Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bor du utanför Sverige och har fått brev om garantipension?

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Rätten att få garantipension utbetald vid bosättning utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Du som berörs av indragningen av garantipensionen har fått ett brev, där vi informerar dig om att du inte längre har rätt till garantipension, eftersom vi har uppgifter som visar att du bor i annat land än Sverige.

Do you live outside Sweden and have received a letter regarding your guarantee pension? 

Ruotsi lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaille vuodenvaihteessa

Du som inte bor i Sverige och som har svensk garantipension utbetald i september 2022, har fått ett brev som talar om att Pensionsmyndigheten kommer att dra in din garantipension från och med januari 2023.

Sista månaden du får garantipension blir december 2022. Inkomstpension, premiepension, tilläggspension och inkomstpensionstillägg berörs inte av indragningen utan kommer fortsätta att betalas ut till dig.

Beroende på vilket land du bor i kan du ha rätt till andra förmåner från det landet. Här kan du läsa om vilka olika förmåner som finns i respektive land inom EU, EES och Schweiz. Förmåner inom EU, EES och Schweiz

Du som planerar att flytta till ett annat land utanför Sverige och har garantipension kan inte ta med garantipensionen om du flyttar i september 2022 eller senare. Planera för att flytta utanför Sverige

Det här gäller för dig som har garantipension och är bosatt i ett annat land än Sverige

  • Du som hade rätt till garantipension i september 2022, får fortsatt utbetalning fram till och med december 2022.
  • Vi har uppgifter som visar att du stadigvarande är bosatt i ett annat land än Sverige och det gör att du inte har rätt till garantipension från och med januari 2023.
  • Du kommer att få ett beslut om upphörd utbetalning av garantipensionen i december 2022.
  • Du som är född 1937 eller tidigare berörs inte av indragningen.

Hur mycket garantipension har jag?

Du ser i utbetalningsbeskedet från Pensionsmyndigheten hur mycket garantipension du har. Du fick ett utbetalningsbesked i augusti 2022 och där framgår beloppet för garantipensionen före skatteavdrag.

Bilden visar ett exempel på utbetalningsbesked där beloppet för gararantipension är markerat, och det är det som inte längre kommer att betalas ut till dig.

Exempel på utbetalningsbesked

Du kan ha fått utbetalningsbeskedet som vanligt brev men även digitalt, om du tidigare anmält en digital brevlåda till oss. Om du har svenskt BankID, kan du också logga in på Mina sidor för att se ditt utbetalningsbesked.Logga in för att se mina utbetalningar

När anses man bosatt i ett annat land än Sverige?

Det är olika faktorer som bestämmer om du ska anses bosatt i Sverige eller i ett annat land. Vi tittar på hela din situation och om du växelvis befinner dig i fler än ett land tittar vi bland annat på följande:

  • Var tillbringar du mest tid, i vilket land?
  • Hur ser tidigare bedömningar om bosättningsland ut för dig?
  • Var är din familj och släkt bosatt?
  • Vad har du för boende i de olika länderna?
  • I vilket land är du skattskyldig i? Hur ser beslut om skatteavdrag ut här i Sverige?

Det är därför svårt att ge ett kort svar på när du kan anses bosatt i Sverige och därmed ha rätt till garantipension. Om du anser att Pensionsmyndigheten har fel uppgifter om din bosättning, kan du börja med att kontakta Skatteverket och meddela dem om din flytt till Sverige. Efter att du blivit folkbokförd i Sverige kan Pensionsmyndigheten pröva din rätt till garantipension igen utifrån att du ger oss information om ovanstående uppgifter. Skatteverket

Har du inte fått något brev men bor utanför Sverige?

Pensionsmyndigheten har skickat brev till de som kommer att få en lägre eller indragen utbetalning i januari 2023.

Om du inte fått något brev kommer din utbetalning av allmän pension inte att påverkas av att rätten till garantipension upphör. Du kan ha rätt till garantipension men ändå ingen utbetalning då den kan vara helt bortreducerad av din inkomstpension och tilläggspension. Du kommer då inte att påverkas av denna lagändring.

Du som är född 1937 eller tidigare berörs inte av denna lagändring och din garantipension kommer att fortsätta betalas ut.

Vad händer nu?

Pensionsmyndigheten kommer att fatta beslut om upphörd utbetalning av garantipension i december 2022. Du kommer att få ett separat beslut om indragningen.Frågor och svar