Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Garantipension

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft medel, låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd. 

Om du inte haft någon arbetsinkomst i Sverige kommer din allmänna pension bestå av garantipension. Om du har haft en låg inkomst i Sverige eller jobbat ett mindre antal år kommer du att få låg inkomstgrundad pension. Din allmänna pension kommer då att bestå av både inkomstgrundad pension och garantipension.

Vilka kan få garantipensionen?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

För att få garantipension räcker det att du tjänat in tid genom bosättning i Sverige.

Men om du arbetar i ett annat land inom EU/EES under tiden du är bosatt i Sverige, är du omfattad av försäkringen i det land du arbetar i. Det betyder att det är det landet som också räknar bosättning och kan betala ut förmåner genom intjänad bosättningstid (om landet har en sådan förmån).

Du tjänar alltså inte in bosättningstid i Sverige om du är omfattad av lagstiftningen i ett annat land inom EU/EES genom att du arbetar där. Det kan innebära att du inte får ihop de 40 år som krävs för full garantipension från Sverige. Dock kan tiden i det andra EU/EES-landet räknas med i beräkningen av garantipension, om du bor i Sverige när garantipensionen ska beviljas och du slutat arbeta.

Exempel: Bengt bor i Helsingborg och har gjort så hela livet. Men han har fått arbete i Helsingör i Danmark och jobbar där i 15 år, från 51 års ålder till och med 65 års ålder. När bosättningstid för garantipension ska beräknas för Bengt räknas åren från 16 år till och med 50 år, 34 år och dessa grundar rätt till garantipension i Sverige.

Om du tidigare bott i annat EU/EES-land

Har du inkomstgrundade pensioner som till exempel inkomstpension, änkepension eller pension från annat land, minskas garantipensionen stegvis för att sedan upphöra helt när du nått en viss nivå. Använd vår tjänst för att anmäla de pensioner du har från annat land. Anmäl pensionsutbetalningar från annat land 

Vilka belopp gäller för garantipensionen?

Som mest kan garantipensionen bli 11 603 kronor för ensamstående och 10 505 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre.

Har du garantipension kan du logga in med din e-legitimation för att se dina pågående och tidigare utbetalningar.

Du får ingen garantipension

Om din inkomstgrundade pension når en viss nivå får du ingen garantipension. Följande gäller:

 • Om du är ensamstående och får 17 655 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.
 • Om du är gift och får 15 988 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt. 

Du kan ha lägre pension men ändå inte få garantipension och det beror då på att din bosättningstid i Sverige är mindre än 40 år eller att du tagit ut pension före 66 år. 

Om du tar ut pension före eller efter 66 år

Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension. Det gäller om du tagit ut pension före 66 år.

Den inkomstgrundade pensionen som påverkar garantipensionen beräknas alltid som om du tog ut den vid 66 år. Om du gjort uttag innan 66 år har du en lägre inkomstpension än den som beräknas vid 66 år och som minskar garantipensionen. Om du är född 1957 eller tidigare gäller 65 år.

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension. Pensionsåldrar och riktålder

Om du tar ut din pension efter 66 år påverkas inte nivåerna. Då kan du ha högre pension än 17 655 kronor respektive 15 988 kronor och ändå få garantipension. Tänk dock på att det inte är säkert att den totala pensionen blir högre trots att du väntar med att ta ut den. Det beror på storleken på din inkomstgrundade pension. Tänk på att din garantipension inte blir högre om du väntar med ditt uttag av allmän pension.

Din premiepension påverkar inte garantipensionen. Men inkomstpensionen som används i beräkningen av garantipensionen inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Värdet tar inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i, eller om du tecknat efterlevandeskydd till din premiepension.

Tidpunkten för uttag av inkomstpension och den faktiska premiepensionen gör att den inkomstgrundade pensionen som minskar garantipensionen oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Garantipensionen ingår i den allmänna pensionen

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från den månad du fyller 66 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 66 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Från 2026 införs en riktålder som kommer att visa när du kan få garantipension. Pensionsåldrar och riktålder

Ulla är ensamstående och har tagit ut inkomstpension från 63 år. Hon har 14 100 kronor i inkomstpension per månad före skatt. När Ulla fyller 66 år (Ulla är född 1958) beviljar Pensionsmyndigheten henne garantipension. Inkomstpensionen som ska påverka garantipensionen beräknas då som om uttaget gjordes vid 66 år. Beloppet blir högre, det blir 17 800 kronor, och det gör att garantipensionen blir 0 kronor. 

Om du är gift får du en lägre garantipension än om du är ogift. Med gift menas också om du är sambo med någon du tidigare varit gift med eller har eller har haft barn tillsammans med. Med ogift menas också om du inte längre bor permanent tillsammans med din make/maka eller med någon du har eller har haft barn tillsammans med.

