Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Höjd pensionsålder

Tidigaste tidpunkten för att ta ut allmän pension är idag 62 år. Förslag finns att höja denna ålder till 63 år från och med 2023. Från 2023 föreslås också att ålder för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg ska höjas från 65 år till 66 år. Från 2026 kommer troligen riktålder att införas.

Den så kallade riktåldern, som kommer att styra när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kommer att följa medellivslängdens utveckling. Eftersom vi i genomsnitt kommer att leva längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg att höjas stegvis. Riktålder kommer troligen att börja tillämpas från 2026 och för att förändringen i ålder inte ska bli för stor, finns förslag om ändrade åldrar från 2023, som ett steg mot riktåldern.

Inför införandet av riktåldern - ändringar 2023

Det finns förslag på ändring  från 2023 att flytta 65-årsgränsen, som gäller för garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg till 66 år. Det föreslås också att den tidigaste åldern som du kan ta ut allmän pension ifrån höjs till 63 år.

Tidigaste uttagsåldern föreslås bli 63 år och kommer att gälla dig som är född 1961 eller 1962. 

Åldern för grundskydd föreslås bli 66 år och kommer att gälla för dig som är född 1958. Det innebär att rätt till garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg höjs från dagens 65 år till 66 år. Du kan fortfarande välja att ta ut din inkomstpension från den ålder som gäller för tidigast uttag av allmän pension.

Så här fungerar riktåldern

Riktåldern kommer att fastställas och beslutas varje år men användas först sex år senare. Den kan ändras med max ett år i taget, förutsatt att den inte har ändrats under de tre föregående åren. Det är beslutat att riktåldern för år 2020 och 2021 blir 67 år, vilket i praktiken tillämpas först från år 2026 och 2027.

Från 2026 när riktåldern föreslås börja användas, ska även den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ändras till tre år före riktåldern. Förslaget innebär att man då kommer kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder som tidigast. I praktiken betyder det att du som är född 1963 eller senare kommer, om förslagen beslutas, att tidigast kunna ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder. 

Uttag av den allmänna pensionen

Tabellen visar förslagen om vid vilken ålder du tidigast kan ta ut din allmänna pension och de föreslagna höjningarna från 2023 och 2026. Detsamma gäller uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg, men ingen av dessa ändringar av åldrarna är ännu beslutade av riksdagen. 

Född:

Tidigaste ålder för uttag av allmän pension:
(infaller)

Tidigaste ålder för uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg:
(infaller)

1958

61

66 (2024)*

1959

62 (2021)

66 (2025)*

1960

62 (2022)

67 (2027)*

1961

63 (2024)*

67 (2028)*

1962

63 (2025)*

67 (2029)*


1963

64 (2027)*

67 (2030)*

1964

64 (2028)*

67 (2031)*

*Ej beslutat av riksdagen

Prognos på riktåldern

Inför beslutet om riktålder som fattas varje år från och med år 2020 kommer Pensionsmyndigheten ta fram prognoser på framtida riktåldrar. 

Tabellen visar den prognos som är framtagen 2021:
Beräknas Tillämpas Beräknad riktålder

2022

2028

67

2023

2029

67

2024

2030

67

2025

2031

67

2026

2032

67

2027

2033

67

2028

2034

68

2029

2035

68

2030

2036

68

2031

2037

68

2032

2038

68

2033

2039

68

2034

2040

68

2035

2041

68

2036

2042

68

2037

2043

68

2038

2044

68

2038

2045

68

2040

2046

68

2041

2047

68

2042

2048

68

2043

2049

68

2044

2050

68

2045

2051

69

2046

2052

69

Lagen om anställningsskydd

Från och med 2020 har du rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder. Beslut om ändrat anställningsskydd fattades den 18 juni 2019.

Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.