Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Höjd pensionsålder

Från och med 1 januari 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Det var första steget av flera i en långsiktig plan på förändringar på pensionsåldrarna. 

Den så kallade riktåldern, som kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis.

Så här fungerar riktåldern

Riktåldern kommer att fastställas och beslutas varje år men användas först sex år senare. Den kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren. Det är beslutat att riktåldern för år 2020 och 2021 blir 67 år, vilket i praktiken tillämpas först från år 2026 och 2027.

Från 2026 när riktåldern föreslås börja användas, ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras till tre år före riktåldern. Förslaget innebär att man då kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast. I praktiken betyder det att du som är född 1963 eller senare kommer, om förslagen beslutas, att tidigast kunna ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder. 

Inför införandet av riktåldern - ändringar 2023

Det finns förslag på ändring redan från 2023 att flytta 65-årsgränsen, som gäller för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg till 66 år. Det föreslås också att den tidigaste åldern du kan ta ut allmän pension höjs till 63 år. Det blir som en övergång till att riktåldern ska användas från 2026. 

Uttag av den allmänna pensionen

Tabellen visar förslagen om vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension och de föreslagna höjningarna från 2023 och 2026. Detsamma gäller uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg, men ingen av dessa ändringar av åldrarna är ännu beslutade av riksdagen. 

Född:

Tidigaste ålder för uttag av allmän pension:
(infaller)

Tidigaste ålder för uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg:
(infaller)

1958

61

66 (2024)*

1959

62 (2021)

66 (2025)*

1960

62 (2022)

67 (2027)*

1961

63 (2024)*

67 (2028)*

1962

63 (2025)*

67 (2029)*


1963

64 (2027)*

67 (2030)*

1964

64 (2028)*

67 (2031)*

*Ej beslutat av riksdagen

Lagen om anställningsskydd

Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. Beslut om ändrat anställningsskydd fattades den 18 juni 2019.

Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.