Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsåldrar och riktålder

Du kan välja själv när du ska ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född.  Från vilken ålder du kan få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg styrs också av när du är född.   

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gången och när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut. Det är ett steg emot att införa det som kallas riktåldern. Riktåldern kommer från och med 2026 att styra när olika förmåner kan betalas ut. 

Vem berörs av pensionsåldrarna från 2023?

Tidigaste uttagsålder för allmän pension är 63 år från och med 2023. Det kommer att beröra dig som är född 1961 och 1962.

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg är tidigaste ålder för att få dessa förmåner 66 år. Det var tidigare 65 år. Det betyder att du som är född 1958 och 1959 kommer att kunna få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg först när du fyller 66 år.

För dig som är född 1957 eller tidigare gäller fortfarande 65 år som ålder för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

Riktåldern gäller från och med 2026

Den så kallade riktåldern, som kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis. Riktålder kommer att tillämpas från 2026.

Så här fungerar riktåldern

Riktåldern kommer att fastställas och beslutas varje år men användas först sex år senare. Den kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren.

Riktåldern för år 2020, 2021 och 2022 har beslutats av riksdagen sedan tidigare och blir 67 år för alla tre åren, vilket i praktiken kommer att tillämpas under åren 2026-2028.

Från 2026 när riktåldern 67 år gäller, ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras till tre år före riktåldern. Det innebär att du som är född 1963 eller senare kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast.

Eftersom riktåldern beslutas varje år och tillämpas sex år senare kommer du som är yngre inte att kunna veta när du kan ta ut allmän pension förrän det finns en ålder beslutad som gäller din årskull. Men varje år görs prognos på riktålderns utveckling och som kan ge dig vägledning kring vilken ålder du kan ta ut pension från. 

Det här gäller för din årskull

Här kan du se vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension. Detsamma gäller uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 61 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 65 år (2022)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 65 års ålder.
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag och betalar lägre skatt på pension från januari det år du fyller 67 (2024).
 • Du har rätt till förhöjt jobbskattavdrag och betalar lägre skatt på lön från januari det år du fyller 66 (2023).

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 61 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 66 år (2024)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 66 års ålder
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag och betalar lägre skatt på pension från januari det år du fyller 67 (2025).
 • Du har rätt till förhöjt jobbskattavdrag och betalar lägre skatt på lön från januari det år du fyller 66 (2024). Reglerna kan komma att ändras.

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 66 år (2025)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 66 års ålder
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag och betalar lägre skatt på pension från januari det år du fyller 68 (2027).

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2027)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder
 • Du har rätt till förhöjt grundavdrag och betalar lägre skatt på pension från januari det år du fyller 68 (2028).

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2024).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är den riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2028)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 63 år (2025).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är den riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2029)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2027).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är den riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2030)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från den månad du fyller 64 år (2028).

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är den riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år (2031)
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 67 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 67 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 64 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 68 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 68 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 68 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 68 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 65 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 69 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 69 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 69 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 69 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 66 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 70 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 70 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 67 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 71 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 71 års ålder.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder som bygger på medellivslängden i Sverige. Det är riktålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg kan betalas ut.

Det här gäller för dig enligt den senaste prognosen för riktåldern:

 • Du kan tidigast ta ut allmän pension från 68 år
 • Du kan tidigast ha rätt till garantipension, bostadstillägg, inkomstpensionstillägg från 71 år
 • Sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut till 71 års ålder.

Lagen om anställningsskydd

Från och med år 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder.

Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.