Garantipension om du bor eller flyttar till ett annat land

Du kan få garantipension om du bor i Sverige. Under vissa förutsättningar kan du också få garantipension utbetald om du bor i Kanada. Det krävs dock att du då har bott i Sverige minst tre år och totalt i tjugo år i Sverige och Kanada.

Garantipension om du bott i annat land inom EU eller EES 

Om du bor i Sverige men tidigare har bott och arbetat i ett annat EU/EES-land eller Schweiz räknar vi ut garantipensionen med hänsyn till tiden du har bott i det andra landet och pensionen du får därifrån. 

Anledningen är att den svenska garantipensionen enligt EU:s regelverk ska beviljas som en minimiförmån till personer som bott och arbetat i fler än ett EU/EES-land eller Schweiz. 

För att tiden i det andra landet ska tas med i beräkningen krävs att den är godkänd som försäkringstid i det andra landet och intygad från pensionsmyndigheten där. Alla dina beviljade pensioner från andra länder påverkar beräkningen av garantipensionen. 

Peter, som är gift, har bott i Frankrike under 15 år innan han flyttade till Sverige. Han söker nu pension och ska beviljas garantipension. Han har bott i Sverige i 25 år och har inkomstpension med 8 000 kronor och en fransk pension med 2 000 kronor.

Hans garantipension kommer att beräknas på totalt 40 år av de 40 som krävs för full garantipension och minskas både med den svenska och den franska inkomstgrundade pensionen, totalt 10 000 kronor. Eftersom han har 40/40 och en inkomstgrundad pension som understiger 15 988 kronor kommer garantipension att beviljas.

Pedro är född 1958 och tar ut sin pension från 66 år. Han är ogift och har bott i Sverige i 15 år och i Spanien 30 år. Han har då mer är 40 år inom EU och får rätt till full garantipension. Pedros svenska inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 4 850 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Pedro får ut). Utöver det har han en spansk pension motsvarade 5 900 kronor per månad. 

Pedros garantipension blir då 5 587 kronor minus 0,48 gånger den del av den totala inkomstgrundade pensionen som överstiger 6 016 kronor.

5 587 - 0,48 (4 850 + 5 900 - 6 016) = 3 315 kronor per månad.

Har du bott mindre än tre år i Sverige, men ändå minst ett år, får du också räkna med tid som du bott i ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att komma upp i tre års bosättningstid vilket då ger dig rätt till garantipension.

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 6 016 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 11 603 kronor per månad (2,43 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
 • Är de pensioner som minskar garantipensionen högre än 6 016 kronor per månad blir garantipensionen i stället 5 587 kronor per månad (1,17 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 6 016 kronor.  
 • Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 17 655 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 66 år. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år.
 • De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Har du färre antal år minskas beloppen 6 016 kronor, 11 603 kronor och 5 587 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.  
 • Om du exempelvis endast har bott 24 år i Sverige blir beloppet 6 016 kronor i stället 24/40 x 6 016 = 3 610.  
 • På samma sätt blir de andra två beloppen 6 962 kronor (24/40 x 12 603) respektive 3  352 kronor (24/40 x 5 587). Även den övre gränsen på 17 655 kronor minskas till 24/40 och blir 10 593 kronor.

Räkneexempel för garantipension  du som är ogift

Peter är född 1958 och tar ut sin pension från 66 år. Han är ogift och har bott i Sverige i hela sitt liv. Peters inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 9 840 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Peter får ut).

Peters garantipension blir då 5 587 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger 6 016 kronor.

5 587 - 0,48 (9 840 - 6 016) = 3 751 kronor per månad.

 • Är de pensioner som minskar garantipensionen 5 444 kronor per månad (1,14 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 10 505 kronor per månad (2,2 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
 • Är pensionerna som minskar garantipensionen högre än 5 444 kronor per månad blir garantipensionen i stället 5 061 kronor per månad (1,06 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 5 444 kronor. 
 • Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 15 988 kronor per månad om du tagit ut pensionen från 66 år. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället för 65 år.
 • De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Annars minskas beloppen 5 444 kronor, 10 505 kronor och 5 061 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.
 • Om du exempelvis har bott 24 år i Sverige blir beloppet 5 444 kronor i stället: 24/40 x 4 988 = 3 266.
 • På samma sätt blir de andra två beloppen 6 303 kronor (24/40 x 10 505) respektive 3 037 kronor (24/40 x 5 061). Även den övre gränsen på 15 988 kronor minskas till 24/40 och blir 9 593 kronor.

Räkneexempel för garantipension  du som är gift

Anders är född 1958 och tar ut sin pension från 66 år. Han är gift och har bott i Sverige hela sitt liv. Anders inkomstgrundade pension, som påverkar beräkning av hans garantipension, är 7 854 kronor per månad (det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Anders får ut).

Anders garantipension blir då 5 061 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger 5 444 kronor.

5 061 - 0,48 (7 854 - 5 444) = 3 904 kronor per månad.

Om du har änkepension påverkas också din garantipension.

Om du har tjänstepensioner eller privata pensioner påverkar dessa inte beräkningen av garantipensionen.

