Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

DNB Asset Management S.A. fonder avregistreras

| fondnyheter

DNB Asset Management S.A. har inkommit med en begäran att deras tre fonder på fondtorget ska avregsiteras.

Fondnamn: DNB Fund - Nordic Equties Retail A SEK
Fondnummer: 729293
Fondbolag: DNB Asset Management S.A.

Fondnamn: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A
Fondnummer: 179093
Fondbolag: DNB Asset Management S.A.

Fondnamn: DNB Fund - Renewable Energy Retail A
Fondnummer: 216755
Fondbolag: DNB Asset Management S.A.

Fonderna har sedan 2023-09-08 inte varit valbara på fondtorget.

Mottagande fond kommer att bli AP7 Såfa.

Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 39.

Ta del av breven

Förändring i ditt premiepensionssparande

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A (fondnummer 179093) i ditt premiepensionssparande. Fonden kommer att avregistreras från fondtorget.

Du behöver inte göra något

Du som kund behöver inte göra något nytt val, ditt fondkapital kommer att föras över till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir.

Om du vill byta till en annan fond ska du göra det senast den 9 oktober 2023.

Avregistreringen kommer därefter att pågå i cirka tre veckor innan alla andelar i DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A är placerade i AP7 Såfa.

Under den tiden kommer ditt premiepensionskonto vara låst under vissa perioder, men du kan alltid lägga in ett nytt fondbyte under den pågående avregistreringen. Fondbytet genomförs i så fall så snart det går.

Varför sker förändringen?

DNB Asset Management S.A. har lämnat in en begäran om att fonden DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A ska avregistreras från fondtorget.

Så här byter du fonder

Om du vill göra ett fondbyte loggar du in på pensionsmyndigheten.se med e-legitimation. Vill du byta på blankett så beställer du den genom att kontakta vår kundservice.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om premiepension och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten

Förändring i ditt premiepensionssparande

Den här informationen skickas till dig eftersom du har andelar i

DNB Fund - Renewable Energy Retail A (fondnummer 216755)

DNB Fund - Nordic Equties Retail A SEK (fondnummer 729293) 

i ditt premiepensionssparande. Fonden kommer att avregistreras från fondtorget.

Du behöver inte göra något

Du som kund behöver inte göra något nytt val, ditt fondkapital kommer att föras över till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir.

Om du vill byta till en annan fond ska du göra det senast den 9 oktober 2023.

Varför sker förändringen?

DNB Asset Management S.A. har lämnat in en begäran om att fonden

DNB Fund - Renewable Energy Retail A

DNB Fund - Nordic Equties Retail A SEK

ska avregistreras från fondtorget.

Så här byter du fonder

Om du vill göra ett fondbyte loggar du in på pensionsmyndigheten.se med e-legitimation. Vill du byta på blankett så beställer du den genom att kontakta vår kundservice.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om premiepension och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten