Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bostadstillägg - frågor och svar

Varför har jag fått ett nytt beslut? Vem kan ha rätt till bostadstillägg? Hur räknar jag ut om jag kan få bostadstillägg? Vi svarar på de vanligaste frågorna om bostadstillägg.

Beslut

Mitt bostadstillägg har räknats om på grund av kapitalinkomst, varför då?

Hur mycket du kan få i bostadstillägg påverkas bland annat av din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar. 

Inkomst av kapital är en slags inkomst. Om du under förra året till exempel fick utdelning på aktier, sålde fonder eller aktier, hyrde ut din bostad eller sålde en bostad med vinst räknas det som kapitalinkomster. 

När Skatteverket har fattat beslut om slutlig skatt hämtar Pensionsmyndigheten automatiskt in dina uppgifter om inkomster av kapital. En ändrad kapitalinkomst påverkar ditt bostadstillägg och därför räknar vi om det och skickar ett nytt beslut. 

Pensionsmyndigheten har inte möjlighet att ta hänsyn till vad kapitalinkomsten har använts till eller om det finns några pengar kvar.

Vad kan du göra?

 1. Om du redan har anmält ändrade uppgifter eller förhållanden till Pensionsmyndigheten, som inte står med i beslutet, behöver du inte göra något. Vi hanterar dessa ändringar separat och du kommer att få ett nytt beslut. Du behöver alltså inte anmäla ändringen på nytt eller begära omprövning av beslutet för att uppgiften inte tagits med.
   
 2. Om några andra uppgifter inte längre stämmer, till exempel din hyra, så ska du anmäla det till oss. Anmäl direkt här på webben, via blankett eller genom att kontakta oss. Anmäl ändringar
 3. Du kan begära omprövning av ditt beslut om du anser att något i beslutet är fel, såsom att vi har gjort något fel i omräkningen av ditt bostadstillägg utifrån uppgiften om din inkomst av kapital. Om du tycker att vi har gjort fel
 4. Om du anser att något är fel i ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket kan du kontakta Skatteverket. Om Skatteverket omprövar ditt beslut om slutlig skatt gällande inkomst av kapital behöver du anmäla det till oss.

Bra att veta

 • Beslutet som du har fått med anledning av ändrad kapitalinkomst är automatiskt och omfattar enbart den ändringen.
 • Har ditt bostadstillägg dragits in kan du göra en preliminär beräkning och se om du ska ansöka på nytt, till exempel när din ekonomi försämras eller du får en ändrad boendesituation. Tänk på att uppgiften om kapitalinkomst ska tas med i beräkningen ända fram till nästa beslut om slutlig skatt från Skatteverket.

Varför har jag fått ett nytt beslut om mitt bostadstillägg på grund av ändrad tjänstepension?

Har du fått ett beslut om ändrat bostadstillägg i februari kan det bero på att du har tjänstepension från SPV, KPA, AMF, Alecta eller Skandikon. I slutet av januari varje år hämtar Pensionsmyndigheten information om hur mycket du kommer få i tjänstepension i år från dessa bolag. 

Om din tjänstepension har ändrats påverkar det ditt bostadstillägg. Observera att tjänstepensionsbeloppen som står i beslutet är före skatteavdrag.

Ditt bostadstillägg har räknats om automatiskt utifrån informationen om din tjänstepension. Övriga uppgifter har vi hämtat från dina tidigare ärenden.

Om du ser att andra uppgifter i beslutet inte stämmer, till exempel din hyra, behöver du anmäla det. Mer om vilka ändringar du behöver anmäla

Har du tidigare anmält en ändring som inte finns med i beslutet kan det bero på att din anmälan om ändring ännu inte har hanterats av oss.

Du behöver alltså inte anmäla den ändringen på nytt eller begära omprövning av beslutet.

Tänk på att

 • Om din tjänstepension från ovanstående bolag ändras igen under året måste du själv anmäla det till oss.
 • Om du har tjänstepension från något annat bolag måste du alltid anmäla ändringar själv. Detsamma gäller om du har utbetalning av privat pension.

