Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Höjda pensioner från augusti

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Garantipension och bostadstillägg höjs från och med augusti 2022. Alla får ett utbetalningsbesked och om du har någon av dessa förmåner har din utbetalning förändrats. Har du inte garantipension eller bostadstillägg visar beskedet samma belopp som du hade i juli.

Från och med augusti 2022 höjs garantipensionen och bostadstillägget enligt beslut i riksdagen i juni. Höjningen av garantipensionen är mellan 0 kronor och upp till
1 000 kronor i månaden före skatteavdrag. Bostadstillägget höjs med minst 300 kronor per månad för ogift och minst 150 kronor per månad för gift. 
Du kan se din utbetalning på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor 

Om du har garantipension idag

Om du har utbetalning av garantipension idag så görs omräkningen automatiskt och du behöver inte göra något. Hur stor höjningen blir för dig beror på hur länge du bott i Sverige och storleken på dina övriga inkomstgrundade pensioner.

Följande gäller för dig som kan ha rätt till högre garantipension:

  • Den högre garantipensionen betalas ut från och med augusti 2022.
  • Du kommer inte att få ett separat beslut om eventuell ändrad garantipension utan du får meddelande om nytt belopp i ditt utbetalningsbesked.
  • Utbetalningsbesked skickas till alla för augusti, även om ditt belopp inte ändrats, i anslutning till utbetalningsdagarna.
  • Från 6 augusti kan du logga in på Mina sidor och se ditt utbetalningsbesked det vill säga din kommande utbetalning.
  • Redan nu kan du logga in på Mina sidor och se det nya beloppet för garantipension, om du fått ett nytt belopp. Du når uppgifterna via sökvägen Mina tjänster, Pension och prognos, Mina pensionsförmåner. Tänk dock på att det beloppet som presenteras under Mina pensionsförmåner är belopp för garantipension före skatteavdrag. Först efter den 6 augusti kan du se beloppen efter skatteavdrag.

Om du har bostadstillägg idag

Om du har bostadstillägg idag så görs omräkningen automatiskt och du behöver inte göra något.

  • Det högre bostadstillägget betalas ut från och med augusti 2022.
  • Du får inte något separat beslut om högre bostadstillägg utan det nya beloppet kommer att framgå av utbetalningsbeskedet, precis som för garantipensionen.
  • Precis som för garantipensionen kommer uppgifter om nya belopp att finnas om du loggar in på Mina sidor.

Beslutet om höjda pensioner innebär:

  • Att nivån på garantipensionen höjs med upp till 1 000 kronor före skatt. Det betyder att om du bara har garantipension går du från dagens maxbelopp på 8 779 kronor till 9 781 om du är ensamstående och från 7 853 kronor till 8 855 kronor i månaden om du är gift. Beloppen är före skatt.
  • Bostadstillägget höjs med minst 300 kronor per månad för ensamstående och 150 kronor i månaden för sammanboende. Om du har bostadstillägg utan att du får garantipension höjs ditt bostadstillägg ytterligare.

Hur beräknas garantipension

Garantipension beräknas på ett beräkningsunderlag bestående av dina inkomstgrundade pensioner, inkomstpension, tilläggspension och eventuell änkepension. Även pension från andra länder ingår i beräkningsunderlaget.

Om du har under 14 882 kronor per månad före skatt kan du få garantipension om du är ensamstående eller under 13 477 kronor per månad före skatt om du är gift.

De pensioner vi använder i beräkningsunderlaget är inte de samma som du får utbetalt. Det beror på när du tog ut pension, före eller efter 65 år, och på avkastningen på din premiepension.

Mer om garantipension

Din bosättningstid i Sverige påverkar också beräkningen. Det krävs att du bott här i 40 år för att få garantipension med fullt belopp.

Exempel:

Vera, 82 år

Vera har jobbat deltid i 35 år och gick i pension vid 65 år. Hon har bott hela sitt liv i Sverige och är ensamstående. Idag är hon 82 år. Hennes beräknade inkomstgrundade pension är 10 100 kronor per månad före skatt. Hon har garantipension idag med 1 294 kronor per månad. Från augusti 2022 får hon istället 2 296 kronor per månad före skatteavdrag.

Anton, 65 år

Anton har pension från Pensionsmyndigheten. Han har aldrig arbetat i Sverige utan får endast garantipension, beräknad på 30 år med bosättningstid i Sverige. Han är gift. Anton får idag garantipension med 5 890 kronor. Från augusti 2022 får han istället 6 641 kronor per månad före skatteavdrag. Då är garantipensionen beräknad med 30/40-delar då han inte bott i Sverige 40 år utan endast i 30 år

Hur påverkar garantipensionen bostadstillägget?

Om du har både garantipension och bostadstillägg idag så påverkar inte höjningen av garantipensionen beloppet för bostadstillägg eftersom fribeloppet i beräkningen av bostadstillägget följer nivån för garantipensionen.

Om du har äldreförsörjningsstöd och garantipension kan du få en sänkning av äldreförsörjningsstödet med anledning av att garantipensionen höjs.

Det höjda konsumtionsstödet som gäller från augusti 2022 kommer att betalas ut med automatik till dig som idag redan har bostadstillägg. Du behöver inte göra något. Hur stort ditt bostadstillägg blir från och med augusti kommer att framgå av ditt utbetalningsbesked för augusti.

Mer om bostadstillägg