Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Årets handel med nya premiepensionsrätter påbörjas den 9 december

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fredagen den 9 december är det dags för den årliga insättningen av nya pensionsrätter till premiepensionen. Insättningen av pengarna gäller pensionsavsättningen för inkomståret 2021. 

Hur mycket pengar som sätts in på varje konto beror på vilken inkomst man har, men uppgår som mest till drygt 12 600 kronor. Handeln med de nya premiepensionsrätterna börjar på måndagen den 12 december och sker i enlighet med det fondval som du har gjort, eller i förvalet AP7 Såfa.

De som har innehav i DNB-fonder får de nya premiepensionsrätterna placerade i AP7 Såfa

Samtidigt som de nya premiepensionsrätterna placeras på alla pensionssparares konton byter Fondbolaget DNB Asset Management AS noteringsvaluta från NOK till SEK på sina sju fonder.

Detta får till följd att de nya premiepensionsrätterna i helgens handel inte kan placeras i DNB:s fonder. Istället placeras pengarna i AP7 Såfa, en global aktiefond där risken minskar automatiskt ju närmare pensionsuttaget du kommer. I genomsnitt handlar det om en summa på 8 167 kronor per sparare. 

Vill man inte ha kvar den här mindre placeringen i AP7 Såfa kan man sedan byta till den DNB-fond pengarna egentligen skulle ha placerats i eller i en annan valfri fond.

Handeln med premiepensionsrätterna beräknas vara klar i mitten av vecka 50, därefter kan man göra fondbytet. Alla berörda pensionssparare får ett brev med information om detta. 

Sparare med innehav i Östeuropafonder får också de nya pengarna placerade i AP7 Såfa

Pensionsmyndigheten har beslutat att även de pensionssparare som har innehav i de handelsstoppade Östeuropafonderna ska få de nya pensionsrätterna placerade i Såfa. Pensionsrätterna placeras i AP7 Såfa, en global aktiefond där risken minskar automatiskt ju närmare pensionsuttaget du kommer. Här går det också bra att efter den 15 december välja bort AP7 Såfa och placera pengarna i andra fonder.

Handelsstoppade Östeuropafonder får sänkta kurser

För de tre Östeuropafonder som är handelsstoppade har det saknats officiella kurser sedan slutet av februari. Pensionsmyndigheten har därför beslutat att göra en egen omvärdering av dessa fonder inför årsomräkningen den 15 december.

Den nya värderingen sänker kurserna med 35-70 procent mot kursen i februari. Detta görs för att nästa års månatliga pensionsbelopp bättre ska anpassas till värdet i fonderna. Det innebär att berörda pensionärer kommer få sina utbetalningar sänkta under 2023. Hur stor sänkningen blir beror på hur stor andel Östeuropafonder man har på sitt premiepensionskonto.

Fondbyten på kö

Du kan när som helst ändra ditt fondval på vår webbplats. Fondbyten och ändringar av fördelning mellan fonder som beställs efter den 8 december klockan 23.59 läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast onsdagen den 14 december. 595 miljarder kronor till pensionsspararnas konton