Så gör du för att anmäla ändringar

Anmäl ändringar direkt här på webbplatsen med din e-legitimation, till exempel BankID. Anmäl ändringar för bostadstillägg

Du kan också enkelt beställa hem en blankett för att anmäla dina ändringar. Om ändringen gäller din hyra använder du en särskild blankett, PM8430. Beställ eller ladda ner en blankett

Ansökan

Kan jag få bostadstillägg?

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du behöver du uppfylla vissa grundkrav. Du måste bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension.

Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller äldre. Är du född 1958 eller senare kommer andra åldrar gälla för dig. Pensionsåldrar och riktålder

När vi räknar ut om du kan få något bostadstillägg tar vi med hela din ekonomi i beräkningen. Det betyder att du behöver lämna information om din bostadskostnad, dina inkomster och tillgångar. Du behöver också svara på frågor om din boendesituation och om du lever själv eller tillsammans med någon. 

För att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg kan du göra en preliminär beräkning på webben innan du ansöker. Du kan också ringa kundservice eller besöka ett servicekontor för att få hjälp med en beräkning. Se till att ta fram uppgifter om din ekonomi innan du kontaktar oss. Testa om du kan få bostadstillägg

Vilka uppgifter behöver jag lämna i ansökan?

I ansökan på webben finns det förklaringar och hjälpinformation som förtydligar vilka uppgifter som du behöver lämna i din ansökan.

Om du ansöker på pappersblankett finns information för varje punkt i ett informationsblad som följer med blanketten. Här på webben ger vi mer hjälp för att fylla i blanketten. Så fyller du i blanketten

Det är viktigt att du svarar på samtliga frågor och lämnar korrekta uppgifter för att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt.

Förbered dig innan genom att ta fram uppgifterna du behöver.

Information du behöver ta fram och var du hittar uppgifterna

 • Din tjänstepension med belopp före skatteavdrag. Du hittar uppgiften i utbetalningsbeskedet från respektive tjänstepensionsbolag. 
 • Övriga inkomster med belopp före skatteavdrag. Du hittar uppgifterna i det senaste årsbeskedet från din bank.
 • Om du bor i en hyrd bostad behöver du lämna information om aktuell hyra, boyta och om värme, vatten och hushållsel ingår i hyran. Du hittar dessa på din hyresspecifikation eller genom att kontakta hyresvärden.
 • Om du bor i en bostadsrätt behöver du lämna information om aktuell avgift, boyta och om värme, vatten och hushållsel ingår i avgiften. Har du bolån för bostadsrätten behöver du aktuellt lånebelopp och räntesats. Du hittar uppgiften på din avgiftsspecifikation eller genom att kontakta bostadsrättsföreningen.
 • Om du bor i en fastighet och har bolån på fastigheten behöver du lämna information om aktuellt lånebelopp och räntesats. Uppgiften hittar du hos din bank.

När får jag besked om min ansökan?

Vi har långa handläggningstider för bostadstillägg. Det är viktigt att veta att du inte går miste om några pengar – du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg. 

Enklast ansöker du på webben, det underlättar handläggningen och du får oftast beslutet snabbare. Om du ansöker via blankett ska du vara noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under Mina ärenden. Logga in på Mina sidor

Har jag rätt att ansöka om bostadstillägg retroaktivt?

Du kan ansöka om bostadstillägget retroaktivt, men högst för tre månader tillbaka i tiden.

Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?

För att få veta vilka belopp som gäller kan du läsa mer om bostadstillägg eller använda vår tjänst för att räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Fakta om bostadstillägg Testa om du kan få bostadstillägg

Jag får inkomstpensionstillägg, kommer det påverka mitt bostadstillägg?

Nej, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Jag saknar e-legitimation och kan inte logga in

Du som saknar e-legitimation, exempelvis BankID,  och inte kan ansöka via vår webbtjänst kan besöka något av våra servicekontor. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare. Kundservice och servicekontor

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Ansök om bostadstillägg åt någon annan - som behörig anhörig

Hur långt i förväg ska jag ansöka?

