 

Jag ska arbeta extra och har svårt att beräkna inkomsten. Vad gör jag?

Anmäl den inkomst som du beräknas tjäna under en tolvmånadersperiod. Årsinkomsten ska vara före skatt och inklusive semesterersättning. Om du senare märker att din beräkning inte stämmer ska du anmäla det så snart du kan.

Min tjänstepension/privata pension har ändrats. Behöver jag anmäla det?

Ja, eftersom det påverkar ditt bostadstillägg. Anmäl förändringen så snart du kan.

Men du behöver inte anmäla när din tjänstepension från AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon och SPV ändras vid varje årsskifte eftersom vi får den informationen automatiskt och räknar då om ditt bostadstillägg. 

Du får alltid ett beslut från oss med uppgift om den ändrade tjänstepensionen och hur det påverkar ditt bostadstillägg, även om ditt bostadstillägg skulle vara oförändrat. Beslutet kommer i början av februari. 

Kontakta oss om du inte har fått något beslut trots att din tjänstepension har ändrats. 

Anmäl också alltid om din tjänstepension ändras under andra delar av året. 

Jag ska flytta, behöver jag anmäla flytten?

Ja, du måste anmäla flytten eftersom din bostad och familjesituation påverkar ditt bostadstillägg. Du behöver göra din anmälan inom 14 dagar efter att du flyttat.

Enklast anmäler du flytt här på webben via tjänsten Anmäl ändringar för bostadstillägg.

Anmäl ändringar – för dig som har bostadstillägg

Om du inte har någon e-legitimation, exempelvis BankID, eller om du är gift eller sambo och bor tillsammans med din partner, ska du anmäla flytten på blankett. 

Du kan ladda ner blanketten här på webben eller ringa vår kundservice, 0771-776 776, och beställa en blankett. 

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg

Jag ska åka utomlands i ett halvår. Men jag har lägenheten kvar hemma och jag har inga planer på att flytta. Vad händer med bostadstillägget?

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till bostadstillägg. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än sex månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta

Räntan på mitt bostadslån har sjunkit. Måste jag göra något om jag har bostadstillägg?

Du måste anmäla sådana förändringar omgående för att undvika att bli återbetalningsskyldig. Anmäl ändringen så snart du kan.

Vad händer med bostadstillägget om någon dör? Upphör utbetalningen automatiskt?

Ja, utbetalningen upphör vanligtvis automatiskt, men om bostadstillägget har betalats ut felaktigt för en månad ska det betalas tillbaka.

Vad händer om jag flyttar ihop med någon eller om jag hyr ut en del av lägenheten eller får en inneboende när jag har bostadstillägg?

Om du blir sambo måste du och din sambo göra en fullständig ansökan gemensamt. Detta gäller även om det bara är en av er som har rätt till bostadstillägg.

Om du skaffar en hyresgäst eller en inneboende behöver du anmäla detta till Pensionsmyndigheten eftersom bostadskostnaden ska fördelas mellan de som bor i bostaden oavsett om den inneboende betalar hyra eller inte. 

Det är viktigt att du anmäler ändringar till Pensionsmyndigheten så snart du kan.

Vi har bostadstillägg och ska flytta isär. Vad behöver vi göra?

Fyll i anmälan om ändringar med blanketten ”Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd –Två sökande” (PM8441). 

Om bara en av er har bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är det den som är berättigad som ska anmäla ändringar men ni behöver bägge skriva under anmälan. 

Kontakta kundservice, 0771-776 776, eller besök ett servicekontor om du inte själv har möjlighet att skriva ut blanketten.

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hur anmäler jag ändringar för bostadstillägg?

På sidan Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg finns information om hur du gör.

Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg