Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Beslut om justerade pensionsåldrar

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Den 31 maj fattade riksdagen beslut om att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem ska höjas. Beslutet gäller ändringar av åldrarna från och med 2023 men också att pensionsåldrarna ska knytas till riktåldern från 2026. 

Från och med 2023 ändras åldern för när allmän pension kan tas ut som tidigast, från 62 år till 63 år. Åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut ändras från 65 år till 66 år. När denna ålder ändras till 66 år betyder det också att förmåner som skulle ha upphört vid 65 år, till exempel efterlevandepension från Pensionsmyndigheten eller sjukersättning från Försäkringskassan kommer fortsätta att betalas ut ytterligare ett år.

Några åldersexempel

För dig som är född 1961 kommer 63 år att gälla som tidigaste ålder för att ta ut allmän pension. För dig som är född 1958 kommer 66 år att vara åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan betalas ut.

För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg. När det gäller uttag av allmän pension är tidigaste uttagsålder fortfarande 62 år för dig som är född fram till och med 1960.

Vad händer 2026?

Från och med 2026 införs det som kallas riktåldern. Det är en ålder som kommer att räknas fram varje år och som sedan ska tillämpas sex år senare. Riktåldern ska spegla förändringen i förväntad livslängd och ligga till grund för åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem.

Mer om pensionsåldrar och riktålder

Ändrade skatteregler

I och med att pensionsåldrarna ändras, kommer också skattereglerna att anpassas till de nya åldersgränserna från och med 2023.

Det betyder att det förhöjda grundavdraget på pension som idag gäller från det år man fyller 66 år höjs till 67 år. Anpassningen betyder att du som är född 1957 kommer att kunna få del av det lägre skatteavdraget det år du fyller 67 år, det vill säga år 2024. Från och med 2026 höjs åldern ytterligare, till 68 år.

Det förhöjda jobbskatteavdraget däremot förslås stanna kvar och fortsätta gälla för dig som fortsätter och jobbar från och med det år du fyller 66.

Bakgrundsfakta

Beslutet som idag har fattats av riksdagen har sin grund i en överenskommelse i pensionsgruppen från december 2017. Pensionsgruppen består av representanter från Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Överenskommelsen omfattade justering av pensionsåldrarna som tog sin början redan 2020, då åldern då du tidigast kan ta ut allmän pension höjdes till 62 år. Nu kommer steg två och tre, det vill säga ytterligare höjning från och med 2023 och införandet av riktåldern från och med 2026.