För att kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel dina inkomster. Vänta därför med att ansöka tills du har aktuella uppgifter.

Du kan få bostadstillägg som längst tre månader bakåt i tiden från att ansökan kom in till Pensionsmyndigheten. Det innebär till exempel att vi behöver ha din ansökan senast i april 2022 om du söker från och med januari 2022.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Det enklaste sättet att ansöka är på webben med e-legitimation, exempelvis BankID. Även behöriga anhöriga kan ansöka på webben.

Om du ska ansöka om förnyat bostadstillägg bör du skicka in en komplett ansökan minst en månad innan ditt nuvarande bostadstillägg upphör. Saknas uppgifter tar handläggningen längre tid och det finns risk att du blir utan bostadstillägg någon månad.

Bostadskostnad

Kan jag få bostadstillägg oavsett om jag bor i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus?

Du kan få bostadstillägg för den bostad du bor i permanent, oavsett om du hyr eller äger din bostad. 

De tillgångar du hade den 31 december förra året påverkar beräkningen av bostadstillägget, dock inte en bostad som vid det datumet var din permanenta bostad. Testa om du kan få bostadstillägg

Får jag räkna med kostnaden för kabel-tv i bostadskostnaden?

Ja, om kostnaden för kabel-tv eller anslutning till internet ingår i hyreskostnaden. Det spelar ingen roll om kostnaden särredovisas på hyresspecifikationen eller ingår i hyresbeloppet.

Om du har eget avtal med ett bolag och får faktura därifrån anses kostnaden inte ingå i hyran och kostnaden för bostaden.

Kan jag få hjälp med dubbla boendekostnader om jag flyttar till särskild boendeform eller äldreboende och har kostnader kvar för nuvarande bostad en tid?

Du kan bara få bostadstillägg för en bostad under en och samma period. För den nuvarande bostaden kan du få bostadstillägg i högst sex månader om du har kvar den.

Om äldreboendet är dyrare än den nuvarande bostaden och om vistelsen i den anses vara varaktig (det vill säga längre än sex månader) beräknar vi bostadstillägget på kostnaden för äldreboendet.

Tillgångar

Kan jag ha tillgångar och pengar på banken och ändå få bostadstillägg?

Det är din samlade ekonomi som avgör om du kan få bostadstillägg. Det vill säga din bostadskostnad, dina inkomster och dina tillgångar. Du kan själv testa om du kan ha rätt till bostadstillägg på webben eller ringa vår kundservice för att få mer information. Testa om du kan ha rätt till bostadstillägg

Anmäla ändringar

Hur fort behöver jag anmäla ändrad hyra eller andra förändringar i min ekonomi eller familjesituation?

Anmäl dina ändringar så snart du kan eller senast inom 14 dagar för att inte riskera att bli återbetalningsskyldig. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel om du anmäler en höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen.

Förändrad ekonomi eller familjesituation kan påverka bostadstillägget så att det blir högre eller lägre. Därför är det viktigt att du meddelar oss för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig.

Vilka ändringar måste jag anmäla?

De förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med. Det kan till exempel vara att din hyra eller inkomst ändras, att du flyttar, blir sambo, eller att du separerarVilka ändringar du måste anmäla

Behöver jag anmäla att jag fått inkomstpensionstillägg?

Nej, du behöver inte anmäla till oss att du har inkomstpensionstillägg. Ditt bostadstillägg påverkas inte av det.

Jag har ärvt pengar. Hur påverkas bostadstillägget och är det något jag måste göra?

Du kan i samband med arvsskiftet anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Anmäl dina ändringar så snart du kan. En ändrad förmögenhet påverkar ditt bostadstillägg från och med året därefter.

Tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 kronor för gifta eller sambos påverkar storleken på bostadstillägget. 