Pension från annat land än Sverige

Om du har pension från annat land än Sverige påverkar denna pension din garantipension. Alla allmänna inkomstgrundade pensioner från ett annat land påverkar garantipensionen. 

Använd vår tjänst för att anmäla de pensioner du har från annat land. Anmäl pension från annat land 

Om du har kommit till Sverige, och vid din ankomst till Sverige, fått uppehållstillstånd med flyktingstatus kan du i vissa fall få räkna med din bosättningstid från ditt tidigare hemland som försäkringstid för garantipension. Detta gäller bara för dig som är född 1957 eller tidigare. Om du är född 1958 eller senare är denna regel inte längre giltig. För att du ska kunna tillgodoräkna tiden från ditt hemland måste du ha varit bosatt i Sverige senast under det året innan du fyllde 64 år.

Om du alltid varit bosatt i ditt tidigare hemland, och inte varit bosatt i annat land än Sverige efter att du kom hit, kommer du att tillgodoräknas maximal försäkringstid 40 år som krävs för full garantipension. Har du inte varit bosatt enbart i ditt hemland samt Sverige kan försäkringstiden bli lägre beroende på hur länge utlandsvistelsen varat i de andra länderna du varit i.

Om du får pension från ditt tidigare hemland kan antalet år som du får räkna med minskas med det antalet år som grundar rätt till pensionen från ditt hemland.

Får du låg pension kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till din pension

Bostadstillägg är ett tillägg till pensionen för dig som har fyllt 66 år. Det är ett inkomstprövat tillägg som du behöver ansöka om. Storleken på dina inkomster, eventuella tillgångar och din bostadskostnad påverkar om du kan få bostadstillägg.  

Ansök om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd  garanterar skälig levnadsnivå

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension ändå kan få en skälig levnadsnivå när de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Du måste först ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan vi kan ta beslut om du har rätt till äldreförsörjningsstöd.  

Ansök om äldreförsörjningsstöd

För dig som är född 1977 eller senare gäller andra regler för åren du är 16 år till och med ditt 24:e levnadsår. För att du vart och ett av dessa år ska ge rätt till garantipension krävs att du haft pensionsgrundande inkomst som motsvarar det gällande årets inkomstbasbelopp. För 2024 gäller att du ska ha en pensionsgrundande inkomst motsvarande 76 200 kronor.

Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen.

Är du född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension om du hade rätt till folkpension i december 2002 som var beräknad utifrån intjänade pensionspoäng eller hur länge du bott i Sverige eller utifrån hur många år med inkomst du haft före 1960 eller med sjöskatteinkomst.

Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster.  

Som mest kan garantipensionen bli 11 849 kronor i månaden för ogifta och 10 712 kronor för gifta. Beloppen är före eventuellt skatteavdrag. Du kan endast få full garantipension om du inte har någon inkomstgrundad pension och har bott i Sverige i minst 40 år.

Kompensation om du hade folkpension i december 2002

Eftersom tidigare förmåner som till exempel folkpension försvann vid årsskiftet 2002/ 2003 kompenserar garantipensionen för detta. Det du kompenseras för är:

 • Din folkpension som tidigare varit beräknad på bosättningstid, inkomstår före 1960 eller år med sjöskatteinkomst och som inte ingår i den delen av tilläggspensionen som motsvarar folkpensionen beräknad på pensionspoäng.
 • Det pensionstillskott du tidigare hade, men som avskaffades samtidigt med ATP och folkpensionen.
 • Om du tidigare hade rätt till så kallat särskilt grundavdrag för pensionärer som också det slopades.

Garantipensionen räknas ut i tre steg

 1. Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.
 2. Beräkningsunderlaget räknas sedan upp så att det kompenserar för det särskilda grundavdrag för pensionärer som fanns före 2003.
 3. Beräkningsunderlaget minskas med vissa av de pensioner som ingår i beräkningsunderlaget. Beloppet som blir kvar är den garantipension som betalas ut.

Årliga pensionsbelopp som ingår i beräkningsunderlaget

 • Tilläggspension
 • Änkepension
 • Folkpension som inte motsvaras av tilläggspension, beräknad enligt 2002 års regler.
 • Skattepliktig utländsk ålderspension, efterlevandepension, förtidspension och tjänstepension
 • Pensionstillskott, beräknad enligt 2002 års regler.
 • Svensk tjänstepension
 • Visst tillägg till folkpension enligt nordiska konventionen om social trygghet

Sammanfattning

 • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen inkomst under livet.
 • Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 66 år. Om du är född 1957 gäller istället 65 år. Från 2026 införs en riktålder.
 • Om du tidigare har varit bosatt i ett annat EU/EES-land eller Schweiz beräknas din svenska garantipension som en minimiförmån där din försäkringstid och beviljade pensioner från det andra landet tas med i beräkningen.
 • Inkomstpension, tilläggspension, änkepension och pension från annat land minskar garantipensionen.