Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

595 miljarder kronor till pensionsspararnas konton

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

På fredag sätts intjänade premiepensionsrätter in på pensionsspararnas konton. Årets insättning är 47,6 miljarder kronor. Under året har också cirka 307 miljarder kronor betalats in för inkomstpensionen. Arbetsgivarna betalar dessutom cirka 240 miljarder kronor i tjänstepensionspremier till sina anställda. Årets totala pensionsrättsinsättning blir därmed 594,6 miljarder kronor.

Totalt får pensionssparare pensionsrätter som uppgår till 595 miljarder kronor i år.

– Vanliga löntagare avstod förra året omkring 22 procent av sin lön för att i stället få ut pengarna i framtiden i form av pension, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Av dessa går 18,5 procentenheter till den allmänna pensionen. Det finns ett tak för hur mycket det går att tjäna in per år till den allmänna pensionen.

Insättning av premiepensionsrätter

Av pensionsavgiften om totalt 18,5 procent av pensionsunderlaget som går till allmän pension så går 2,5 procentenheter, ungefär en sjundedel, till premiepensionen. Premiepensionen bokförs och sparas för varje person och placeras i fonder som spararen har valt eller i AP7 Såfa.

– Den som tidigare har gjort fondval kan passa på att se över sitt val genom att logga in på pensionsmyndigheten.se. Har man inte gjort något val så sätts pengarna in på AP7 Såfa, en portfölj specialanpassad för premiepensionssparandet och med en risknivå som tar hänsyn till din ålder, säger Rasmus Bjälkeson som är chef för fondhandelsenheten på Pensionsmyndigheten.

Med start på fredag kväll den 9 december sätts det in 47,6 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Insättningen gäller pensionsavsättningen för inkomståret 2021 plus ränta och motsvarar 8 167 kronor per sparare i genomsnitt. Den maximala insättningen är på 12 924 kronor.

Tidsfrist för fondval på torsdag

För pengarna som placeras på pensionsspararnas konton köps nya fondandelar med start på måndag den 12 december. Den som vill kan ändra sitt fondval på pensionsmyndigheten.se. Fondbyten som begärs efter torsdag den 8 december klockan 23.59 genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast onsdagen den 14 december.

Insättning av inkomstpensionsrätter

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem dit 16 procentenheter går av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs för varje pensionssparare men avgifterna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

I år bokförs en insättning på 307 miljarder kronor, i genomsnitt 51 500 kronor per person, på 5 962 470 pensionssparares konton för inkomstpension. Beloppet har ökat med 13 miljarder kronor jämfört med 2021 då 294 miljarder kronor eller i snitt 49 931 kronor per person sattes in.

Maximal insättning till inkomstpensionen var 81 840 kronor för inkomstår 2021 då den högsta pensionsgrundande inkomsten var 511 500 kronor.

Insättning av tjänstepensionsrätter

Cirka nio av tio anställda har en tjänstepension utöver den allmänna pensionen. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan erbjuda tjänstepensionslösningar till sina anställda. Inbetalningar till tjänstepensionen motsvarar minst 4,5 – 6,0 procent av lönen. För inkomster över 511 500 kr är avgiften cirka 30 procent. Pensionsmyndigheten uppskattar årets insättningar för tjänstepensioner till 240 miljarder kronor.

– Den som är företagare med enskild firma eller aktiebolag kan behöva kompensera för utebliven tjänstepension. Detsamma gäller den som har en arbetsgivare som inte gör inbetalningar till en tjänstepension för sina anställda. Genom att göra en pensionsprognos på pensionsmyndigheten.se så kan du få ett bra underlag för beslut kopplade till ekonomi och pension, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. 

Tabell pensionsinsättningar (miljarder kronor)

  2022 (inkomstår 2021) 2021 (inkomstår 2020)
Inkomstpension 307 294
Premiepension 47,6 45,4
Tjänstepension 240 (prognos) 228
Total pension 594,6 567,4

Fakta premiepensionsrätter

  • 2022 får 5 826 367 sparare premiepensionsrätter.
  • Av dessa är 204 157 sparare nya i premiepensionssystemet. Motsvarande antal nya sparare 2021 var 150 130.
  • Avsättningen till premiepensionen har fram till december förvaltats hos Pensionsmyndigheten i en tillfällig förvaltning. Ränteförvaltningen har genererat en positiv avkastning som ökar tilldelningen till spararna med 504,7 miljoner kronor eller ytterligare 87 kronor i pensionsrätter i genomsnitt per sparare.
  • Nya sparares pensionsrätter placeras med automatik i AP7 Såfa. Ett brev efter insättningen informerar om att de erhållit premiepensionsmedel samt att de har möjlighet att göra ett eget fondval.
  • I samband med avsättningen sker också den årliga rebalanseringen av AP7 Såfa där viktningen mellan aktie- och ränteplacering anpassas efter Såfa-spararens ålder. Fram till 55 års ålder har man dock 100 procent i AP7 Aktiefond.
  • Just nu finns 5 östeuropafonder som är köpstoppade. Sparare som har innehav i en köpstoppad fond får insättningen flyttad till AP7 Såfa och informeras per brev.

För mer information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00