Jag ska arbeta extra och har svårt att beräkna inkomsten. Vad gör jag?

I vissa fall påverkar inte arbetsinkomsten bostadstillägget, läs mer om vilka arbetsinkomster du måste anmäla. Vilka ändringar du måste anmäla

Om inkomsten påverkar beräkningen av bostadstillägg ska du uppskatta den inkomst du beräknas tjäna under en tolvmånadersperiod. Inkomsten ska vara före skatt och inklusive semesterersättning. Om du senare märker att din beräkning inte stämmer ska du anmäla det till oss så snart du kan.

Min tjänstepension/privata pension har ändrats. Behöver jag anmäla det?

Ja, eftersom det påverkar ditt bostadstillägg. Anmäl förändringen så snart du kan.

Men du behöver inte anmäla när din tjänstepension från AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon och SPV ändras vid varje årsskifte eftersom vi får den informationen automatiskt och räknar då om ditt bostadstillägg. 

Du får alltid ett beslut från oss med uppgift om den ändrade tjänstepensionen och hur det påverkar ditt bostadstillägg, även om ditt bostadstillägg skulle vara oförändrat. Beslutet kommer i början av februari. 

Kontakta oss om du inte har fått något beslut trots att din tjänstepension har ändrats. 

Anmäl också alltid om din tjänstepension ändras under andra delar av året. 

Jag ska flytta, behöver jag anmäla flytten?

Ja, du måste anmäla flytten eftersom din bostad och familjesituation påverkar ditt bostadstillägg. Du behöver göra din anmälan inom 14 dagar efter att du flyttat.

Enklast anmäler du flytt här på webben via tjänsten Anmäl ändringar för bostadstillägg. Anmäl ändringar för bostadstillägg

Om du inte har någon e-legitimation, exempelvis BankID, eller om du är gift eller sambo och bor tillsammans med din partner, ska du anmäla flytten på blankett. 

Du kan ladda ner blanketten här på webben eller ringa vår kundservice, 0771-776 776, och beställa en blankett. Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg

Jag ska åka utomlands i ett halvår. Men jag har lägenheten kvar hemma och jag har inga planer på att flytta. Vad händer med bostadstillägget?

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till bostadstillägg. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES eller Schweiz. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än sex månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta.

Har du även äldreförsörjningsstöd gäller andra regler. Äldreförsörjningsstöd

Räntan på mitt bostadslån har sjunkit. Måste jag göra något om jag har bostadstillägg?

Du måste anmäla sådana förändringar omgående för att undvika att bli återbetalningsskyldig. Anmäl ändringen så snart du kan.

Vad händer med bostadstillägget om någon dör? Upphör utbetalningen automatiskt?

Ja, utbetalningen upphör vanligtvis automatiskt, men om bostadstillägget har betalats ut felaktigt för en månad ska det betalas tillbaka.

Vad händer om jag flyttar ihop med någon eller om jag hyr ut en del av lägenheten eller får en inneboende när jag har bostadstillägg?

Om du blir sambo måste du och din sambo göra en fullständig ansökan gemensamt. Detta gäller även om det bara är en av er som har rätt till bostadstillägg.

Om du skaffar en hyresgäst eller en inneboende behöver du anmäla detta till Pensionsmyndigheten eftersom bostadskostnaden ska fördelas mellan de som bor i bostaden oavsett om den inneboende betalar hyra eller inte. 

Det är viktigt att du anmäler ändringar till Pensionsmyndigheten så snart du kan.

Vi har bostadstillägg och ska flytta isär. Vad behöver vi göra?

Fyll i anmälan om ändringar med blanketten ”Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd –Två sökande” (PM8441). 

Om bara en av er har bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är det den som är berättigad som ska anmäla ändringar men ni behöver bägge skriva under anmälan. 

Kontakta kundservice, 0771-776 776, eller besök ett servicekontor om du inte själv har möjlighet att skriva ut blanketten. Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hur anmäler jag ändringar för bostadstillägg?

På sidan Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg finns information om hur du gör. Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg